Kontaktuppgifter, fråga planläggaren

Planläggningsteknikern
Mikael Pettersson
tfn 09 2967 2533
telefontid mån-fre 9.00-11.00

 • ger uppgifter om planlagda områden, planernas innehåll och planbeteckningar
 • informerar om kommande planprojekt
 • utreder beräknade byggrätter för lägenheter / fastigheter på kommunens område
 • ansvarsområde: norra Kyrkslätt

Kommunarkitekten
Tero Luomajärvi
tfn 040 846 5657

 • leder planläggningen och trafiksystemtjänsterna
 • ger uppgifter om kommunens markplanering på lång sikt
 • deltar oftast i pågående planprojekt, som handhas av konsulter
 • ansvarsområde: centrala Kyrkslätt

Planläggningsarkitekten
Seppo Mäkinen
tfn 040 538 9587

 • informerar om stranddetaljplaneringen i kommunen
 • ger uppgifter om Kylmälä och Bobäck delgeneralplanering

Planläggningsarkitekten
Anniina Lehtonen
tfn 040 126 9253

Planläggningsarkitekten
Salla Jäntti
tfn 040 327 3413

Planläggningsarkitekten
Pihla Sillanpää
tfn 050 413 7467

Planläggningsarkitekten 
Elina Virtanen
tfn 040 126 9270

Planläggningssekreterarna
Mia Lundström och Maria Pudas
tfn. 040 126 9254 / 040 126 9256 

 • ger uppgifter om behandlingen av under beredning varande planer
 • informerar om växelverkan i planläggningen och möjligheterna att påverka
 • planläggningens arkiv

Planeringsassistent
Kaisa Karhu

För trafiksystemtjänsterna svarar:

Trafikplanerare
Marko Suni
tfn. 040 528 7364

 • ger uppgifter om kommunens trafiksystemplanering
 • informerar om utvecklandet av kommunens trafiksäkerhet

Om planeringen, servicestandarden och förverkligandet av Kyrkslätts kollektivtrafik svarar samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT). Respons beträffande kollektivtrafiken riktas till HRT.

Beställ tid per telefon eller e-post, när du vill besöka oss

Besöksadress: Ervastvägen 2
Postadress: PB 20, 02401 KYRKSLÄTT
tfn 90 29671

De elektroniska postadresserna är av formen: förnamn.tillnamn@kirkkonummi.fi