Kontaktuppgifter, fråga planläggaren

Mottagning med tidsbokning

 • Planläggningsarkitekter ger uppgifter om planlagda områden, planernas innehåll och planbeteckningar
 • Kommunarkitekten Tero Luomajärvi informerar om kommande planprojekt
 • Beräknade byggrätter för fastigheter på kommunens område, begäran via Lupapiste www.lupapiste.fi

Kommunarkitekten
Tero Luomajärvi
tfn 040 846 5657

 • leder planläggningen och trafiksystemtjänsterna
 • ger uppgifter om kommunens markplanering på lång sikt
 • deltar oftast i pågående planprojekt, som handhas av konsulter
 • ansvarsområde: centrala Kyrkslätt

Detaljplanechef
Simon Store
tfn 044 760 2282

 • kommunarkitektens ersättare
 • ger uppgifter om Kantviks delgeneralplan och Briggstranden
 • ansvarsområde: södra Kyrkslätt

Planläggningsarkitekten
Seppo Mäkinen
tfn 040 538 9587

 • informerar om stranddetaljplaneringen i kommunen
 • ger uppgifter om Kylmälä och Bobäck delgeneralplanering
 • ansvarsområde: östra och norra Kyrkslätt

Planläggningsarkitekten 
Elina Virtanen
tfn 040 126 9270

Planläggningsarkitekten
Maria Pudas 
tfn 040 126 9256

Planläggningsarkitekten
Anniina Lehtonen
tfn 040 126 9253

Planläggningssekreterare
Mia Lundström
tfn. 040 126 9254

Officiella utdrag ur register och kartor kan beställas från geoinformationstjänster
: https://www.kyrkslatt.fi/officiella-utdrag-ur-register-och-kartor

 • ger uppgifter om administrativ behandlingen av under beredning varande planer, planläggningsarkitekter ger uppgifter om planens innehåll
 • informerar om växelverkan i planläggningen och möjligheterna att påverka
 • planläggningens arkiv

Planeringsassistent
Kaisa Karhu

För trafiksystemtjänsterna svarar:

Trafikplanerare
Marko Suni
tfn. 040 528 7364

 • ger uppgifter om kommunens trafiksystemplanering
 • informerar om utvecklandet av kommunens trafiksäkerhet

Om planeringen, servicestandarden och förverkligandet av Kyrkslätts kollektivtrafik svarar samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT). Respons beträffande kollektivtrafiken riktas till HRT.

Beställ tid per telefon eller e-post, när du vill besöka oss

Besöksadress: Ervastvägen 2
Postadress: PB 20, 02401 KYRKSLÄTT
tfn 90 29671

De elektroniska postadresserna är av formen: förnamn.tillnamn@kirkkonummi.fi