Ekonomi- och skuldrådgivning

Kyrkslätts kommun svarar för ekonomi- och skuldrådgivning i Kyrkslätt, Ingå, Sjundeå, Raseborg och Hangö.

Ekonomi- och skuldrådgivningens syfte är att hjälpa klienten att uppnå en balanserad ekonomi. Utgångspunkten för verksamheten är att stöda klientens egen verksamhet och beslutsfattande.

På ekonomi- och skuldrådgivningen:

  • ges uppgifter och information om hur man kan sköta ekonomin och skulder samt om planering av ekonomin
  • tas reda på möjligheter att lösa problem i anslutning till den överskuldsattas egen ekonomi samt biträds klienterna att arrangera sina skulder med mål att uppnå en förlikning med borgenärerna
  • biträds överskuldsatta vid ansökande om skuldsanering för privatpersoner från domstolen eller Garantistiftelsens borgen
  • biträds vid ändringar av betalningsprogram samt vid tilläggsprestationskalkyler som upprättas då när betalningsförmågan blivit bättre
  • hänvisas gäldenären vid behov att söka annan juridisk hjälp

Skuldrådgivningen fungerar med tidsbeställning och man bokar tid genom att ta kontakt med skuldrådgivaren.

Anvisning

Från början av 2019 ordnas ekonomi- och skuldrådgivning av rättshjälpsbyråerna. I och med det ändras alla ekonomi- och skuldrådgivares kontaktuppgifter.

Närmaste rättshjälpsbyrå och dess kontaktuppgifter är from. 2.1.2019

                 Västra Nylands rättshjälpsbyrå

                 tel. 0295661827

                 e-post: lansi-uusimaa.velkaneuvonta@oikeus.fi

 

Kyrkslätt ekonomi- och skuldrådgivningens arbetstagare som har betjänat det här området flyttar till Västra Nylands rättshjälpsbyrås verksamhetsställe i Esbo på adressen Köpcentrum Iso Omena, Biskopsbron 9 B, 5. vån, 02230 Esbo

Du kan fritt välja vilken rättshjälpsbyrå du i fortsättningen tar kontakt med. Övriga rättshjälpsbyråernas kontaktuppgifter hittar du på oikeus.fi –nätsidan under rättshjälp –menyn dvs på adressen https://oikeus.fi/oikeusapu/sv/index/yhteystiedot.html.

Om ditt ärende hos ekonomi- och skuldrådgivningen har avslutats före år 2019 så överförs inte dina kunduppgifter till rättshjälpsbyrån. Kom ihåg att spara speciellt dokument som berör arrangerande av skulderna.

Ekonomi- och skuldrådgivningens service fortsätter annars som förut och är gratis.

Du kan fritt välja vilken rättshjälpsbyrå du i fortsättningen tar kontakt med. Övriga rättshjälpsbyråernas kontaktuppgifter hittar du på oikeus.fi –nätsidan under rättshjälp –menyn dvs på adressen https://oikeus.fi/oikeusapu/sv/index/yhteystiedot.html, var det senare även kommer att meddelas ekonomi- och skuldrådgivningens telefonnummer.

Om ditt ärende hos ekonomi- och skuldrådgivningen har avslutats före år 2019 så överförs inte dina kunduppgifter till rättshjälpsbyrån. Kom ihåg att spara speciellt dokument som berör arrangerande av skulderna.

Ekonomi- och skuldrådgivningens service fortsätter annars som förut och är gratis.

Medborgare
Ekonomi- och skuldrådgivning för privatpersoner
rådgivning / skuldrådgivning