Aktuell information om coronasituationen 21.12.2022

11.05.2022 09:39

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Hit sammanställer vi viktiga coronameddelanden:

21.12. Det lönar sig att ta vinterns boosterdos av coronavaccin samt influensavaccin nu

Institutet för hälsa och välfärd (THL) uppmuntrar alla som rekommenderas en boosterdos av coronavaccin under vintern att ta den så fort som möjligt. Vinterns boostervaccin skyddar äldre personer och andra som hör till riskgruppen mot allvarlig coronavirussjukdom och dödsfall. Det lönar sig även att ta influensavaccinet samtidigt. Vaccinet minskar följdsjukdomar efter influensa, dödsfall och risken för sjukhusvård eller institutionsvård. 

Det lönar sig att ta de rekommenderade vaccindoserna både mot corona och influensa ännu före jul om möjligt.  Många träffar sina närstående på julen, så det vore bra att bilda ett skydd före det.

Riskgrupperna i fråga om corona och influensa är nästan desamma

THL rekommenderar boosterdos av coronavaccin för alla personer som fyllt 65 år, personer som fyllt 18 år och hör till medicinska riskgrupper och personer som fyllt 12 år med kraftig immunbrist. En boosterdos kan undantagsvis ges även till andra personer som fyllt 18 år av särskilda skäl på basis av individuell prövning och riskbedömning, till exempel på grund av kraven i destinationslandet för en resa.   

Boostervaccinet kan tas när det har gått minst tre månader sedan föregående vaccination eller insjuknande i corona. I fråga om målgrupperna för boosterdosen räknas det inte längre hur många vaccin man tidigare har fått eller hur många gånger man eventuellt har haft corona eller exponerats för viruset. 

Följande personer är berättigade till avgiftsfri influensavaccination: 65 år fyllda personer, personer som hör till riskgrupper för allvarlig influensa på grund av sjukdom eller behandling, gravida och barn i åldern 6 mån.–6 år. Berättigade till avgiftsfri vaccinering är dessutom närstående till personer som är särskilt mottagliga för allvarlig influensa, personal inom social- och hälsovård och läkemedelsvård och personer som inleder sin militärtjänstgöring. 

Tidsbeställning

Det finns ännu vaccinationstider för i år, och det kommer flera tider till januari.

Vi rekommenderar att du i första hand bokar tid till influensavaccinering elektroniskt, www.kyrkslatt.fi/ehalsa  Tjänsten kräver autentisering.

Alternativt kan du boka tid genom att ringa hälsocentralens servicenummer kl. 8–15.30 på numret 09-29683401.

Boostervaccin mot corona kan ges i samband med en tidsbokad influensavaccination.


Barn under 7 år vaccineras på rådgivningen. Vänligen boka vaccinationstid på rådgivningarnas tidsbeställningsnummer. Tyvärr går det inte att boka tid åt barnen elektroniskt.

Om du enbart bokar tid till coronavaccinering, gör det i tjänsten coronavaccinbokning.fi. Om det inte är möjligt att elektroniskt boka tid, kan du lämna en begäran om återuppringning till hälsocentralens telefontjänst på numret 09 296 83401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2, coronavaccin. 

Kommunhusets vaccinationsställe stängs vid årsskiftet

Kommunhusets vaccinationsställe stängs vid årsskiftet. I fortsättningen ges vaccinen i Välfärdscentralen.

30.9. Variantskräddarsydda vaccin tillgängliga i Kyrkslätt från och med 5.10.

 

THL rekommenderar ett nytt boostervaccin mot corona

En boosterdos kan undantagsvis ges även till andra personer som fyllt 18 år av särskilda skäl på basis av individuell prövning och riskbedömning, till exempel på grund av utstationering eller kraven i destinationslandet för en resa.

 

När ges boosterdosen?

Boostervaccinet kan ges när det har gått minst tre månader sedan föregående vaccination eller insjuknande i corona. I fråga om målgrupperna för boosterdosen räknas det inte längre hur många vaccin personen tidigare har fått eller hur många gånger personen eventuellt har haft corona.

Höstens coronaboosterdos kan också tas i samband med influensavaccineringen. Vi informerar närmare om höstens influensavaccin senare. 

 

Som boostervaccin rekommenderas i första hand variantvaccin

Variantskräddarsydda vaccin finns tillgängliga i Kyrkslätt från och med 5.10. Som boosterdos rekommenderas i första hand variantskräddarsydda vaccin för att det immunologiska underlaget för skyddet ska utvidgas utöver att skyddet mot en allvarlig sjukdom förbättras. Ännu vet man inte hur bra dessa vaccin förebygger smitta och minskar smittsamheten.

 

THL:s tidigare rekommendationer om grundserien av coronavaccin och boosterdoser gäller fortfarande

  • För 60–64-åringar rekommenderas fyra vaccindoser. Läs mer: En fjärde vaccindos
  • För 18–59-åringar som i övrigt är friska samt för 12–17-åringar som hör till riskgrupper rekommenderas tre vaccindoser. Läs mer: En tredje vaccindos

 

Tidsbokning till vaccineringen

Tills vidare ges coronavaccinationer endast med tidsbeställning. Tid till coronavaccinering kan bokas i tjänsten coronavaccinbokning.fi. Om det inte är möjligt att elektroniskt boka tid, kan du lämna en begäran om återuppringning till hälsocentralens telefontjänst på numret 09 296 83401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2, coronavaccin. Tyvärr förekommer det tidvis rusning på telefontjänsten, så vi rekommenderar tidsbeställning på coronavaccinbokning.fi.

21.9. THL rekommenderar effektivering av coronavaccinationsskydd för äldre och riskgrupper under hösten

11.8 Tidsbeställningen till det fjärde coronavaccinet har öppnat för alla 60 år fyllda1.8 Tidsbokningen för fjärde coronavaccinet är öppnad för 18 år fyllda personer som hör till medicinska riskgrupper

26.7 Vid kommunhuset öppnas en ny mottagning för coronavaccinering 1.8.2022

19.7 Tidsbeställning för fjärde coronavaccindos för 70–79-åringar är öppnad20.6. Ett femte coronavaccin rekommenderas för personer med allvarlig immunbrist6.6. Det rekommenderas en fjärde coronavaccindos för alla 70–79-åringar som hör till riskgrupperna2.6. Coronaprovtagningsstället i Kyrkslätt stänger 6.6.202211.5. En fjärde dos coronavaccin rekommenderas för klienter inom hemvård och närståendevård samt de äldre vars hälsa och funktionsförmåga har försvagats22.4 Rekommendationen om användning av munskydd ändras i Kyrkslätt25.3 En fjärde coronavaccindos till de som har fyllt 80 år och äldre som bor på äldreboenden

21.3 Coronavaccinationsstället i Kirkkonummen Ostari stängs från och med 21.3

16.3. I tjänsten MinCoronainfo.fi kan man göra en bedömning av risken för blodpropp

14.3 Regionförvaltningsverkets coronarestriktioner upphör i Nyland den 15 mars 

11.3. THL rekommenderar 12–17-åringar som hör till riskgrupper en tredje coronavaccindos

10.3. Personer insjuknat i coronavirussjukdomen har möjlighet att med intyg av läkare, sjukskötare eller hälsovårdare få dagpenning vid smittsam sjukdom

 7.3. Också Kyrkslättsbor kan få det nya coronavaccinet Nuvaxovid vid coronavaccinationsstället i Iso Omena i Esbo

28.2. EU-coronaintyg över vaccin utomlands

21.2 Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger sitt beslut som förpliktar till hälsosäker användning i Nyland

18.2. Uppdaterade anvisningar till dem som insjuknat i och exponerats för coronan 18.2.2022

17.2. Fördröjningar i beslut om coronaisoleringar i Kyrkslätt

15.2. Coronaprovtagningsstället vid Kyrkslätts hälsostation har stängts, ett nytt ställe öppnades vid Slättvägen

11.02 I Kyrkslätt hävs sammankomstbegränsningarna som hör ihop med coronan från och med måndag 14.2

07.02 Sammankomstbegränsningarna i Kyrkslätt lindras tisdag 8.2 – tillställningar för högst 500 personer möjliga i lokaler inomhus med 50 % av kapaciteten fylld

31.1 Regionförvaltningsverket i Södra Finland har avlägsnat coronabegränsningar – stängningen av idrotts- och rekreationslokaler upphävs från och med 1.2

28.1 Regionförvaltningsverket i Södra Finland beslutar om lindring och avveckling av coronarestriktionerna 31.1 – Kommunen meddelar närmare om sina åtgärder enligt sitt beslut på måndag efter Regionförvaltningsverkets beslut

27.1. Pop-Up för coronavaccinationer i Kirkkonummen Ostari nästa vecka

21.1 Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger stängningen av idrotts- och rekreationslokaler i Nyland till och med 7.2

21.1 Om du har en infektion i luftvägarna ska du hålla dig hemma – praxis för isolering förändras

20.1. Aktuellt om coronavaccinationer 20.1.2022

10.1. Man avstår från förordnande av karantän i de flesta fallen - Man rekommenderar att personer som exponerats undviker kontakt med andra

7.1. Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger coronabegränsningarna – stängningen av idrotts- och rekreationslokaler i Nyland fortsätter ända till 24.1

Tidsbeställningen för tredje coronavaccindos öppnas för alla personer över 18 år fr 7.1 på förmiddagen

3.1.2022 Till den minderårigas (5-11 -årigas) coronavaccination behövs samtliga vårdnadshavarnas samtycke

Tidsbeställning till coronavaccinationer av barn öppnas 3.1.2022

En fjärde vaccindos för personer med kraftig immunbrist kan bokas

22.12 Tredje coronavaccindoser nu också på Masaby hälsostation i januar

21.12 Tidsbokningen för tredje vaccin har öppnats för personer som fyllt 55 år

21.12 En coronapositiv person i Fyyri 16.12–17.12

20.12 Jokirinteen koulus lokaler stängs på grund av risken för smitta – övergång till distansundervisning 21–22.12.2021

Eventuella exponeringar för coronaviruset i Fyyri och McDonald’s

Eventuell exponering för coronaviruset i restaurang Hullu Kukko

17.12. Tidsbeställning för coronavaccination för 5–11-åringar i riskgrupper öppnad

En coronapositiv person 13.12. på busslinjen 901K 

Coronavaccinationerna av barn som hör till riskgrupper börjar vecka 1

Eventuell exponering för coronaviruset på HjortlandetEventuell exponering för corona på busslinje 901K

09.12 Kyrkslätt tar i bruk coronapass 13.12 i simhallen och en del av sina andra verksamheter 

8.12. Aktuellt om det tredje coronavaccinet

3.12 Skärpta begränsningar av sammankomster och användning av lokaler i Kyrkslätt

3.12 EU-coronaintyg det vill säga coronapass

3.12 Smittspårningen är överbelastad

25.11 Kyrkslätt drog upp riktlinjer för en strängare munskyddsrekommendation och omfattande distansarbete

19.11 Sammankomstbegränsningar av offentliga tillställningar i Nyland

18.11 Eventuella exponeringar för coronaviruset i restaurang La Gabbana17.11 

Eventuell exponering för coronaviruset i simhallen 7.11.2021

12.11 Eventuell exponering för coronaviruset 9.11.2021 på bussen 907

12.11 Du kan nu boka tid till det tredje coronavaccinet också på webben

Eventuell exponering för coronaviruset i simhallen 6.11.2021

Exponering för coronaviruset i McDonald’s 31.10

28.10 Coronapositiv kund i caféet Mummola kahvila fredag 22.10 ca kl. 12

25.10 Pop-up-coronavaccinationer on 27.10 på Kirkkonummen Ostari

22.10 Nya målgrupper i Kyrkslätt för en tredje coronavaccindos

20.10 Nya rekommendationer om användning av munskydd - den allmänna munskyddsrekommendationen för skolor upphör i Kyrkslätt 25.10

Var du på Subway söndagen den 17.10?

Gruppexponeringar i daghem 7.-15.10.

15.10. Eventuell exponering för coronaviruset på Joo.Arena 

14.10  Gruppexponeringar för coronaviruset på privata fest och byggarbetsplats

Var du i Kirkkonummen Liikuntakeskus 4.10 eller 5.10? – Följ dina symtom

7.10. Pop-up-vaccineringarna fortsätter

6.10. De som vaccinerats med kort boosterintervall samt personer med kraftigt nedsatt immunförsvar får en tredje coronavaccindos

THL har uppdaterat sin munskyddsrekommendation 30.9.2021 - Anvisningarna som tidigare getts i Kyrkslätt gäller tillsvidare

29.9 Inga sammankomstbegränsningar på grund av coronan från och med 1.10 i Kyrkslätt

24.9. Tidsbokning för den tredje coronavaccindosen för personer med kraftigt nedsatt immunitet öppnar 24.9.

20.9. På HUS-området startar en tredje coronavaccinomgång 

Koronavaccination med tidsbeställning den 22.9. i Veikkola

Pop-up-coronavaccineringar i september!

6.9. Coronasituationen och -begränsningarna i Kyrkslätt ända till 30.9.2021

Nya massexponeringar i Kyrkslätt

Gruppexponeringar i skolor

Coronastatistiken för Kyrkslätt 26.8.2021

Gruppexponering i Jokirinteen koulu

12.1. Anvisningar till dem som insjuknat i och exponerats för coronan 12.1.2022

7.1. Anvisningar till dem som satts i karantän/coronapositiva exponerade

7.1. Anvisningar till dem som insjuknat i coronaviruset

25.8 Coronasituationen och -begränsningarna i Kyrkslätt ända till 12.9.2021

Pop-up-vaccinationsställe i Kirkkonummen ostari 4.9.2021

Gruppexponeringar i daghem 

Coronastatistiken för Kyrkslätt 19.8.2021

Gruppexponering i Nissnikun koulu

Exponering för corona i hälsocentralens matsal

Eventuell exponering för coronaviruset i simhallen 8.8.2021 

Eventuella exponeringar för coronaviruset

13.8 Kommundirektörens och vård- och omsorgsdirektörens lägesrapport om coronaviruset 

12.8 Coronastatistiken för Kyrkslätt 12.8.2021

12.8 Nya gruppexponeringar från vecka 31

11.8  Anvisningar om tidsbokning för coronavaccin för år 2005 födda Kyrkslättsbor som är 15 år och inte i grundskolan

10.8  Coronavaccinationerna för 12–15-åringar i Kyrkslätt börjar när skolorna börjar

Ställ frågor om coronavaccinationer av 12–15-åringar! Öppet för allmänheten 12.8 (bara på finska)

10.8 Massexponeringar för coronaviruset vecka 31

9.8 Nya coronavaccintider tillgängliga
6.8 Karantänsanvisningar gällande exponering för coronaviruset

5.8 Coronastatistik för Kyrkslätt 5.8.202

4.8 Coronabegränsningarna i Kyrkslätt fr.o.m. 5.8.2021

30.7 Gruppexponeringar för coronaviruset i Kyrkslätt

29.7 Coronasituationen i Kyrkslätt

Det finns fortfarande många coronavirusfall i Kyrkslätt

Atalet coronavirusfall ökar i Kyrkslätt

Tidsbeställningen för coronavaccinering av 12–15-åringar har öppnat i Kyrkslätt

Eventuella exponeringar i McDonald’s restaurang i Kyrkslätt

Vård- och omsorgsdirektörens lägesrapport om coronaviruset

Tiden för den andra coronavaccineringen, d.v.s. boostervaccineringen kan endast bytas i undantagsfall

 15.6 Coronabegränsningarna i Kyrkslätt fr.o.m. 15.6.2021

Tidsbokningen till coronavaccinering har nu öppnats för 16 år fyllda

Tidsbokning för coronavaccinationer har öppnats 2.6.2021 för personer födda 1987–1991

Tidsbokning för coronavaccinationer har öppnats för personer födda 1982–1986

27.5 Coronabegränsningarna i Kyrkslätt fr.o.m. 1.6.2021

Vård- och omsorgsdirektörens lägesrapport över coronaviruset

Tidsbokning för coronavaccinationer har öppnats för personer födda 1977–1981

12.5 Coronabegränsningarna i Kyrkslätt 17.5.2021–31.5.2021

Ändringar i coronakommunikationen på kommunens webbplats 

28.4. Coronabegränsningarna i Kyrkslätt 1.5-16.5.2021

Rusning på återuppringningstjänsten för coronavaccin

Coronastatistik för Kyrkslätt 22.4.2021 

Coronavaccinationerna framskrider till en ny åldersgrupp i Kyrkslätt

Situationen för coronavaccinationer i Kyrkslätt 20.4.2021

Coronastatistik för Kyrkslätt 15.4.2021

Coronavaccinationerna framskrider, Vaccineringsstället i Veikkola öppnasSituationen för coronavaccinationer 13.4.2021

Gruppexponering i ett daghem i Kyrkslätt

Situationen för coronavaccinationer 6.4.2021

Coronastatistik för Kyrkslätt 1.4.2021

Situationen för coronavaccinering i Kyrkslätt 30.3.2021

Vård- och omsorgsdirektörens lägesrapport över coronaviruset vecka 13

Vaccineringen av 65–69-åringar med Astra Zeneca fortsätter

25.3.Coronaepidemis ituationen i Kyrkslätt

23.3. Situationen för coronavaccinering i Kyrkslätt

19.3 Kö till återuppringningstjänst för coronavaccin förkortas

19.3 Situationen för coronavaccinering i Kyrkslätt 18.3.2021

18.3 Coronaepidemisituationen i Kyrkslätt 18.3.2021

17.3 I Kyrkslätt öppnas 17.3 nya tider för coronavaccinering för personer som fyller 70 detta år och äldre

16.3 Vård- och omsorgsdirektörens situationsrapport gällande coronaviruset

16.3 18–69-åringar som hör till riskgrupp 2 kan boka coronavaccintider

15.3 Eventuella exponeringar för coronaviruset på Hjortlandet 13.3.2021

15.3 Gruppexponeringar på en arbetsplats i Kyrkslätt 2–8.3.2021

11.3 Stor efterfrågan på vaccinationstiderna för äldre

11.3 Coronaepidemisituationen i Kyrkslätt 11.3.2021

10.3 Vaccinering av riskgrupp 1 utvidgas till personer som fyllt 16 år

9.3 Vaccineringarna av 70–79-åringar inleds vecka 11

9.3 För riskgrupp 1 erbjuds ännu vaccinationstider denna vecka

8.3 Gruppexponering vid ett daghem i Kyrkslätt

5.3 Veikkolan koulu stängs 8.3.2021–19.3.2021 på grund av smittorisk

4.3 Vaccineringen av riskgrupp 1 utvidgas till 18–69-åringar

4.3 Coronaepidemisituationen i Kyrkslätt 4.3.2021

4.3 Gruppexponeringar i Veikkolan koulu

3.3 Situationen för coronavaccinationer vecka 9

2.3 Fördröjningar i smittspårningen i Kyrkslätt

1.3 Gruppexponeringar i restaurang och daghem

1.3 Eventuella exponeringar för coronaviruset på Citymarket i Kyrkslätt 24.2.2021

26.2 Coronabegränsningarna i Kyrkslätt 1.3–31.3.2021

25.2 Exponering för coronaviruset på byggarbetsplats

24.2 Vaccinering av riskgrupp 1 utvidgas till yngre åldersgrupper

23.2 Exponering för coronavirus på Bistro O Mat

22.2 Gruppexponering för coronaviruset i en pizzeria 19.2  

22.2 Gruppexponering i ett daghem 16–19.2.2021

19.2 Eventuell exponering för coronaviruset på Hjortlandet 7.2.2021

18.2 Situationen för coronavaccinering i Kyrkslätt

18.02 Eventuella exponeringar för coronaviruset på Hjortlandet 12.2.2021

16.2 Gruppexponeringar i skolor och vid idrottsträningar - Eventuella coronavirusexponeringar i restauranger i Kyrkslätt

15.2 Coronavaccineringarna framskrider till riskgrupperna och hemvården

12.02 Gruppexponering i daghem 4–5.2.2021

8.2 Vaccinationerna av de äldre fortsätter och vaccinationerna av riskgrupperna börjar vecka 7

8.2 Gruppexponeringar i ett daghem

4.2 Nya massexponeringar för coronaviruset i en skola

4.2 Eventuella exponeringar för coronaviruset på Hjortlandet 30.1.2021

3.2 Eventuella exponeringar för coronaviruset på Hjortlandet 31.1.2021

28.1 I Kyrkslätt fortsätter coronabegränsningarna oförändrade till och med 28.2.2021

27.1. Coronavaccinationstiderna är fullbokade för tillfället – vi berättar genast då det igen finns tider att boka

26.1 Tidsbeställningen till vaccinationer har öppnats, men tills vidare är tiderna få

25.1 Vaccinationer av äldre börjar i Kyrkslätt

21.1 Muterat coronavirus påträffat i Kyrkslätt

15.1. Möjlighet för abiturienterna att i närundervisning förbereda sig för studentskrivningarna

11.01 Gruppexponering i ett daghem i Kyrkslätt 07.01

08.01 Kommundirektörens lägesrapport över coronaviruset

08.01 Coronavaccineringen av personal inom hälsovårdssektorn och vårdenheterna för vård av äldre inleds i Kyrkslätt 11.1.2021

05.01 Coronavirusepidemin i spridningsfasen i hela Nyland – begränsningarna och rekommendationerna fortsätter till och med 31.1 i Kyrkslätt

21.12 Gruppexponering vid idrottsträningar

17.12 Exponeringar för coronavirussmitta

16.12 Coronavirusepidemin i spridningsfasen i hela Nyland - begränsningarna och rekommendationerna fortsätter i Kyrkslätt

15.12 Massexponering i ett daghem i Kyrkslätt

7.12 Gruppexponering i en skola i Kyrkslätt

4.12 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

3.12 Gruppexponering för coronaviruset i en skola i Kyrkslätt

1.12 Eventuella exponeringar för coronaviruset i Hesburger i Kyrkslätts Prisma 27.11.2020

27.11 Coronavirusepidemin i spridningsfasen i hela Nyland - nya begränsningar och rekommendationer också i Kyrkslätt

24.11 Eventuella exponeringar för coronaviruset i simhallen 21.11.2020

24.11 Nya rekommendationer och begränsningar bereds för att hindra spridningen av coronaepidemin

23.11 Gruppexponeringar i en skola och på arbetsplatser

20.11 Coronaepidemin är i spridningsfasen i huvudstadsregionen – i Kyrkslätt förbjuds offentliga tillställningar för fler än 20 personer

17.11 Gruppexponering i en skola i Kyrkslätt

16.11 Kyrkslätts begränsning av användningen av kommunens lokaler i all hobbyverksamhet för vuxna inomhus tar slut så som tidigare meddelats – det är fortfarande nödvändigt att följa rekommendationerna för att hindra smittspridning

10.11 Eventuella exponeringar för coronaviruset i simhallen 1.11 och 3.11.2020

9.11 Massexponeringar för coronaviruset i skolor och på idrottsträningar

6.11 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

05.11 Massexponeringar för coronaviruset

02.11 Kyrkslätt begränsar användningen av sina lokaler i all hobbyverksamhet för vuxna inomhus - rekommendationerna gäller också hobbyverksamhet för barn

2.11 Massexponeringar i Kyrkslätt

30.10 Uppdaterad coronavirussituation i Kyrkslätt

30.10 Massexponeringar i Kyrkslätt

28.10 Meddelande till personer som befunnit sig i Fyyri 23.10.2020 kl. 15-17

28.10 Utdelningen av ansiktsmasker till mindre bemedlade fortsätter i kommunhuset

28.10 Kommundirektörens lägesrapport över coronaviruset

26.10 Gruppexponering i en skola i Kyrkslätt

24.10 Gruppexponering vid ishockeyträningar 20.10.2020

23.10 Exponeringar i Café Luckans lokaler i Kyrkslätt 19.10.2020

23.10. Gruppexponering på en byggarbetsplats på Kyrkslätts område

23.10 Gruppexponering i ett ishockeylag

23.10 Gruppexponering vid en innebandyträning

23.10 Exponeringar vid invånarparken Fyyris kåta-evenemang 20.10.2020

23.10 Regionförvaltningsverket skärper begränsningarna gällande antalet deltagare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster 1.- 30.11.2020

23.10 Uppdaterad coronavirussituation i Kyrkslätt

21.10 Gruppexponeringar på gruppmotionstimmar

19.10 Ansiktsmaskerna som på Kyrkslätts kommunhus delas ut till mindre bemedlade är tillfälligt slut

16.10 Kyrkslätt rekommenderar att följa rekommendationerna av huvudstadsregionens koordinationsgrupp för coronaviruset och HUS även i Kyrkslätt för att stävja coronavirusepidemin

16.10 Uppdaterad coronavirussituation i Kyrkslätt

16.10 I coronaguiden kan man nu reservera tid för coronatest också för barn och unga

13.10 Gruppexponeringar vid innebandyträningar och -match

12.10 Ändring i tiderna för karantän och isolering vid covid-19

09.10 Uppdaterad coronavirussituation i Kyrkslätt

06.10 Gruppexponering vid en fotbollsturnering i Kyrkslätt 27.9.2020

02.10 Ett fall av coronavirus i Kyrkslätts Prisma - de som besökt affären 14-15.9 och 19-24.9 mellan kl. 06 och 10 uppmanas låta testa sig redan vid lindriga symtom

02.10 Uppdaterad coronavirussituation i Kyrkslätt

30.9 En person i en skola i Kyrkslätt har konstaterats ha COVID-19-smitta

30.9 Coronaepidemin är i accelerationsfasen – Kyrkslätts kommun rekommenderar användning av ansiktsmasker hos kommunens tjänster

28.9 Antalet coronavirussmittade ökar – Kyrkslätts kommun rekommenderar att kommuninvånarna följer HUS rekommendation om att använda ansiktsmask  

25.9 Uppdaterad coronavirussituation i Kyrkslätt

18.09 Uppdaterad coronavirussituation i Kyrkslätt

17.9 Kyrkslätts vård- och omsorgstjänsters serviceutbud i coronavirussituationen

11.9 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

9.9 HUS: Självständig tidsbokning till coronavirustest för invånare i Nyland

28.8 Kommunen inleder utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade måndag 31.8 i Masaby

28.8 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

21.8 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

19.08 Ett nytt parti ansiktsmasker har kommit till kommunhuset – utdelningen av masker till mindre bemedlade fortsätter också i Veikkola

18.8 Det andra partiet ansiktsmasker som delades ut på kommunhuset är slut – mera masker har beställts

18.8 Coronan skapar rusning hos hälsovårdstjänsterna

17.8 Utdelningen av ansiktsmasker till mindre bemedlade fortsätter i kommunhuset

17.8 Kommunens ansiktsmasker är slut – vi får mera masker under dagens lopp

14.8 Kommunen inleder utdelningen av ansiktsmasker måndag 17.8.2020 

14.8 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

13.8 Regeringen gav riktlinjer för användning av ansiktsmasker samt en omfattande rekommendation om distansarbete

10.8 Meddelande: Coronavirussmitta i ett daghem på Kyrkslätts område

7.8 En person i ett daghem inom Kyrkslätts område har konstaterats ha covid-19-smitta

7.8 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

17.7. Personer med infektionssymtom ska inte komma till social- och hälsocentralen utan att först ta kontakt per telefon

29.6. HNS ger patienter och arbetstagere råd i coronaoro-chat, vilken är öppen genom sommaren

26.6 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

26.6. Den icke-brådskande vården vid munhälsovården utökas stegvis

26.6. Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 26.-28.6.2020 i Kyrkslätt

18.6 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under midsommaren 18–21.6 i Kyrkslätt

12.6 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

12.6. Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 12–14.6.2020 i Kyrkslätt

5.6 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 5–7.6.2020 i Kyrkslätt

29.5 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

29.05 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 29–31.5.2020 i Kyrkslätt

22.05 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

22.05 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 23–24.5.2020 i Kyrkslätt

20.5. Vård- och omsorgssektorns jourtjänster på Kristi himmelsfärdsdag 21.5 i Kyrkslätt

20.5 KotiToimari levererar inköpskassen och måltiden till dörren

15.5 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

15.5 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 15–17.5.2020 i Kyrkslätt

15.5 Kommunhusets dörrar är stängda för kunder t.o.m. 2.8 på grund av coronasituationen - kundbesök enligt överenskommelse på förhand

14.5. På vårdhemmen får man åter träffa sina anhöriga – säkra mötesplatser har ordnats både inomhus och utomhus

8.5 Kommundirektörens situationsöversikt: coronaexit

8.5 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

8.5 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 8–10.5.2020 i Kyrkslätt

6.5 Drive-in-coronavirusprovtagning har inletts i Kyrkslätts social- och hälsocentral

6.5 Statsrådets riktlinje gällande biblioteken 4.5

6.5 Det gradvisa avvecklandet av restriktionerna i fritidstjänsterna

5.5 Läkar- och skötarmottagningar också på distans

3.5 Exponering för COVID-19 coronaviruset i Neidonkallion päiväkoti

30.4 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

30.4 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under valborg 30.4–3.5 i Kyrkslätt

30.4 Grundskolorna återgår till närundervisning 14.5.2020

30.4 Meddelande: Kommunens samarbetsförhandlingar med anledning av coronaviruspandemin har avslutats

29.4 Med positiva tag mot coronaviruset

27.4 Vi stöder barnfamiljerna på många sätt också under undantagsförhållandena

24.4 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

24.4 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 24–26.4 i Kyrkslätt

24.4 Meddelande om laboratorietjänster för personer bosatta på Kyrkslätts kommuns område

21.4 Verksamhetsstöd för ensamföretagare kan nu sökas i Kyrkslätt

21.4 Resultatet av vårdnadshavarenkäten: majoriteten nöjd med distansundervisning

20.4 Livet på Volshemmet under coronapandemin

17.4 Kommundirektörens situationsöversikt: Coronabufferterna som saknas

16.4 Bildnings- och fritidsnämnden beslutade 15.4 om klientavgifterna för småbarnspedagogik samt morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever under undantagsförhållandena

9.4 Stöd till ensamföretagare i coronasituationen – snart kan man ansöka

9.4 I och med corona har nya arbetsformer tagits i bruk inom vård- och omsorgssektorns arbete med kunder

9.4 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster på påsken 10–13.4.2020 i Kyrkslätt

9.4 Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

9.4 Friluftsliv i undantagstider

9.4 Svenskspråkiga skolpsykolog- och skolkuratorstjänster med låg tröskel under de avvikande förhållanden som har förorsakas av coronaviruset

7.4 Vårdare inom hemvården i Kyrkslätt i karantän på grund av coronaviruset

6.4 Anställda vid Kyrkslätts kommun ringer upp alla personer över 70 år

6.4 Uppdatering om coronavirussituationen i Kyrkslätt

6.4 Du kan ta kontakt med ungdomsledarna via sociala medier

5.4 Direktören för bildningsväsendet i Kyrkslätts lägesrapport angående coronavirussituationen

3.4 Kyrkslätts vård- och omsorgstjänsters serviceutbud i coronavirussituationen

3.4 På Navigatorn jobbar vi fullt ut också under undantagsläget

2.4 Behandlingen av de ungas ansökningar om sommarjobb och beslut om dem fördröjs på grund av coronavirussituationen

30.3 Uppdatering om coronavirussituationen i Kyrkslätt

29.3 Ungdomsledarna är anträffbara på sociala medier

29.3 Hur har distansundervisningen kommit igång? Förvånansvärt smidigt!

27.3 Kommunhuset stängs för kunder måndag 30.1.2020 på grund av coronasituationen

27.3 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 28–29.3.2020

27.3 Kommundirektörens översikt över den aktuella ekonomiska situationen

25.3 En del av barnen i Kantvikin päiväkoti har försatts i karantän

24.3 Kyrkslätts vård- och omsorgsdirektörs överblick över coronavirussituationen

22.3 Kyrkslätts vård- och omsorgstjänsters serviceutbud i coronavirussituationen

20.3 Kommundirektörens lägesrapport över coronaviruset

20.3 Vård- och omsorgssektorns jourtjänster under veckoslutet 20–22.3.2020

19.3 Uppdaterade anvisningar: Gör så här om du misstänker coronavirussmitta

19.3 Statsrådet har preciserat sina anvisningar: Vad bör personer över 70 år beakta i det rådande coronavirusläget?

19.3 Meddelande om coronavirussituationen i Kyrkslätt

18.3 Munhälsovårdens uppdaterade anvisningar för riskgrupperna

18.3 Ungdomsledarna anträffbara på sociala medier

17.3 Goda förutsättningar för distansstudier i Kyrkslätt

17.3 Kommundirektörens lägesrapport över coronaviruset

17.3 Tillfälliga ändringar i Kyrkslätts vård- och omsorgssektors serviceutbud

17.3 Åtgärder för att skydda de äldre i coronavirussituationen

17.3 Separat väntesal för luftvägsinfektionspatienter på Kyrkslätts centralhälsostation fr.o.m. 18.3

17.3 Misstänker du coronavirus? – gör ett Omaolo-test

17.3 Biblioteken stänger fr.o.m. 18.3

16.3 Kyrkslätt stänger ner verksamheter i enlighet med statsrådets rekommendationer

16.3 Svenskspråkiga skolpsykolog- och skolkuratorstjänster med låg tröskel under de avvikande förhållanden som har förorsakas av coronaviruset

16.3 Skötsel av friluftsområden under coronaepidemin

16.3 Kommundirektörens lägesrapport över coronaviruset 16.3

15.3 Gymnasierna i Kyrkslätt övergår till distansundervisning för att trygga studentskrivningarna 

15.3 Utbildningstjänsternas rekommendationer för att förhindra spridningen av coronaviruset i skolorna i Kyrkslätt

14.3 Uppdaterade anvisningar: Hur ska jag göra vid misstanke om coronavirus?

14.3 Simhallen är stängd från och med 15.3.2020 tillsvidare, som en del av förberedelserna inför coronaviruset

13.3 HNS: Prov tas inte längre vid alla coronavirusmisstankar

13.3 Fritidstjänsterna begränsar verksamheten och ordnandet av evenemang på grund av coronaviruset

13.3 Tillfälliga ändringar i vård- och omsorgssektorns serviceutbud

13.3 Kommundirektörens lägesrapport över coronaviruset

8.3 Bekanta dig med THL:s anvisningar

Bekanta dig med Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar. På webbplatsen hittar du anvisningar och aktuell information om situationen:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Vanliga frågor om coronaviruset (på finska)

Den nationella telefonrådgivningen ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningen telefonnummer är 0295 535 535 och numret är i bruk vardagar kl. 8-21 och lördagar kl. 9-15.

28.2 Om du har symtom, ring hälsocentralen eller journumret

Om du uppvisar symptom för någon infektionssjukdom såsom influensa, mässling, coronavirus eller någon annan virussjukdom, kontakta hälsocentralen på telefonnumret 09 2968 3401 eller Jourhjälpen som är öppen 24/7 på numret 116 117. Hälsostationen eller Jourhjälpen ger dig anvisningar för hur du ska gå till väga.

Handtvätt är ett effektivt sätt att förhindra spridning av sjukdomar. Skydda din mun och din näsa med en engångsnäsduk då du hostar eller nyser. Släng genast den använda näsduken i soporna. Om du inte har en näsduk, hosta eller nys i övre delen av skjortärmen, inte i händerna.

""