Blåbärsbrinken

Situation: Förslagsskede (29.3.2021)

Detaljplanen för Masaby västra bostadsområden har i samband med den preliminära planeringen delats in i två olika detaljplaneprojekt så att Smedsbyvägen skiljer planområdena från varandra. Planläggningen av området inleds på Smedsbyvägens norra sida. Projektet har fått namnet detaljplanen för Blåbärsbrinken. Planeringsområdet ligger ca 2 kilometer från Masaby centrum och det är ca 70 ha. Största delen av planeringsområdet är skogsbruksdominerat område. Längs Hvittorpsvägen och Smedsbyvägen finns småhusdominerad glesbebyggelse, och invånarna på området är ungefär 50. De närmaste daghemmen, skolorna, idrotts- och hälsotjänsterna samt affärerna ligger i Masaby centrum.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg 2021-2022, projektkort


Förslagsskede:
Framläggning av förslagsmaterialet till detaljplanen enligt MBL 65 § och MBF 27 § 
Kommunstyrelse 29.3.2021 § 110
Samhällstekniska nämnden 25.3.2021 § 33

Beredningsskede:

Framläggning av beredningsmaterialet till detaljplanen enligt MBL 62 § och MBF 30 § 1.6 - 3.7.2020

En presentationsvideo om planen på finska, u. 10 min.

Karta (ritn. nr 3395)

Karta (ritn. nr 3396)

Detaljplanebeskrivning

Bilagor s. 1-43

Bilagor s. 44-55

Samhällstekniska nämnden 23.04.2020 § 46

Planläggarens mottagning/telefontid hålls to 11.6 kl. 13-16 och ti 16.6 kl. 9-12/Virtanen och ti 16.6 kl. 13-16/Luomajärvi. Möten enligt tidsbokning, boka tid hos planläggaren.

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att yttra sin åsikt om beredningsmaterialet. Åsikterna ska lämnas in skriftligen på adressen Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post på adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden löper ut.


Inledningsskede: 

Program för deltagande och bedömning för kännedom och val av planförfattare, kommunaltekniska nämnden 15.11.2018 (§ 146)


Utredningar:

Masalan ekoälykylän ICHP-laitoksen ilmastovaikutukset (på finska)

Mustikkarinteen ekokylän energiajärjestelmäselvitys (2018) (på finska)

Mustikkarinteen ekoälykylän kasvihuonekaasupäästöjen ja ilmastovaikutusten arviointi (2019) (på finska)

Mustikkarinteen ekoälykylän konseptiesitys (2020) (på finska)

Masalan ja Luoman osayleiskaavojen alueiden liito-oravaselvitys (2018) (på finska)

Masalan länsipuolen luontoselvitys (2018) (på finska)

Mustikkarinteen asemakaavan arkeologinen inventointi (2019) (på finska)

Mustikkarinteen asemakaavan liikenneselvitys (2019) (på finska)

Mustikkarinteen asemakaavan maisemaselvitys (2019) (på finska)

Planläggarens kontaktinformation:

Elina Virtanen

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 126 9270