Masabys delgeneralplan

Situation: Beredningsskede (15.12.2017)

Masaby ligger ca sju kilometer nordost om Kyrkslätts kommuncentrum och ca 25 kilometer väster om Helsingfors. Planeringsområdet är ca 13 km2 och där bor ca 6200 invånare (år 2018). Den största delen av planeringsområdet är i privat ägo men den mest betydande markägaren på området är ändå Kyrkslätts kommun.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg, projektkort


Beredningsskede:

Beredningsmaterialet (ritn. nr 3317) framlagt, officiell kungörelse för tiden 13.11 - 15.12.2017

Invånarmöte 21.11.2017

Framläggning av beredningsmaterialet för delgeneralplanen, kommunaltekniska nämnden 26.10.2017 (§ 52)

Framläggning av beredningsmaterialet för delgeneralplanen, kommunaltekniska nämnden 31.8.2017 (§ 18)


Inledningsskede:

Programmet för deltagande och bedömning för delgeneralplanen för Masaby godkändes i samhällstekniska nämnden 21.11.2013 (§ 86)


Utredningar:

Utvecklingsbild för Masaby och Bobäck 2040. En stad nära naturen. (2016)

Planläggarens kontaktinformation:

Elina Virtanen

elina.virtanen@kirkkonummi.fi

tfn. 040 126 9270