Kontaktuppgifter, fråga planläggaren

Mottagning med tidsbokning

Planläggningsteknikern
Mikael Pettersson
tfn 09 2967 2533
telefontid mån-fre 9.00-11.00

 • ger uppgifter om planlagda områden, planernas innehåll och planbeteckningar
 • informerar om kommande planprojekt
 • utreder beräknade byggrätter för lägenheter / fastigheter på kommunens område
 • ansvarsområde: norra Kyrkslätt

Kommunarkitekten
Tero Luomajärvi
tfn 040 846 5657

 • leder planläggningen och trafiksystemtjänsterna
 • ger uppgifter om kommunens markplanering på lång sikt
 • deltar oftast i pågående planprojekt, som handhas av konsulter
 • ansvarsområde: centrala Kyrkslätt

Planläggningsarkitekten
Seppo Mäkinen
tfn 040 538 9587

 • informerar om stranddetaljplaneringen i kommunen
 • ger uppgifter om Kylmälä och Bobäck delgeneralplanering

Planläggningsarkitekten 
Elina Virtanen
tfn 040 126 9270

Stf. planläggningsarkitekten
Maria Pudas 
tfn 040 126 9256

Planläggningsarkitekten
-
tfn 

Planläggningsarkitekten
-
tfn

Planläggningssekreterare
Mia Lundström / Otso Kajanus
tfn. 040 126 9254 / 040 126 9253

 • ger uppgifter om behandlingen av under beredning varande planer
 • informerar om växelverkan i planläggningen och möjligheterna att påverka
 • planläggningens arkiv

Planeringsassistent
Kaisa Karhu

För trafiksystemtjänsterna svarar:

Trafikplanerare
Marko Suni
tfn. 040 528 7364

 • ger uppgifter om kommunens trafiksystemplanering
 • informerar om utvecklandet av kommunens trafiksäkerhet

Om planeringen, servicestandarden och förverkligandet av Kyrkslätts kollektivtrafik svarar samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT). Respons beträffande kollektivtrafiken riktas till HRT.

Beställ tid per telefon eller e-post, när du vill besöka oss

Besöksadress: Ervastvägen 2
Postadress: PB 20, 02401 KYRKSLÄTT
tfn 90 29671

De elektroniska postadresserna är av formen: förnamn.tillnamn@kirkkonummi.fi