Ekonomi- och skuldrådgivning

Kyrkslätts kommun svarar för ekonomi- och skuldrådgivning i Kyrkslätt, Ingå, Sjundeå, Raseborg och Hangö.

Ekonomi- och skuldrådgivningens syfte är att hjälpa klienten att uppnå en balanserad ekonomi. Utgångspunkten för verksamheten är att stöda klientens egen verksamhet och beslutsfattande.

På ekonomi- och skuldrådgivningen:

  • ges uppgifter och information om hur man kan sköta ekonomin och skulder samt om planering av ekonomin
  • tas reda på möjligheter att lösa problem i anslutning till den överskuldsattas egen ekonomi samt biträds klienterna att arrangera sina skulder med mål att uppnå en förlikning med borgenärerna
  • biträds överskuldsatta vid ansökande om skuldsanering för privatpersoner från domstolen eller Garantistiftelsens borgen
  • biträds vid ändringar av betalningsprogram samt vid tilläggsprestationskalkyler som upprättas då när betalningsförmågan blivit bättre
  • hänvisas gäldenären vid behov att söka annan juridisk hjälp

Skuldrådgivningen fungerar med tidsbeställning och man bokar tid genom att ta kontakt med skuldrådgivaren.

Ekonomi- och skuldrådgivningen till rättshjälpsbyråerna 2019

Från början av 2019 övergår ordnande av ekonomi- och skuldrådgivning till rättshjälpsbyråerna. Alla ekonomi- och skuldrådgivares kontaktuppgifter ändras efter 31.12.2018.

Närmaste rättshjälpsbyrå och dess e-postadress är from. 1.1.2019

Västra Nylands rättshjälpsbyrå

lansi-uusimaa.velkaneuvonta@oikeus.fi

 

Du kan fritt välja vilken rättshjälpsbyrå du i fortsättningen tar kontakt med. Övriga rättshjälpsbyråernas kontaktuppgifter hittar du på oikeus.fi –nätsidan under rättshjälp –menyn dvs på adressen https://oikeus.fi/oikeusapu/sv/index/yhteystiedot.html, var det senare även kommer att meddelas ekonomi- och skuldrådgivningens telefonnummer.

Om ditt ärende hos ekonomi- och skuldrådgivningen har avslutats före år 2019 så överförs inte dina kunduppgifter till rättshjälpsbyrån. Kom ihåg att spara speciellt dokument som berör arrangerande av skulderna.

Ekonomi- och skuldrådgivningens service fortsätter annars som förut och är gratis.

Medborgare
Ekonomi- och skuldrådgivning för privatpersoner
rådgivning / skuldrådgivning

Ekonomi- och skuldrådgivare


Alexandra Ek

050 - 4141 030

Områden: Kyrkslätt, Ingå, Sjundeå (svenskspråkiga invånare) samt Raseborg och Hangö


Juhani Murto

040 - 5397 261

ti, on och to kl. 11.00–12.00

Områden: Kyrkslätt, Ingå och Sjundeå


Förman

Sirkku Pekkarinen-Keto

040 - 7561 411

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi


Servicekontor

Ervastvägen 2

02400 Kyrkslätt


Högbergsgatan 5–7

10300 Karis


Gustav Wasas gata 10

10600 Ekenäs