Priser

Kyrkslätts simhall öppnas måndag 27.7 med begränsad service.

Du hittar mer information 

https://www.kyrkslatt.fi/kyrkslatts-simhall-oppnas-mandag-277-med-begransad-service?fbclid=IwAR1L6tG731w4VkrAFU96yENijVs6-2CL1GLtYTs-hwTb7X4XtWR1a-RP0RU

Vuxna

 • morgonsimning kl. 06.00–10.00        4,10€
 • seriekort morgon 10 ggr                  35,50€
 • seriekort morgon 20 ggr                  71,50€

 • simning engångsavgift                      6,50€
 • seriekort 10 ggr                              52,00€
 • seriekort 20 ggr                              97,90€
 • månadskort (30 dagar)                   66,00€
 • kortavgift för seriekort                      4,40€

Seriekorten är i kraft ett år från inköpsdagen! Simhallen ersätter inte de simgånger som blivit oanvända efter att kortets giltighetstid gått ut. Du beaktar väl simhallens avvikande öppettider vid köp av seriekort!

 • konditionssal engångsavgift            4,00€
 • konditionssal + simning                   8,40€
 • konditionssal seriekort 10 ggr        30,80€
 • konditionssal seriekort 10 ggr        59,40€

Barn 5–16 år samt studerande, pensionärer, arbetslösa, beväringar

 • morgonsimning kl. 06.00–10.00     2,10€
 • simning engångsavgift                   3,30€
 • seriekort 10 ggr                           26,40€
 • seriekort 20 ggr                           48,40€
 • månadskort (30 dagar)                33,00€
 • barn 0-4 år                                    0,00€
 • barn 0-4 år inträdesavgift vid deltagande i simföreningarnas verksamhet 3,30€
 • kortavgift för seriekort                   4,40€
 • konditionssal engångsavgift          2,00€ 
 • konditionssal + simning                 4,60€ 
 • konditionssal seriekort 10 ggr      15,00€ 
 • konditionssal seriekort 10 ggr      28,60€

Obs! konditionssalens åldersgräns är 16 år, rabatten gäller andra som hör till rabattgruppen

Specialsimningskort

Specialsimkortet är ett årskort till simhallen. Avsikten är att aktivera personer med rörelsehinder eller långtidssjukdom att motionera självständigt. Specialsimkortet beviljas på vissa grunder. Ansökningar som grundar sig på en medicinsk utredning skickas via den elektroniska blanketten till ungdoms- och idrottstjänsterna. Beslutet skickas hem per post. Efter ett positivt beslut kan du köpa ett årskort vid simhallens kassa. Ytterligare information om specialsimkortet av planerare inom fritidstjänster Päivi Sorvari, tfn 0401269625 eller paivi.sorvari@kirkkonummi.fi.

Avgifter

 • vuxna 72,60€ + en eventuell inlösningsavgift på 4.40€
 • barn 5-16 år 36,30€ + en eventuell inlösningsavgift på 4,40€

Seniormotionskort + 70 år

Ett gratis motionskort för Kyrkslättsbor som fyllt 70 år. Kortet berättigar till fri användning av Kyrkslätts simhall och gymmet en gång om dagen. Du löser ut kortet i simhallens kassa, legitimation behövs.

Övriga produkter

 • familjebiljett simning 2 vuxna + 2 barn (tilläggsbarn à 3,00) 16,90€
 • tävlingssimmare under 18 år träningsårskort / innehavare av licens 44,00€
 • engångsavgift för vattengymnastik 4,40€

 • vattengymnastik 10 ggr                   38,50€
 • vattengymnastik 16 ggr                   55,10€
 • vattengymnastik 32 ggr                   93,50€

 • konditionssalshandledning 1 x 13,20€
 • konditionssalshandledning + program 25,30€

 • solarium engångsavgift                   8,80€
 • solarium 10 ggr                             74,40€

 • kortavgift för seriekort                     4,40€
 • handdukshyra                                 2,20€
 • baddräktshyra                                 2,20€

Som betalningsmedel går kontanter, bankkort, Smartum-motionssedel och -kultursedel, TYKY-motionssedel, TYKY- Online, Eazybreak-motionssedel, Sporttipassi, Ticket Mind&Body samt Ticket Duo.

Ordningsregler
Hygienanvisningar