Barn och unga

Grupper för barn och ungdomar

Grupper med kursnummer behöver en anmälning

Måndag

16.45–17.30    NYBÖRJARSIMSKOLA FÖR BARN MED SÄRSKILDA BEHOV (217), (218), terapibassängen, VIP-utrymmet

17.45–18.30    NYBÖRJAR- OCH FORTSÄTTNINGSSIMSKOLA FÖR BARN MED SÄRSKILDA BEHOV (219), (220), terapibassängen, VIP-utrymmet

19.00–19.45    FORTSÄTTNINGSSIMSKOLA FÖR BARN OCH UNGA MED SÄRSKILDA BEHOV (221), (222), stora bassängen, VIP-utrymmet

Timbeskrivning för barn och ungdom

NYBÖRJARSIMSKOLA FÖR BARN MED SÄRSKILDA BEHOV

Nybörjarsimskola för barn i behov av särskilt stöd från 4 år. Målet är att bli van i vattnet och lära sig grunderna i simning. Barnet behöver en stödperson i vattnet. Stödpersonen får separat för varje gång ett simkort vid kassan utan kostnad.

NYBÖRJAR- OCH FORTSÄTTNINGSSIMSKOLA FÖR BARN MED SÄRSKILDA BEHOV

Avsedd för barn i behov av särskilt stöd som simmar självständigt ca 10 m eller för icke simkunniga barn som inte är rädda för vatten och som vågar sätta ansiktet i vattnet eller dyka. Barnet behöver en stödperson i vattnet. Målet är att lära sig grunderna i simning och att stärka de individuella simfärdigheterna.

FORTSÄTTNINGSSIMSKOLA FÖR BARN OCH UNGA MED SÄRSKILDA BEHOV

Avsedd för barn och unga som behöver särskilt stöd och som kan simma minst 25 meter i stora bassängen och vågar sätta ansiktet i vattnet. Individuell övning tillsammans med stödpersonen. Det rekommenderas att barnet har en stödperson med sig åtminstone de första gångerna. Under terminen kan man diskutera med simläraren om stödpersonen behövs.

Obs! Stödpersonen simmar och är aktiv med barnet. Instruktören ger anvisningar och råd. Individuell undervisning i simning med beaktande av barnets kunskapsnivå.

Stödpersonen ska delta på ett infomöte i Kyrkslätts simhall innan simgruppen börjar. Simgrupperna börjar må 23.9.2019 och må 27.1.2020. Separat anmälan till simskolorna på hösten och våren.

INFOMÖTEN

hösten 2019: må 16.9.2019

nybörjargruppen kl. 17.00
nybörjare och fortsättare kl. 17.30
fortsättningsgruppen kl. 18.00

våren 2020: må 27.1.2020

nybörjargruppen kl. 17.00
nybörjare och fortsättare kl. 17.30
fortsättningsgruppen kl. 18.00

Se övriga grupper för barn och unga

Harrastushaku.fi, sökord Kyrkslätt eller Kirkkonummi