Priser och fakturering

Fakturering

Grupperna i simhallen betalas i simhallens kassa. Kunden visar kvittot för gruppledaren. Grupperna i Veikkola och Masaby faktureras. Fakturan skickas till klienten per post. Grupper som leds av kamratgruppsledare, vattenjumpor för morgonpigga samt Fart på vardagen! -kortkurser är avgiftsfria. I vattengymnastikgrupperna betalas simhallens inträdesavgift.

Priser

Vattenmotion tillämpad motion och seniorer (grupper med kurskod i säsongbroschyren)

  • 55 €/år eller 35 €/säsong + simhallens inträdesavgift

Innemotion tillämpad motion och seniorer (grupper med kurskod i säsongbroschyren)

  • 45€/år eller 30€/säsong

Gymnastikkort till vatten- och innemotion för personer i arbetsför ålder

  • Engångsavgift 4 €
  • 10 gånger, 35 €
  • 16 gånger, 51 €
  • 32 gånger, 85 €

+ simhallens inträdesavgift när man deltar i vattenmotion

Uppgifter

Besöksadress

Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt


Postadress

Kyrkslätts kommun,
ungdoms- och idrottstjänster
PB 20
02401 Kyrkslätt

Telefonnummer:

09 29671 / växel
040 126 9404 / kontor
Fax: 09 2767 044

Öppettider

må kl 8.30 - 17.00
ti-fre kl 8.30 - 16.00