Priser

Vuxna

 • morgonsimning kl. 06.00–10.00 3,70
 • seriekort morgon 10x 35,00
 • seriekort morgon 20x 65,00

 • simning engångsavgift 5,90
 • seriekort 10x 48,00
 • seriekort 20x 89,00
 • kortavgift för seriekort 4,00

Seriekorten är i kraft ett år från inköpsdagen! Simhallen ersätter inte de simgånger som blivit oanvända efter att kortets giltighetstid gått ut. Du beaktar väl simhallens avvikande öppettider vid köp av seriekort!

 • konditionssal engångsavgift 3,60
 • konditionssal + simning 7,60

Barn 5–16 år samt studerande, pensionärer, arbetslösa, beväringar

 • morgonsimning kl. 06.00–10.00 1,90
 • simning engångsavgift 3,00
 • seriekort 10x 24,00
 • seriekort 20x 44,00
 • barn 0–4 år 0,00
 • kortavgift för seriekort 4,00

 • konditionssal engångsavgift 1,80 (konditionssalens åldersgräns är 16 år, rabatten gäller andra som hör till rabattgruppen)
 • konditionssal + simning 4,20

Specialsimningskort

Den som hör till specialgrupp ska uppvisa identitetsbevis och grunder: FPA-kort med koden i fråga eller idrottsväsendets beslut om beviljande av kort. Även andra (studerande, pensionärer, arbetslösa) ska uppvisa ett intyg som berättigar till rabatt

Seniormotionskort + 70 år

 • Alla kyrkslättbor som fyllt 70 år erbjuds ett gratis motionskort som
 • berättigar till fri användning av simhallen och konditionssalen en gång per dag
 • man löser ut kortet från simhallens kassa, legitimation behövs.

Övriga produkter

 • familjebiljett simning 2 vuxna + 2 barn (tilläggsbarn à 3,00) 15,40
 • tävlingssimmare under 18 år träningsårskort / innehavare av licens 40,00
 • engångsavgift för vattengymnastik 4,00

 • konditionssalshandledning 1 x 12,00
 • konditionssalshandledning + program 23,00

 • solarium engångsavgift 7,10
 • solarium 10x 60,00

 • kortavgift för seriekort 4,00
 • handdukshyra 2,00
 • baddräktshyra 2,00

Som betalningsmedel går kontanter, bankkort, Smartum-motionssedel och -kultursedel, TYKY-motionssedel, TYKY- Online, Eazybreak-motionssedel, Sporttipassi, Ticket Mind&Body samt Ticket Duo.

Ordningsregler
Hygienanvisningar