Delgeneralplan för kommuncentrum, etapp 2

Situation: Framlagt 31.5. - 2.7.2021

Utveckling av kommuncentrum omfattar förnyad markanvändning för Kyrkslätts affärscentrum och dess omgivning. I planeringen beaktar man tillräckliga områdesreserveringar framför allt beträffande boende, rekreation, handel och arbetsplatser samt utveckling av trafik- och parkeringssystem, beredskap för mångsidigare tjänster samt stegvis framskridande detaljplanering och kommunaltekniskt byggande som genomförs till följd av detta. Området anknyter sig med tanke på markanvändningen till delgeneralplanen för kommuncentrum, etapp 1, som vann laga kraft 2010.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg, projektkort


Förslagsskede:

Framläggning av förslaget till delgeneralplan enligt MBL 65 § och MBF 19 § 31.5. - 2.7.2021:

En prestentationsvideo på finska u. 22 min.

You must approve to our use of cookies to view this content.

Karta nr 3424

Beskrivning

Bilagor 1-3

Bilaga 4

Bilagor 5-12

Bilagor 13-18

Kommunstyrelsen 26.4.2021 § 151     handlingar
Samhällstekniska nämnden 7.4.2021 § 48

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att lämna in anmärkning om planförslaget. Anmärkningarna ska lämnas in skriftligen till Kyrkslätts kommunstyrelse, på adressen Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post på adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden löper ut 2.7.2021.

Virtuellt invånarmöte hålls onsdag 16.6.2021 kl. 17-18.30. Man ska anmäla sig i förväg till mötet. Anmäla dig här
Sista anmälningsdag är fredag 11.6.2021, och länken till evenemanget delas till alla anmälda tisdag 15.6.2021. Frågor om planen kan skickas i förväg i samband med anmälan.

Planläggarens mottagningstider är tisdag - onsdag 8 - 9.6.2021 kl. 9-16 och måndag - tisdag 21- 22.6.2021 kl. 9-16. Man kan boka tid hos planläggaren maria.pudas@kirkkonummi.fi eller tfn 040 126 9256.

WMS: https://paikkatieto.kirkkonummi.fi/server/services/kaavoitus/Kuntakeskus_2_osayleiskaava_nahtavilla/MapServer/WmsServer?

Delgeneralplans karttjänst


Beredningsskede:

Beredningssituation för delgeneralplanen för Kommuncentrum, etapp 2, kommunaltekniska nämnden för kännedom. Kommunaltekniska nämnden 13.6.2019 (§ 92)

***

Framläggning av utkastet till delgeneralplan för Kommuncentrum, etapp 2 (ritning 3212), samhällstekniska nämnden 19.11.2015 (§ 78)

Kungörelse - planutkastet framlagt 18.1. - 19.2.2016
Planutkast (ritn. nr 3242)
Bestämmelser
Beskrivning av utkast till delgeneralplan


Inledningsskede:

Projektets uppdaterade program för deltagande och bedömning behandlades i kommunaltekniska nämnden 14.6.2018 (§ 86)

Godkännande av programmet för deltagande och bedömning för projektet, samhällstekniska nämnden 15.12.2011 (§ 116).


Utredningar:

Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavaan liittyvä Paikka! -kysely (2013) (på finska)

Läntinen kuntakeskus, Pikkalanlahti, Kantvik ja Pippuri. Luontoselvitys 2012-2013 (2014) (på finska)
  Bilagor

Ekologisten yhteyksien tarkastelu (2014) (på finska)

Utvecklingsbild för kommuncentrum 2040: Urban by (2016)

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan kaavataloudellinen arviointi (2018) (på finska)

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen Natura-tarvearvio (2019) (på finska)

Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan hulevesiselvitys (2019) (på finska)

Planläggarens kontaktinformation:

Maria Pudas

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 126 9256