Kontaktuppgifter, fråga planläggaren

Planläggningen har öppet med begränsade tider hela sommaren 2021.

Vecka 27 (5. -8.7.2021) besvaras planläggningens telefonsamtal av planläggningsarkitekt Elina Virtanen, tfn. 040 126 9270, vecka 28 (12.7.2021->) av vik. planläggningsarkitekt Maria Pudas, tfn 040 126 9256 och veckorna 29-31 av detaljplanechef Simon Store, tfn 044 760 2282.

Trevlig sommar!

Mottagning med tidsbokning

 • Planläggningsarkitekter ger uppgifter om planlagda områden, planernas innehåll och planbeteckningar
 • Kommunarkitekten Tero Luomajärvi informerar om kommande planprojekt
 • Beräknade byggrätter för fastigheter på kommunens område, begäran via Lupapiste www.lupapiste.fi

Kommunarkitekten
Tero Luomajärvi
tfn 040 846 5657

 • leder planläggningen och trafiksystemtjänsterna
 • ger uppgifter om kommunens markplanering på lång sikt
 • deltar oftast i pågående planprojekt, som handhas av konsulter
 • ansvarsområde: centrala Kyrkslätt

Detaljplanechef
Simon Store
tfn 044 760 2282

 • kommunarkitektens ersättare
 • ger uppgifter om Kantviks delgeneralplan och Briggstranden
 • ansvarsområde: södra Kyrkslätt

Planläggningsarkitekten
Seppo Mäkinen
tfn 040 538 9587

 • informerar om stranddetaljplaneringen i kommunen
 • ger uppgifter om Kylmälä och Bobäck delgeneralplanering
 • ansvarsområde: östra och norra Kyrkslätt

Planläggningsarkitekten 
Elina Virtanen
tfn 040 126 9270

Stf. planläggningsarkitekten
Maria Pudas 
tfn 040 126 9256

Planläggningsarkitekten
-
tfn 

Planläggningssekreterare
Mia Lundström
tfn. 040 126 9254

Officiella utdrag ur register och kartor kan beställas från geoinformationstjänster
: https://www.kyrkslatt.fi/officiella-utdrag-ur-register-och-kartor

 • ger uppgifter om administrativ behandlingen av under beredning varande planer, planläggningsarkitekter ger uppgifter om planens innehåll
 • informerar om växelverkan i planläggningen och möjligheterna att påverka
 • planläggningens arkiv

Planeringsassistent
Kaisa Karhu

För trafiksystemtjänsterna svarar:

Trafikplanerare
Marko Suni
tfn. 040 528 7364

 • ger uppgifter om kommunens trafiksystemplanering
 • informerar om utvecklandet av kommunens trafiksäkerhet

Om planeringen, servicestandarden och förverkligandet av Kyrkslätts kollektivtrafik svarar samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT). Respons beträffande kollektivtrafiken riktas till HRT.

Beställ tid per telefon eller e-post, när du vill besöka oss

Besöksadress: Ervastvägen 2
Postadress: PB 20, 02401 KYRKSLÄTT
tfn 90 29671

De elektroniska postadresserna är av formen: förnamn.tillnamn@kirkkonummi.fi