Delgeneralplanen för trafikkorridoren i norra Kyrkslätt

Situation: Beredningsskede (20.5.2021)

Planeringsområdet ligger i Norra Kyrkslätt och omfattar en del av tätortsområdet i Veikkola och av Noux nationalpark. Planeringsområdet är cirka 820 hektar.

Målet med delgeneralplanen är att möjliggöra planering och byggande av en snabb banförbindelse mellan Helsingfors och Åbo (genbanan Esbo-Salo, alltså den s.k. ESA-banan). Därtill förbereder man sig med delgeneralplanen på närtågstrafik i samma bankorridor och anvisar för det en plats för hållplats i Veikkola med tillhörande trafikförbindelser och markanvändning i hållplatsens närområde.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg, projektkort


Det justerade
Program
för deltagande och bedömning
  samhällstekniska nämnden 20.5.2021 § 68  utvidgning anhängiggörande 7.7.2021 kungörelse

Program för deltagande och bedömning  samhällstekniska nämnden 22.4.2021 § 61

Beredningsskede:
Framläggning av beredningsmaterialet enligt MBL 62 § och MBF 30 § 25.6. - 11.9.2020

Samhällstekniska nämnden 23.04.2020 § 48
Samhällstekniska nämnden 19.03.2020 § 34

Karta (ritn. nr 3406)

Planebestämmelser

Delgeneralplanbeskrvining

Bilagor

En presentationsvideo om planen på finska, u. 18 min.

You must approve to our use of cookies to view this content.

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att yttra sin åsikt om beredningsmaterialet. Åsikterna ska lämnas in skriftligen på adressen Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post på adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden löper ut.

Planläggarens mottagning/telefontid hålls fredagen 14.8. kl. 9-12, tisdagen 18.8. kl. 9-15 och onsdagen 26.8. kl. 9-15.
Möten enligt tidsbokning, boka tid hos planläggaren: Seppo Mäkinen, seppo.makinen@kirkkonummi.fi  tfn 040 538 9587 (på semester 29.6. – 12.8.2020).


Inledningsskede: 

Program för deltagande och bedömning kommunaltekniska nämnden för kännedom, kommunaltekniska nämnden 21.3.2019 (§ 55)

Anhängiggörande 7.6.2019 kungörelse

Ändring i Kyrkslätts planläggningsprogram 2019 - 2023, kommunfullmäktige 4.3.2019 (§ 13)

Ändring i Kyrkslätts planläggningsprogram 2019 - 2023, kommunstyrelsen 18.2.2019 (§ 47)

Ändring i Kyrkslätts planläggningsprogram 2019 - 2023, kommunaltekniska nämnden 31.1.2019 (§ 26)

Planläggarens kontaktinformation:

Seppo Mäkinen

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 538 9587