Servicekontoret

Kyrkslätts kommun servicekontoret

Servicekontoret ger råd i anslutning till kommunala ärenden i allmänhet och hänvisar klienterna vid behov till sakkunnigtjänster. I servicekontoret får du kommunens blanketter och broschyrer. Du kan också lämna in handlingar till kommunen via oss.

I servicekontoret kan du köpa t.ex. polletter till bommen i Linlo, fiskelov och kommunens publikationer.

Vi tar emot kommunens räkningar, såsom hälsocentral- och tandvårdsavgifter.

Mötesutrymmen i kommunhusets första våning samt sommarkolonin Nedergård och Navala lada kan reserveras för eget bruk i servicekontoret.

Du kan hyra torgplatsen till kommunens torget på servicekontoret.

På infotavlorna i aulan finns information om tidtabeller och aktuella händelser.

Kontaktuppgifter:

Vi betjänar på adressen Ervastvägen 2, 1 våningen.

Vi har öppet må kl. 8.30–17.00, ti–fr kl. 8.30–16.00,
dagarna före vardagshelg/helg kl. 8.30–15.00.

Per telefon når du oss på numret 09 29671 / 09 2967 2220.
Du kan också skicka e-post, palvelupiste@kirkkonummi.fi.

Medborgare, Företag och samfund, Myndigheter
Arkiv,Generella informations- ja förvaltningstjänster
biblioteksservice / informationstjänst

Servicekontoret:
Ervastvägen 2
02400 Kyrkslätt (Karta)

palvelupiste@kirkkonummi.fi
tfn 09 2967 2220

Servicekontorets öppettider:
måndag kl. 8.30 - 17
tisdag - fredag kl. 8.30 - 16

Växel: tfn 09 29671
mån - fre kl. 8.30 - 15.30