Barn och unga

GRUPPER MED TERMINSAVGIFT 14.9.-13.12.2020


PRISER FÖR LEDD MOTION

Pris på simskolekursen: 38,50 € + simhallens inträdesavgift

ANMÄLAN

www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi eller tfn. 040-126 9404

Grupper för barn och ungdomar

Grupper med kursnummer behöver en anmälning

Måndag

17.00-17.45    NYBÖRJARSIMSKOLA FÖR BARN MED SÄRSKILDA BEHOV (217), (218), terapibassängen, VIP-utrymmet OBS. HÖSTENS SIMSKOLA INHIBERAD

18.00-18.45    NYBÖRJAR- OCH FORTSÄTTNINGSSIMSKOLA FÖR BARN MED SÄRSKILDA BEHOV (219), (220), terapibassängen, VIP-utrymmet

19.00–19.45    FORTSÄTTNINGSSIMSKOLA FÖR BARN OCH UNGA MED SÄRSKILDA BEHOV (221), (222), stora bassängen, VIP-utrymmet

Timbeskrivning för barn och ungdom

NYBÖRJARSIMSKOLA FÖR BARN MED SÄRSKILDA BEHOV

Nybörjarsimskola för barn i behov av särskilt stöd från 4 år. Målet är att bli van i vattnet och lära sig grunderna i simning. Barnet behöver en stödperson i vattnet. Stödpersonen får separat för varje gång ett simkort vid kassan utan kostnad.

NYBÖRJAR- OCH FORTSÄTTNINGSSIMSKOLA FÖR BARN MED SÄRSKILDA BEHOV

Avsedd för barn i behov av särskilt stöd som simmar självständigt ca 10 m eller för icke simkunniga barn som inte är rädda för vatten och som vågar sätta ansiktet i vattnet eller dyka. Barnet behöver en stödperson i vattnet. Målet är att lära sig grunderna i simning och att stärka de individuella simfärdigheterna.

FORTSÄTTNINGSSIMSKOLA FÖR BARN OCH UNGA MED SÄRSKILDA BEHOV

Avsedd för barn och unga som behöver särskilt stöd och som kan simma minst 25 meter i stora bassängen och vågar sätta ansiktet i vattnet. Individuell övning tillsammans med stödpersonen. Det rekommenderas att barnet har en stödperson med sig åtminstone de första gångerna. Under terminen kan man diskutera med simläraren om stödpersonen behövs.

Obs! Det är meningen att stödpersonen är i vattnet tillsammans med barnet. Instruktören ger stödpersonen anvisningar och vid behov råd. I timmarna ingår individuell simundervisning med respekt för barnets färdighetsnivå.

Stödpersonen ska delta på ett infomöte i Kyrkslätts simhall innan simningsgruppen börjar. På infot går man igenom bl.a. simskolans praxis och säkerhetsfrågor. Simningsgrupperna börjar må 14.9.2020 och må 25.1.2021. Separat anmälan till simskolorna på hösten och våren.

INFOMÖTEN

hösten 2020: må 7.9.2020

nybörjargruppen kl. 17.30-18.00

nybörjare och fortsättare kl. 18.00-18.30

fortsättningsgruppen kl. 18.30-19.00

 

Anmälan till simskolorna våren 2021 15.12.2020

Se övriga grupper för barn och unga

https://www.kyrkslatt.fi/fritidsverksamhet-for-barn-och-unga