Tollsträsket

Situation: Inledningsskede 25.4.2019

Tollsträskets detaljplaneområde ligger direkt söder om Tolls stationsområde. Området är kännt också med namnet Drusibacken. Planeringsområdet är till storleken cirka 250 ha. Målet med markanvändningen är att effektivera markanvändningen på Tolls stationsområdes närområde samt komplettera den nuvarande samhällsstrukturen med nya småhusdominerade bostadskvarter och företagskvarter.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg 2019-2020, projektkort


Inledningsskede: 

Program för deltagande och bedömning (PDB) kommunaltekniska nämnden för kännedom, kommunaltekniska nämnden 25.4.2019 (§ 71).

Planläggarens kontaktinformation:

Mikael Pettersson

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 09 2967 2533 (klo 9-11.00)