Priser

1.8.2020

Vuxna

 • morgonsimning kl. 06.00–10.00        4,10€
 • seriekort morgon 10 ggr                  35,50€
 • seriekort morgon 20 ggr                  71,50€

 • simning engångsavgift                      6,50€
 • seriekort 10 ggr                              52,00€
 • seriekort 20 ggr                              97,90€
 • månadskort (30 dagar)                   66,00€
 • kortavgift för seriekort                      4,40€

Seriekorten är i kraft ett år från inköpsdagen! Simhallen ersätter inte de simgånger som blivit oanvända efter att kortets giltighetstid gått ut. Du beaktar väl simhallens avvikande öppettider vid köp av seriekort!

 • konditionssal engångsavgift            4,00€
 • konditionssal + simning                   8,40€
 • konditionssal seriekort 10 ggr        30,80€
 • konditionssal seriekort 10 ggr        59,40€

Barn 5–16 år samt studerande, pensionärer, arbetslösa, beväringar

 • morgonsimning kl. 06.00–10.00     2,10€
 • simning engångsavgift                   3,30€
 • seriekort 10 ggr                           26,40€
 • seriekort 20 ggr                           48,40€
 • månadskort (30 dagar)                33,00€
 • barn 0-4 år                                    0,00€
 • barn 0-4 år inträdesavgift vid deltagande i simföreningarnas verksamhet 3,30€
 • kortavgift för seriekort                   4,40€
 • konditionssal engångsavgift          2,00€ 
 • konditionssal + simning                 4,60€ 
 • konditionssal seriekort 10 ggr      15,00€ 
 • konditionssal seriekort 10 ggr      28,60€

Obs! konditionssalens åldersgräns är 16 år, rabatten gäller andra som hör till rabattgruppen

Specialsimningskort

Specialsimkort beviljas Kyrkslättsbor för simning på egen hand. Specialsimkortet är simhallens årskort som beviljas endast på vissa grunder (idrottsnämnden 11.2.2016 § 8). Läs mer från sidan www.kyrkslatt.fi/specialsimningskort-och-seniormotionskort-70-ar

Avgifter

 • vuxna 72,60€ + en eventuell inlösningsavgift på 4,40 €
 • barn 5-16 år 36,30€ + en eventuell inlösningsavgift på 4,40 €

Seniormotionskort + 70 år

Ett gratis motionskort för Kyrkslättsbor som fyllt 70 år. Kortet berättigar till fri användning av Kyrkslätts simhall och gymmet en gång om dagen. Du löser ut kortet i simhallens kassa, legitimation behövs.

Övriga produkter

 • familjebiljett simning 2 vuxna + 2 barn (tilläggsbarn à 3,30) 16,90€
 • tävlingssimmare under 18 år träningsårskort / innehavare av licens 44,00€
 • engångsavgift för vattengymnastik 4,40€

 • vattengymnastik 10 ggr                   38,50€
 • vattengymnastik 16 ggr                   55,10€
 • vattengymnastik 32 ggr                   93,50€

 • konditionssalshandledning 1 x                      13,20€
 • konditionssalshandledning + program           25,30€

 • solarium engångsavgift                   8,80€
 • solarium 10 ggr                             74,40€

 • kortavgift för seriekort                     4,40€
 • handdukshyra                                 2,20€
 • baddräktshyra                                 2,20€

 Intyg som berättigar till rabatt

Arbetslöshetsintyg

 • högst 3 månader gammalt beslut av Fpa eller en arbetslöshetskassa om betalning av arbetslöshetsersättning
 • den senaste kvittensen över betalning av arbetslöshetsersättning eller ett intyg som skrivits ut från TE-centralens E-tjänst med datum och uppgift om pågående jobbsökning
 • arbetslöshetsintyget kan även vara i elektronisk form

Pensionärsintyg

 • pensionärer ska uppvisa folkpensionsanstaltens Fpa-kort eller ett motsvarande pensionärskort från en annan pensionskassa eller stiftelse
 • deltidspension berättigar inte till rabatt

Studerandeintyg

 • studerande ska uppvisa ett giltigt studentkort eller Fpa:s beslut om studiestöd
  • studentkortets giltighet visas med en läsårsdekal som fästs på kortet. Kortets innehavare får dekalen från sin studerandeorganisation
 • intyg över studier från en studiebyrå

Du kan betala med

Kontanter, Bankkort, Smartum-motionssedel och -kultursedel, SmartumPay, TYKY-motionssedel, TYKY-Online, Eazybreak, Epassi, Edenred-kort.

Ordningsregler
Hygienanvisningar