Barn och unga

Grupper för barn och ungdomar

Grupper med kursnummer behöver en anmälning

Måndag

15.00-16.00 MOTIONSKLUBB, Kirkkoharjun koulu, idrottssalen/ute

17.30-18.15 NYBÖRJARSIMSKOLA FÖR BARN MED SPECIALBEHOV (217), (218), terapi-bassängen, VIP-utrymmet

18.30-19.15 FORTSÄTTNINGSGRUPP I SIMNING FÖR BARN /UNGDOMAR MED SPECIALBEHOV (219), (220), stora bassängen, bana 6, VIP utrymmet

Tisdag

15.00-16.00  MOTIONSKLUBB, Masalan koulu, idrottssalen

16.30-17.30  SPORTKLUBB, flickor i årskurs 7-9 (214), Ungdomsgården i Masaby

Onsdag

9.30-10.30  JUNIORTRICK, Papinmäki skola, idrottssalen/ute                                                              

Fredag

9.45-10.15  SHERBORNE 1, Veikkola ungdomslokal, idrottssalen

10.15-10.45 SHERBORNE 2, Veikkola ungdomslokal, idrottssalen

 

Timbeskrivning för barn och ungdom

NYBÖRJARSIMSKOLA FÖR BARN MED SPECIALBEHOV

Simskola för barn med behov av särskilt stöd från 4 år som kan simma max. 10m. Målsättningen är att bli van i vattnet och lära sig de första grunderna i simning samt förstärka det personliga simsättet. En egen stödperson är nödvändig i vattnet. Stödpersonen får ett gratis simkort varje gång från kassan.

Obs! 10.9 kl.17.30 infotillfälle i simhallen. Simningen börjar 17.9

FORTSÄTTNINGSGRUPP I SIMNING FÖR BARN / UNGDOMAR MED SPECIALBEHOV

Målgruppen är barn/ungdomar som kan simma självständigt 25m, i stora bassängen, samt vågar sätta ansiktet i vattnet. Enskild simträning tillsammans med en stödperson. Stödperson rekommenderas åtminstone i början av terminen, senare kan man diskutera stödpersonens nödvändighet med simläraren. Stödpersonen får ett gratis simningskort varje gång från kassan.

Obs! 10.9 kl.18.30 infotillfälle i simhallen. Simningen börjar 17.9

JUNIORTRICK

En kallelsegrupp via Papinmäki skolans lärare. En mångsidig motionsstund där det tränas bl.a. kroppskontroll, att kunna gestalta sin kropp i rörelse, att förstå olika begrepp, att kunna lyssna samt att kunna samarbeta.

MOTIONSKLUBB

En kallelsegrupp via skolans hälsovårdare. En mångsidig motionsstund där vi rör oss både ute och inne och provar på olika motionsformer. Vi lär oss att känna vår egen kropp, hur man använder den mångsidigt, samt sociala färdigheter. Målet är att väcka intresse för att röra på sig självständigt samt inbringa känslan av glädje och av att lyckas.

Gruppens önskemål angående innehållet under motionsstunderna förverkligas enligt möjlighet.

SPORTKLUBB, FLICKOR

Gruppen riktar sig till flickor i årskurs 7-9 och innehåller mångsidig motion, bl.a. jumpa, cirkelträning, olika spel, klättervägg. Gruppens önskemål om timmens innehåll förverkligas enligt möjlighet. Avgiftsfri! Nivå 2-3.

SHERBORNE

I samarbete med småbarnsfostran / specialträdgårdsläraren i Veikkola. En mångsidig motionsstund där barnträdgårdslärarna rör sig tillsammans med barnen och finns till som stödpersoner vid behov. Timmarna består bl.a. kroppskontroll, att kunna gestalta sin kropp i rörelse, namnge kroppsdelar, att kunna lyssna samt att kunna samarbeta. Målet är att få känna glädje och känslan av att lyckas.

PERIODER

3.9.-16.12.2018 och 7.1.-19.5.2019

Ingen ledd verksamhet: 15.- 19.10.2018, 18.–22.2.2019, 25.2.2019