Ledd verksamhet

Våra glada idrottsinstruktörer önskar dig hjärtligt välkommen att motionera! Målet är att ge dig glädje och rekreation genom mångsidiga inne- och vattenmotionsgrupper. Vi ordnar verksamhet runt om i kommunen. Vi hjälper dig också då du hellre motionerar ensam än i ledd grupp.

Om du har frågor om vilken grupp som skulle passa dig, kontakta vårt kansli tfn 040-1269404 eller 040-1269625 eller reservera tid hos  hälsomotionsinstruktören vid KOM I GÅNG i vardagen!- motionsINFO.

Idrottstjänsternas egen ledda motion kompletteras av många föreningar i Kyrkslätt.

Broschyren för ledd motion

Genom att klicka här kan du bläddra i vårt utbud för perioden 2018-2019 (pdf)

Allmänt om den ledda verksamheten

Den ledda verksamheten är igång enligt följande 3.9.-16.12.2018 och 7.1.-19.5.2019. Verksamheten har paus under skolornas lov och under idrottsinstruktörernas gemensamma utbildningsdag 15.– 19.10.2018, 18.–22.2.2019, 25.2.2019. Sommarens program informeras separat. Om gruppen inhiberas på grund av instruktörens insjuknande eller av andra orsaker som inte beror på idrottstjänsterna (högtider, idrottstävlingar m.fl.) informerar vi om det på verksamhetsplatsen och, om möjligt, med ett textmeddelande. Enskilda inhiberingar ersätts inte. Ändringar i kursutbudet är möjliga. Efter att säsongen inletts kan man boka lediga platser via Hellewi eller per telefon 040-126 9404.

Deltagarna är försäkrade enligt Kyrkslätts kommuns försäkringsskydd. Vi rekommenderar att varje motionär har en egen försäkring.

Anmälningen till den ledda verksamheten

Nivåer inom motionsgrupperna

Välj nivå enligt din nuvarande kondition.

nivå 1: För personer med god kondition.  

nivå 2: För personer som inte utövar motion regelbundet. Aningen lugnare tempo än nivå 1.

nivå 3: Funktionsförmågan är försvagad. Anpassad vattengympa.

nivå 4: Betydande begränsningar i funktionsförmågan. Långsamt tempo. Egen assistent i bassängen rekommenderas.