Priser

1.4.2022

Vuxna

 • morgonsimning kl. 06.00–10.00        4,30€
 • seriekort morgon 10 ggr                  40,40€
 • seriekort morgon 20 ggr                  75,10€

 • simning engångsavgift                      6,80€
 • seriekort 10 ggr                              55,40€
 • seriekort 20 ggr                              102,80€
 • månadskort (30 dagar)                   69,30€
 • kortavgift för seriekort                      4,60€

Seriekorten är i kraft ett år från inköpsdagen! Simhallen ersätter inte de simgånger som blivit oanvända efter att kortets giltighetstid gått ut. Du beaktar väl simhallens avvikande öppettider vid köp av seriekort!

 • konditionssal engångsavgift            4,20€
 • konditionssal + simning                   8,80€
 • konditionssal seriekort 10 ggr        32,30€
 • konditionssal seriekort 10 ggr        62,40€

Barn 5–16 år samt studerande, pensionärer, arbetslösa, beväringar

 • morgonsimning kl. 06.00–10.00     2,20€
 • simning engångsavgift                   3,50€
 • seriekort 10 ggr                           27,70€
 • seriekort 20 ggr                           50,80€
 • månadskort (30 dagar)                34,70€
 • barn 0-4 år                                    0,00€
 • barn 0-4 år inträdesavgift vid deltagande i simföreningarnas verksamhet 3,50€
 • kortavgift för seriekort                   4,60€
 • konditionssal engångsavgift          2,10€ 
 • konditionssal + simning                 4,80€ 
 • konditionssal seriekort 10 ggr      16,20€ 
 • konditionssal seriekort 10 ggr      30,00€

Obs! konditionssalens åldersgräns är 16 år, rabatten gäller andra som hör till rabattgruppen

Specialsimningskort

Specialsimkort beviljas Kyrkslättsbor för simning på egen hand. Specialsimkortet är simhallens årskort som beviljas endast på vissa grunder (Bildnings- och fritidsnämnden, 2.2.2023 § 9). Läs mer från sidan www.kyrkslatt.fi/specialsimningskort-och-seniormotionskort-70-ar

Avgifter

 • vuxna 76,20€ + en eventuell inlösningsavgift på 4,60 €
 • barn 5-16 år 38,10€ + en eventuell inlösningsavgift på 4,60 €

Seniormotionskort + 70 år

Ett gratis motionskort för Kyrkslättsbor som fyllt 70 år. Kortet berättigar till fri användning av Kyrkslätts simhall och gymmet en gång om dagen. Du löser ut kortet i simhallens kassa, legitimation behövs.

Övriga produkter

 • familjebiljett simning 2 vuxna + 2 barn                                             17,70€
 • tävlingssimmare under 18 år träningsårskort / innehavare av licens 46,20€
 • engångsavgift för vattengymnastik 4,60€

 • konditionssalshandledning 1 x                      13,90€
 • konditionssalshandledning + program           26,60€

 • solarium engångsavgift                   9,20€
 • solarium 10 ggr                             78,10€

 • kortavgift för seriekort                     4,60€
 • handdukshyra                                 2,30€
 • baddräktshyra                                 2,30€

 Intyg som berättigar till rabatt

Arbetslöshetsintyg

 • högst 3 månader gammalt beslut av Fpa eller en arbetslöshetskassa om betalning av arbetslöshetsersättning
 • den senaste kvittensen över betalning av arbetslöshetsersättning eller ett intyg som skrivits ut från TE-centralens E-tjänst med datum och uppgift om pågående jobbsökning
 • arbetslöshetsintyget kan även vara i elektronisk form

Pensionärsintyg

 • pensionärer ska uppvisa en kort för folkpensionstagare eller ett motsvarande pensionärskort från en annan pensionskassa eller stiftelse
 • deltidspension berättigar inte till rabatt

Studerandeintyg

 • studerande ska uppvisa ett giltigt studentkort eller Fpa:s beslut om studiestöd
  • studentkortets giltighet visas med en läsårsdekal som fästs på kortet. Kortets innehavare får dekalen från sin studerandeorganisation
 • intyg över studier från en studiebyrå
 • Frank-studentkort

Du kan betala med

Kontanter, Bankkort, Smartum-motionssedel och -kultursedel, SmartumPay, TYKY-motionssedel, TYKY-Online, Eazybreak, Epassi, Edenred-kort.

Ordningsregler (pdf)
Hygienanvisningar (pdf)