Ledd verksamhet

Den ledda motionen under vårterminen ordnas 9.1–30.4.2023.

Våra glada idrottsinstruktörer önskar dig hjärtligt välkommen att motionera! Målet är att ge dig glädje och rekreation genom mångsidiga inne- och vattenmotionsgrupper. Vi ordnar verksamhet runt om i kommunen. Vi hjälper dig också då du hellre motionerar ensam än i ledd grupp.

Om du har frågor om vilken grupp som skulle passa dig, kontakta vårt kansli tfn 040-1269404 eller reservera tid hos hälsomotionsinstruktören vid MotionsINFO.

Idrottstjänsternas egen ledda motion kompletteras av många föreningar i Kyrkslätt.

Den ledda verksamhetens terminer samt försäkring

Deltagarna i våra grupper är försäkrade enligt Kyrkslätts kommuns försäkringsskydd. Vi rekommenderar att varje motionär har en egen försäkring. 

Följ med aktuell info på Facebook @kirkkonummennuorisojaliikunta

Anmälningen till den ledda verksamheten

Nivåer inom motionsgrupperna

Välj nivå enligt din nuvarande kondition.

nivå 1: För personer med god kondition.  

nivå 2: För personer som inte utövar motion regelbundet. Aningen lugnare tempo än nivå 1.

nivå 3: Funktionsförmågan är försvagad. Anpassad vattengympa.

nivå 4: Betydande begränsningar i funktionsförmågan. Långsamt tempo. Egen assistent i bassängen rekommenderas.

Om du behöver hjälp med att välja rätt gruppnivå, kan du vid behov ringa följande nummer.

 

Hälsoidrottsinstruktör p.040 561 2203

Idrottsinstruktör för specialgrupper Bea Söderholm p.040 563 4317