Priser och fakturering

Fakturering

Grupperna i simhallen betalas i simhallens kassa. Kunden visar kvittot för gruppledaren. Grupperna i Veikkola och Masaby faktureras. Fakturan skickas till klienten per post. Grupper som leds av motionsledare är avgiftsfria. När du deltar i vattengymnastikgrupperna ska du dessutom betala inträdesavgiften till simhallen.

Avgifter

Vattengymnastik (grupper med kursbeteckning)

  • 38,50 €/termin + simhallens inträdesavgift

Salverksamnhet (grupper med kursbeteckning)

  • 33 €/termin

Kortkurser

  • Salgrupper 6–10 gånger, 22 €
  • Bassänggrupper 6–10 gånger 27,50 € € + simhallens inträdesavgift

Vattengymnastikkort för personer i arbetsför ålder

  • Engångsavgift 4,40 €
  • 10 gånger 38,50 €
  • 16 gånger 56,10 €
  • 32 gånger 93,50 €

+ simhallens inträdesavgift

Simkortet ska alltid avläsas vid simhallens ingångs- och utgångsport, också när VIP-utrymmet används.

Uppgifter

Besöksadress

Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt


Postadress

Kyrkslätts kommun,
ungdoms- och idrottstjänster
PB 20
02401 Kyrkslätt

Telefonnummer:

09 29671 / växel
040 126 9404 / kontor
 

Öppettider

må kl 8.30 - 17.00
ti-fre kl 8.30 - 16.00