Ledd verksamhet

Våra glada idrottsinstruktörer önskar dig hjärtligt välkommen att motionera! Målet är att ge dig glädje och rekreation genom mångsidiga inne- och vattenmotionsgrupper. Vi ordnar verksamhet runt om i kommunen. Vi hjälper dig också då du hellre motionerar ensam än i ledd grupp.

Om du har frågor om vilken grupp som skulle passa dig, kontakta vårt kansli tfn 040-1269404 eller reservera tid hos hälsomotionsinstruktören vid MotionsINFO.

Idrottstjänsternas egen ledda motion kompletteras av många föreningar i Kyrkslätt.

Den ledda verksamhetens terminer samt försäkring

Perioden för höstens ledda verksamhet 2021 börjar måndag 30.8 och slutar söndag 12.12. Anmälningstiden till den ledda verksamheten börjar 16.8 kl. 9.00 (ytterligare information anmälan till och annullering av motionskursen) Ändringar i kursutbudet är möjliga. Vi meddelar senare om utbudet för våren 2022. 

Deltagarna i våra grupper är försäkrade enligt Kyrkslätts kommuns försäkringsskydd. Vi rekommenderar att varje motionär har en egen försäkring.

 

Följ med aktuell info på Facebook @kirkkonummennuorisojaliikunta

Anmälningen till den ledda verksamheten

Nivåer inom motionsgrupperna

Välj nivå enligt din nuvarande kondition.

nivå 1: För personer med god kondition.  

nivå 2: För personer som inte utövar motion regelbundet. Aningen lugnare tempo än nivå 1.

nivå 3: Funktionsförmågan är försvagad. Anpassad vattengympa.

nivå 4: Betydande begränsningar i funktionsförmågan. Långsamt tempo. Egen assistent i bassängen rekommenderas.

Om du behöver hjälp med att välja rätt gruppnivå, kan du vid behov ringa följande nummer.

 

Hälsoidrottsinstruktör p.040 561 2203

Idrottsinstruktör för specialgrupper Bea Söderholm p.040 563 4317