Kyrkslätts vård- och omsorgstjänsters serviceutbud i coronavirussituationen

03.04.2020 16:30

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Socialtjänster

Familjetjänster och barnskyddet

Barnskyddet fungerar. Socialtjänster erbjuds för barnfamiljer enligt behovsprövning. Vi har ökat mängden telefonrådgivning och det finns nu två telefonnummer på vilka man kan nå socialvårdens sakkunniga vardagar kl. 8–15.

Telefonnumren är 040 573 9193 och 050 588 0990.

Det finns ett ambulerande team som svarar för familjernas olika behov av hjälp. Samarbetsparter och familjer kan ta kontakt med både journumren och socialarbetarna som ansvarar för familjer.

Vuxensocialarbete och invandrartjänster

Telefonrådgivning må, on och fr kl. 9.00–11.00 och ti, to kl. 12.00–14.00, tfn 040 126 9563

Du kan kontakta telefonrådgivningen om du är 18–64 år gammal och behöver stöd eller råd som gäller din livssituation (t.ex. ekonomi, separation, boende, rusmedelsanvändning eller plötsliga förändringar i livet) eller om du vill ställa frågor som har att göra med vuxensocialarbete, kompletterande eller förebyggande utkomststöd.

Personalens telefontider vardagar kl. 12–13:

Teamet för unga (18–29 år) socialarbetare 040 126 9561

Arbetsföra (30–64 v.) socialarbetare (efternamnen A - Le) 040 126 9560, socialarbetare (efternamnen Lf - Ö) 040 126 9569

Teamet för äldre (65 år fyllda) socialarbetare 040 126 9676, socialhandledare 040 126 9509

Telefontiderna för socialhandledarna inom invandrararbetet:

socialhandledare 040 126 9814, må–fr 12–13

socialhandledare 040 126 9803, må–to 8–16, fr 8–15

socialhandledare 040 126 9698, må–to 8–16, fr 8–15

Hälsovårdstjänster

Akutmottagningen (första hjälpen) är öppen varje dag kl. 8.00–20.00

Hälsocentralens telefonnummer i coronavirusärenden är 09 2968 3401 må-to kl. 8–15.30 och fr 8–15. Tyvärr är våra telefonlinjer mycket upptagna på grund av många olika slags förfrågningar. Man kan också ringa HUS Jourhjälp som är öppen 24/7 på numret 116 117. Den riksomfattande rådgivningen på numret 0295 535 535 ger allmän information om coronavirusärenden och är öppen vardagar 8–21 och lördagar 9–15.

Det finns ett separat väntrum för luftvägsinfektionspatienter på Kyrkslätts huvudhälsocentral. Vårdbedömningen för dessa patienter sker genom tidsbeställning per telefon.

Tiderna till den icke-brådskande tidsbeställningsmottagningen gäller i huvudsak. Om du inte får meddelande om avbokning kan du komma till mottagningen. Vi rekommenderar att du själv avbokar tiden om du får symtom av luftvägsinfektion.

Rådgivningsverksamheten fortsätter normalt så länge omständigheterna och personalresurserna tillåter. Kom till rådgivningen endast om du är helt frisk. Lämna syskon hemma om det bara är möjligt och tillbringa så lite tid som möjligt i rådgivningens väntrum. Du kan kontakta hälsovårdarna per telefon. Vi har strävat efter att minimera antalet hembesök, familjehandledarna handleder i huvudsak per telefon eller genom hembesök utomhus. Tidsbokningar till rådgivningspsykologen har inte avbokats och psykologen är anträffbar per telefon.   

I ärenden som gäller skolelever kan du kontakta skolhälsovårdaren via Wilma eller per telefon. Skolhälsovårdarna är anträffbara i skolorna genom tidsbeställning.  Om du har reserverat en tid hos skolhälsovården och den inte har avbokats kan du komma till mottagningen.  

Vi strävar också efter att i det här skedet genomföra försvarsmaktens förhandshälsogranskningar. Notera att du kan komma till en reserverad tid endast om du är helt frisk.

Den brådskande munhälsovården fungerar. Tidsbeställning och bedömning av vårdbehovet görs per telefon. För personer som hör till riskgrupperna är vi tvungna att annullera icke-brådskande tidsbokningar, för andra personer fungerar den icke-brådskande vården begränsat. Ingång till tandkliniken i centrum via huvuddörren eller dörren på Tjänstevägens (tågstationens) sida.

Stödtjänster för funktionsförmågan

Gruppverksamheter, arbetscentralen för utvecklingsstörda och den rehabiliterande arbetsverksamheten har avbrutits och stängts men vi är vid behov i kontakt med kunderna per telefon.

SYSSELSÄTTNINGSENHETEN TOIMARIS TJÄNSTER – TILL OCH MED 13.5.2020

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Verkstadsverksamheten inom den rehabiliterande arbetsverksamheten vid Toimari avbryts tills vidare för att stävja spridningen av coronaviruset och för att skydda kunderna. Personalen vid Tomari betjänar kunderna för att stöda deras välmående under coronakrisen.   

Kontakt:

Ansvarig rehabiliteringsplanerare 0400 277 934

Rehabiliteringsinstruktör 040 126 9754

TYP-arbetstagare 040 575 8214 Hälsovårdare 040 126 9753

toimari@kirkkonummi.fi

KotiToimari

Arbetstagarna inom KotiToimari vid Toimari sköter sina uppgifter som normalt. I verksamheten prioriterar vi för närvarande stöd i att klara sig hemma, och vi agerar i samarbete med andra aktörer.

Tjänsterna för kunder som hör till riskgrupperna har beaktats i KotiToimaris tjänster för att förebygga eventuella smittor.

Kontakt:

kotitoimari@kirkkonummi.fi eller 040 126 9787

Hälsoundersökningar

Tidsbeställningar till hälsoundersökningar bedöms från fall till fall, remiss kan fortfarande skickas till hälsovårdaren.

Kunderna och samarbetsparterna kan också själva vara i kontakt med hälsovårdaren om de har frågor.

Kontakt:

Hälsovårdare 040 126 9753

toimari@kirkkonummi.fi

TYP

Uppgörandet av de sektorsövergripande sysselsättningsplanerna fortsätter, vi ordnar träffar i så stor utsträckning som möjligt per telefon.

Kontakt:

TYP-arbetstagare 040 575 8214

toimari@kirkkonummi.fi

I andra än de ovannämnda tjänsterna betjänar vi normalt. Du kan gå till en reserverad mottagningstid, men i arbetet med kunder använder vi också distansförbindelser om det är möjligt med beaktande av kundens situation. Vi kommer alltid överens om detta i förväg tillsammans med kunden. Telefonjouren har utvidgats och utökas vidare enligt behov. Aktuella uppgifter om de olika verksamheterna finns på webbsidan för varje ifrågavarande tjänst på kommunens webbplats.

För mental- och missbrukarvårdstjänsternas kunder finns en ”Ta kontakt”-knapp på kommunens webbplats.

Missbrukarvårdstjänsternas jour är öppen varje dag kl. 12–15, Tjänstevägen, dörr B, tfn 050 4140 979.

Mentalvårdstjänsternas telefontider må-fre klo 12-14 tfn 040 535 4919

Handikappservicens telefontid 23.3–12.4. effektiverat kl. 13–14 alla vardagar (måndag–fredag) tfn 09 29671

Rådgivningstelefonen till välfärdsstationen för unga 040 772 8124, ti kl. 10–11 och to kl. 12–18. Övriga tider kan man lämna ett röstmeddelande eller skicka ett textmeddelande.

Familjerådgivningens telefontid må-to kl. 12–13, fr kl. 9–10, tfn 040 1269 249

Service för äldre personer

Enheterna för dygnetruntvård fungerar normalt, men besök är förbjudna.

Hemvården betjänar sina nuvarande kunder såsom hittills och nya kunder antas till tjänsten enligt de ikraftvarande kriterierna för hemvård.

Seniorlinjen betjänar per telefon på numret 040 1269 900.

De äldres dagverksamhet och fredags- och onsdagscaféerna håller paus.

Intervallperioder inställs såvida det är möjligt.

Minnespolikliniken fungerar huvudsakligen med telefonkontakter.