Anmälning till den ledda verksamheten och avbokning

Anmälan till motionskurserna är bindande. Avbokning bör ske inom 14 dagar efter anmälan genom att ringa vårt kansli, tfn 040-1269404 eller 040-1269625. Efter 14 dagar avbokning endast med läkarintyg, annars debiteras deltagaravgiften.

Anmälning till grupper med kursnummer börjar tisdagen 14.8. kl. 9.00, i det elektroniska anmälningssystemet Hellewi, eller per telefon 040-1269404, 040-5612203, 040-1269495, 040-1269625. Vi tar inte emot anmälningar som kommer som textmeddelande eller som lämnats i telefonsvararen.

Ingen skild anmälan behövs till grupper för personer i arbetslivet med motionskort. Med undantag timmen i vattentrampolin där en veckas förhandsanmälan behövs. Anmälning till simövervakningen tel. 040-1269415.