Ekonomi- och skuldrådgivning

Kyrkslätts kommun svarar för ekonomi- och skuldrådgivning i Kyrkslätt, Ingå, Sjundeå, Raseborg och Hangö.

Ekonomi- och skuldrådgivningens syfte är att hjälpa klienten att uppnå en balanserad ekonomi. Utgångspunkten för verksamheten är att stöda klientens egen verksamhet och beslutsfattande.

På ekonomi- och skuldrådgivningen:

  • ges uppgifter och information om hur man kan sköta ekonomin och skulder samt om planering av ekonomin
  • tas reda på möjligheter att lösa problem i anslutning till den överskuldsattas egen ekonomi samt biträds klienterna att arrangera sina skulder med mål att uppnå en förlikning med borgenärerna
  • biträds överskuldsatta vid ansökande om skuldsanering för privatpersoner från domstolen eller Garantistiftelsens borgen
  • biträds vid ändringar av betalningsprogram samt vid tilläggsprestationskalkyler som upprättas då när betalningsförmågan blivit bättre
  • hänvisas gäldenären vid behov att söka annan juridisk hjälp
Ansvarig:
Kirkkonummen kunta/Kyrkslätts kommun Producers
Medborgare
Ekonomi- och skuldrådgivning för privatpersoner
rådgivning / skuldrådgivning

Ekonomi- och skuldrådgivare


Alexandra Ek

050 - 4141 030

Områden: Kyrkslätt, Ingå, Sjundeå (svenskspråkiga invånare) samt Raseborg och Hangö


Juhani Murto

040 - 5397 261

ti, on och to kl. 11.00–12.00

Områden: Kyrkslätt, Ingå och Sjundeå


Förman

Sirkku Pekkarinen-Keto

040 - 7561 411

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi


Servicekontor

Ervastvägen 2

02400 Kyrkslätt


Högbergsgatan 5–7

10300 Karis


Gustav Wasas gata 10

10600 Ekenäs