Servicekontoret

Kyrkslätts kommun servicekontoret

Servicekontoret ger råd och betjänar kommuninvånarna i allmänhet

Du kan:

  • betala kommunens räkningar
  • köpa matbiljetter för pensionärer, fiskelov till kommunens vatten, poletter till bommen i Linlo, nycklar till omklädningshytterna vid vinterbadplatserna
  • avhämta och returnera provflaskor för brunnsvatten. Returnering bara på onsdagar kl. 8.30 - 10.00. Tomma flaskor kan avhämtas varje dag under tjänstetid
  • hämta blanketter i pappersform om du inte vill använda elektroniska tjänster
  • reservera kommunens fastigheter (sommarkolonin Nedergård och Navalas lada) och hämta nycklar till kommunens fastigheter som du har reserverat
  • reservera kommunhusets mötesutrymmen för föreningar på vardagar

Servicekontoret säljer böcker, kartor och andra produkter

Föreningen för Nylands friluftsområdens paddlings- och roddkarta, 10 €
Kyrkslätt, tillväxt och förändring, 15 €
Porkalas öden, 8 €
Eriksgård genom tiderna, 2 €
Guidekarta 12,40 €
Vykort 0,50 €

Ansvarig:
Kirkkonummen kunta/Kyrkslätts kommun Producers
Medborgare,Företag och samfund,Myndigheter
Förvaltning (inaktiv),Arkiv
biblioteksservice / informationstjänst

Tjänster i kommunhuset sommaren 2017

Servicekontoret:
Ervastvägen 2
02400 Kyrkslätt (Karta)

palvelupiste@kirkkonummi.fi
tfn 09 2967 2220

Servicekontorets öppettider:
måndag kl. 8.30-17
tisdag - fredag kl. 8.30-16

Växel: tfn 09 29671
mån - fre kl. 8.30 - 15.30