Delgeneralplanen för trafikkorridoren i norra Kyrkslätt

Situation: Framlagt 25.6. - 11.9.2020, Beredningsskede (23.4.2020)

Projektet ligger i Norra Kyrkslätt i den centrala delen av Veikkola tätort. Planeringsområdet är ca 6,3 km2 och där bor lite över 500 invånare (år 2019).Planeringsprojektet baserar sig på den pågående allmänna planeringen av den snabba järnvägsförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo (genbanan Esbo-Salo, dvs. den s.k. ESA-banan) och behovet av att anvisa den planenliga banlinjen i generalplanen som vunnit laga kraft. Kommunen har som mål att anvisa Veikkola hållplats läge och alla trafikförbindelser dit i delgeneralplanen.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg, projektkort


Beredningsskede:
Framläggning av beredningsmaterialet enligt MBL 62 § och MBF 30 § 25.6. - 11.9.2020

Samhällstekniska nämnden 23.04.2020 § 48
Samhällstekniska nämnden 19.03.2020 § 34

Karta (ritn. nr 3406)

Planebestämmelser

Delgeneralplanbeskrvining

Bilagor

En presentationsvideo om planen på finska, u. 18 min.

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att yttra sin åsikt om beredningsmaterialet. Åsikterna ska lämnas in skriftligen på adressen Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post på adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden löper ut.

Planläggarens mottagning/telefontid hålls fredagen 14.8. kl. 9-12, tisdagen 18.8. kl. 9-15 och onsdagen 26.8. kl. 9-15.
Möten enligt tidsbokning, boka tid hos planläggaren: Seppo Mäkinen, seppo.makinen@kirkkonummi.fi  tfn 040 538 9587 (på semester 29.6. – 12.8.2020).


Inledningsskede: 

Program för deltagande och bedömning kommunaltekniska nämnden för kännedom, kommunaltekniska nämnden 21.3.2019 (§ 55)

Anhängiggörande 7.6.2019 kungörelse

Ändring i Kyrkslätts planläggningsprogram 2019 - 2023, kommunfullmäktige 4.3.2019 (§ 13)

Ändring i Kyrkslätts planläggningsprogram 2019 - 2023, kommunstyrelsen 18.2.2019 (§ 47)

Ändring i Kyrkslätts planläggningsprogram 2019 - 2023, kommunaltekniska nämnden 31.1.2019 (§ 26)

Planläggarens kontaktinformation:

Seppo Mäkinen

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 538 9587