Blåbärsbrinken

Situation: Inledningsskede (15.11.2018)

Detaljplanen för Masaby västra bostadsområden har i samband med den preliminära planeringen delats in i två olika detaljplaneprojekt så att Smedsbyvägen skiljer planområdena från varandra. Planläggningen av området inleds på Smedsbyvägens norra sida. Projektet har fått namnet detaljplanen för Blåbärsbrinken. Planeringsområdet ligger ca 2 kilometer från Masaby centrum och det är ca 70 ha. Största delen av planeringsområdet är skogsbruksdominerat område. Längs Hvittorpsvägen och Smedsbyvägen finns småhusdominerad glesbebyggelse, och invånarna på området är ungefär 50. De närmaste daghemmen, skolorna, idrotts- och hälsotjänsterna samt affärerna ligger i Masaby centrum.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg 2019-2020, projektkort


Inledningsskede: 

Program för deltagande och bedömning för kännedom och val av planförfattare, kommunaltekniska nämnden 15.11.2018 (§ 146)


Utredningar:

Planläggarens kontaktinformation:

Tero Luomajärvi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 846 5657