Delgeneralplanen för trafikkorridoren i norra Kyrkslätt

Situation: Inledningsskede (21.3.2019)

Projektet ligger i Norra Kyrkslätt i den centrala delen av Veikkola tätort. Planeringsområdet är ca 6,3 km2 och där bor lite över 500 invånare (år 2019).Planeringsprojektet baserar sig på den pågående allmänna planeringen av den snabba järnvägsförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo (genbanan Esbo-Salo, dvs. den s.k. ESA-banan) och behovet av att anvisa den planenliga banlinjen i generalplanen som vunnit laga kraft. Kommunen har som mål att anvisa Veikkola hållplats läge och alla trafikförbindelser dit i delgeneralplanen.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg, projektkort


Inledningsskede: 

Program för deltagande och bedömning kommunaltekniska nämnden för kännedom, kommunaltekniska nämnden 21.3.2019 (§ 55)

Ändring i Kyrkslätts planläggningsprogram 2019 - 2023, kommunfullmäktige 4.3.2019 (§ 13)

Ändring i Kyrkslätts planläggningsprogram 2019 - 2023, kommunstyrelsen 18.2.2019 (§ 47)

Ändring i Kyrkslätts planläggningsprogram 2019 - 2023, kommunaltekniska nämnden 31.1.2019 (§ 26)

Planläggarens kontaktinformation:

Seppo Mäkinen

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 538 9587