Fritidsverksamhet för barn och unga

Ungdoms- och idrottstjänsterna iakttar i sin verksamhet Institutet för hälsa och välfärds (THL), undervisnings- och kulturministeriets (UKM), regionförvaltningsverkens, Arbetshälsoinstitutets och kommunens anvisningar gällande coronaviruset.

Kyrkslätts kommuns mål är att erbjuda alla barn och unga i Kyrkslätt möjlighet till en meningsfull hobby. Vi har ett tätt samarbete med lokala aktörer i ordnandet av verksamhet.

Ytterligare information

Sanna Korkelainen
hobbykoordinator
harrastustoiminta@kirkkonummi.fi