Priser och fakturering

Fakturering

Grupperna i simhallen betalas i simhallens kassa. Kunden visar kvittot för gruppledaren. Grupperna i Veikkola och Masaby faktureras. Fakturan skickas till klienten per post. Grupper som leds av motionsledare är avgiftsfria. När du deltar i vattengymnastikgrupperna ska du dessutom betala inträdesavgiften till simhallen.

Avgifter

På grund av begränsningarna har alla kurser blivit kortkurser, också kurserna med kursbeteckning. Den ledda motionen pågår 1.3–9.5.2021.

Kortkurser

  • Salgrupper 6–10 gånger, 22 €
  • Bassänggrupper 6–10 gånger 27,50 € € + simhallens inträdesavgift

Simkortet ska alltid avläsas vid simhallens ingångs- och utgångsport, också när VIP-utrymmet används.

VIP-utrymmet

För särskilt utmärkta vattenmotionsgrupper har vi reserverat möjligheten att använda VIP-omklädnings- och tvättrum. VIP-utrymmena är mindre än de allmänna utrymmena och de är i första hand avsedda för kunder med svårigheter att fungera i de allmänna omklädnings- och tvättrummen. VIP-utrymmena står till motionsgruppsdeltagarnas förfogande 15 minuter innan motionsgruppen börjar och 30 minuter efter att den slutat. Vi rekommenderar inte bastubad före vattengympa.

Uppgifter

Besöksadress

Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt


Postadress

Kyrkslätts kommun,
ungdoms- och idrottstjänster
PB 20
02401 Kyrkslätt

Telefonnummer:

09 29671 / växel
040 126 9404 / kontor
 

Öppettider

må kl 8.30 - 17.00
ti-fre kl 8.30 - 16.00