Ekonomi- och skuldrådgivning

Ekonomi- och skuldrådgivningen har år 2019 övergått till rättshjälpsbyråerna.

Från början av 2019 ordnas ekonomi- och skuldrådgivning av rättshjälpsbyråerna. I och med det ändras alla ekonomi- och skuldrådgivares kontaktuppgifter.

Närmaste rättshjälpsbyrå och dess kontaktuppgifter är from. 2.1.2019

                 Västra Nylands rättshjälpsbyrå

                 tel. 0295661827

                 e-post: lansi-uusimaa.velkaneuvonta@oikeus.fi

 

Kyrkslätt ekonomi- och skuldrådgivningens arbetstagare som har betjänat det här området flyttar till Västra Nylands rättshjälpsbyrås verksamhetsställe i Esbo på adressen Köpcentrum Iso Omena, Biskopsbron 9 B, 5. vån, 02230 Esbo

Du kan fritt välja vilken rättshjälpsbyrå du i fortsättningen tar kontakt med. Övriga rättshjälpsbyråernas kontaktuppgifter hittar du på oikeus.fi –nätsidan under rättshjälp –menyn dvs på adressen https://oikeus.fi/oikeusapu/sv/index/yhteystiedot.html.

Om ditt ärende hos ekonomi- och skuldrådgivningen har avslutats före år 2019 så överförs inte dina kunduppgifter till rättshjälpsbyrån. Kom ihåg att spara speciellt dokument som berör arrangerande av skulderna.

Ekonomi- och skuldrådgivningens service fortsätter annars som förut och är gratis.

Du kan fritt välja vilken rättshjälpsbyrå du i fortsättningen tar kontakt med. Övriga rättshjälpsbyråernas kontaktuppgifter hittar du på oikeus.fi –nätsidan under rättshjälp –menyn dvs på adressen https://oikeus.fi/oikeusapu/sv/index/yhteystiedot.html, var det senare även kommer att meddelas ekonomi- och skuldrådgivningens telefonnummer.

Om ditt ärende hos ekonomi- och skuldrådgivningen har avslutats före år 2019 så överförs inte dina kunduppgifter till rättshjälpsbyrån. Kom ihåg att spara speciellt dokument som berör arrangerande av skulderna.

Ekonomi- och skuldrådgivningens service fortsätter annars som förut och är gratis.

Medborgare
Privat ekonomi och finansiering - Ekonomi- och skuldrådgivning för privatpersoner
rådgivning / skuldrådgivning