Ledd verksamhet

Sommarens motionsinfo

Skulle du vilja röra på dig, men vet inte hur du ska komma igång?

Ring motionsinfot för att diskutera idrottsprestationer och motionens inverkan med en expert och fråga råd om motionshobbyer. Servicen är avgiftsfri.

Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänsters idrottsinstruktörer nås vardagar kl. 12.00-14.00

 

tfn: 040 1269495 (tjänsten pågår 22.6-24.7.2020)

Vi håller oss igång!

Våra glada idrottsinstruktörer önskar dig hjärtligt välkommen att motionera! Målet är att ge dig glädje och rekreation genom mångsidiga inne- och vattenmotionsgrupper. Vi ordnar verksamhet runt om i kommunen. Vi hjälper dig också då du hellre motionerar ensam än i ledd grupp.

Om du har frågor om vilken grupp som skulle passa dig, kontakta vårt kansli tfn 040-1269404 eller reservera tid hos hälsomotionsinstruktören vid MotionsINFO.

Idrottstjänsternas egen ledda motion kompletteras av många föreningar i Kyrkslätt.

Broschyren för ledd motion

-i väntan på-

Den ledda verksamhetens terminer samt försäkring

Den ledda verksamheten ordnas 31.8.–13.12.2020. Verksamheten är på paus 12.10.–18.10.2020.

Vi informerar separat om programmet för vår- och sommarsäsongen 2021. Ändringar i kursutbudet är möjliga.

Deltagarna i våra grupper är försäkrade enligt Kyrkslätts kommuns försäkringsskydd. Vi rekommenderar att varje motionär har en egen försäkring.

 

Anmälningen till den ledda verksamheten

Nivåer inom motionsgrupperna

Välj nivå enligt din nuvarande kondition.

nivå 1: För personer med god kondition.  

nivå 2: För personer som inte utövar motion regelbundet. Aningen lugnare tempo än nivå 1.

nivå 3: Funktionsförmågan är försvagad. Anpassad vattengympa.

nivå 4: Betydande begränsningar i funktionsförmågan. Långsamt tempo. Egen assistent i bassängen rekommenderas.

Om du behöver hjälp med att välja rätt gruppnivå, kan du vid behov ringa följande nummer.

 

Hälsoidrottsinstruktör Susanna Malmström 040 561 2203

Idrottsinstruktör för specialgrupper Bea Söderholm 040 563 4317

Idrottsinstruktör Maria Musakka 040 126 9495