Officiella utdrag ur register och kartor

Från geoinformationstjänster kan beställas bl.a. följande officiella utdrag ur handlingar:
  • fastighetsregisterutdrag (av utdraget framgår bl.a. arealen och vägrättigheterna på fastigheten)
  • lagfartsbevis (uppgifter om fastighetsägare)
  • gravationsbevis (eventuella låneinteckningar)
  • planutdrag

Beställning

Prislista

Inofficiella kartutdrag kan printas ut från kommunens karttjänst

Medborgare
Boende
arkiv / kartarkiv