Invandrartjänster

Kyrkslätts invandrartjänster ordnar socialservice som stöder integration.

Tjänsterna är avsedda för kvotflyktingar som anländer till kommunen samt för personer som bott under tre år i Finland och beviljats uppehållstillstånd, som flyttar till Kyrkslätt.

Invandrartjänsterna omfattar:

  • servicehandledning och rådgivning
  • inledande kartläggning
  • stöd i integrationsprocessen
  • psykosocialt stöd i olika livssituationer och ändringar i dem
  • förebyggande av rasism och diskriminering
  • ordnande av integrationsfrämjande åtgärder tillsammans med andra aktörer
  • utveckling av integrationsarbetet, utbildning och konsultation
  • ordnande av mottagning av kvotflyktingar som anländer till kommunen

Lagen om främjande av integration fordrar att kommunerna för flyktingar som flyttat till kommunen och för personer som kan jämställas med dem ordnar service under integrationstiden i 3 - 4 års tid beroende på uppehållstillståndets status. Efter det överförs personerna vid behov till kommunens vuxensocialarbete enligt åldersgrupp.

Invandrartjänsterna i Kyrkslätt har ett tätt samarbete med olika myndigheter, kommunens övriga tjänster, församling och organisationer.

Kundenkät 2020

Projektet Vår gemensamma kommun pågår inom Kyrkslätts invandrartjänster 2017 - 2020. Projektet utvecklar integrationsarbetet i kommunen i samarbete med övriga aktörer och organisationer i kommunen. En socialarbetare arbetar med koordineringen och utvecklingen i projektet. Projektet genomförs i samarbete med Grankulla stad och det finansieras av Europeiska unionens asyl-, migrations- och integrationsfond.

Medborgare
Immigration och emigration
sociala förmåner / särskilda stöd för invandrare

Betjäningsställe

Kommunhuset, 2 vån.

Ervastvägen 2

02400 Kyrkslätt


Du kan reservera tid till personalen per telefon. Vid tidsreservering hämtar en anställd dig i kommunhusets aula. Du har rätt att använda tolk vid mötet.


Telefontider

socialarbetare

040 126 9571

må-fr 12-13

socialarbetare

040 126 9814

må-fr 12-13


socialhandledare

040 126 9803

må-to 8-16, fr 8-15

socialhandledare

040 126 9698

må-to 8-16, fr 8-15