Priser

Vuxna

 • morgonsimning kl. 06.00–10.00 3,70
 • seriekort morgon 10x 35,00
 • seriekort morgon 20x 65,00

 • simning engångsavgift 5,90
 • seriekort 10x 48,00
 • seriekort 20x 89,00
 • kortavgift för seriekort 4,00

Seriekorten är i kraft ett år från inköpsdagen! Simhallen ersätter inte de simgånger som blivit oanvända efter att kortets giltighetstid gått ut. Du beaktar väl simhallens avvikande öppettider vid köp av seriekort!

 • konditionssal engångsavgift 3,60
 • konditionssal + simning 7,60

Barn 5–16 år samt studerande, pensionärer, arbetslösa, beväringar

 • morgonsimning kl. 06.00–10.00 1,90
 • simning engångsavgift 3,00
 • seriekort 10x 24,00
 • seriekort 20x 44,00
 • barn 0–4 år 0,00
 • kortavgift för seriekort 4,00
 • konditionssal engångsavgift 1,80 (konditionssalens åldersgräns är 16 år, rabatten gäller andra som hör till rabattgruppen)
 • konditionssal + simning 4,20

Specialsimningskort

Specialsimkortet är ett årskort till simhallen. Avsikten är att aktivera personer med rörelsehinder eller långtidssjukdom att motionera självständigt. Specialsimkortet beviljas på vissa grunder. Ansökningar som grundar sig på en medicinsk utredning skickas via den elektroniska blanketten till ungdoms- och idrottstjänsterna. Beslutet skickas hem per post. Efter ett positivt beslut kan du köpa ett årskort vid simhallens kassa. Ytterligare information om specialsimkortet av planerare inom fritidstjänster Päivi Sorvari, tfn 0401269625 eller paivi.sorvari@kirkkonummi.fi.

Avgifter

 • vuxna 66,00 + en eventuell inlösningsavgift på 4 euro
 • barn 5-16 år 33,00 + en eventuell inlösningsavgift på 4 euro

Seniormotionskort + 70 år

Ett gratis motionskort för Kyrkslättsbor som fyllt 70 år. Kortet berättigar till fri användning av Kyrkslätts simhall och gymmet en gång om dagen. Du löser ut kortet i simhallens kassa, legitimation behövs.

Övriga produkter

 • familjebiljett simning 2 vuxna + 2 barn (tilläggsbarn à 3,00) 15,40
 • tävlingssimmare under 18 år träningsårskort / innehavare av licens 40,00
 • engångsavgift för vattengymnastik 4,00

 • konditionssalshandledning 1 x 12,00
 • konditionssalshandledning + program 23,00

 • solarium engångsavgift 7,10
 • solarium 10x 60,00

 • kortavgift för seriekort 4,00
 • handdukshyra 2,00
 • baddräktshyra 2,00

Som betalningsmedel går kontanter, bankkort, Smartum-motionssedel och -kultursedel, TYKY-motionssedel, TYKY- Online, Eazybreak-motionssedel, Sporttipassi, Ticket Mind&Body samt Ticket Duo.

Ordningsregler
Hygienanvisningar