Specialsimningskort och seniormotionskort + 70 år

Specialsimningskort

Specialsimkort beviljas Kyrkslättsbor för simning på egen hand. Specialsimkortet är simhallens årskort som beviljas endast på vissa grunder (idrottsnämnden 11.2.2016 § 8). Kortet berättigar till ett simhallsbesök per dag i Kyrkslätts simhall under hallens öppettider. Kortet är i kraft ett (1) år från inköpsdagen. 

Avgifter

vuxna 76,20€ + en eventuell inlösningsavgift på 4,60€
barn 5-16 år 38,10€ + en eventuell inlösningsavgift på 4,60€

Hur ansöker jag om specialsimkort?

Rätt att köpa specialsimkort beviljas vid simhallens kassa enligt följande grunder:

Påvisa grunden vid kassan, t.ex. FPA-kort och bestyrk din identitet. 

 • Astma Fpa-kort, beteckning 203
 • Diabetes Fpa-kort, beteckning 103
 • Epilepsi (diagnos G40) Fpa-kort, beteckning 111
 • MS (diagnos G35) Fpa-kort, beteckning 109, 303
 • Parkinson Fpa-kort, beteckning 110
 • Psykiatriska sjukdomar Fpa-kort, beteckning 112
 • Reuma Fpa-kort, beteckning 202
 • Kranskärlssjukdom Fpa-kort, beteckning 206
 • Synskadekort
 • Personligt parkeringstillstånd för invalider med fotografi

Eller sänd en ansökan till ungdoms- och idrottstjänsterna

Ansökningar som grundar sig på en medicinsk utredning skickas med elektronisk blankett till ungdoms- och idrottstjänsterna. Bifoga till ansökan en medicinsk utredning som berättigar till grunden, t.ex. ett utdrag ur tjänsten Kanta, en kopia av ett läkarintyg eller epikris. Ur utredningen ska tydligt framgå på vilka grunder sökanden ansöker om specialsimkortet. Beslutet skickas hem per post. Efter ett positivt beslut kan du köpa ett årskort vid simhallens kassa. Beslutet är i kraft i fem (5) år, årskortet ska köpas varje år vid simhallens kassa.

OBS! Specialsimkortsansökningar behandlas en gång i veckan.

Rätt till specialsimkort som beviljas av ungdoms- och idrottstjänsternas:

 • Fibromyalgi (M79.0, M79.7)
 • Dysfasi (diagnos F80.1 tai F80.2)
 • Dystoni 
 • Utvecklingsstörning 
 • CP-skada (diagnos G80)
 • Muskelsjukdom (diagnos G70-G73)
 • Progressiv sjukdom i centrala nervsystemet(diagnos G10-G13) 
 • Tillstånd efter polio 
 • Cancer (diagnos högst 10 år) 
 • Höft- och knäprotes 
 • Sömnapné 
 • Handikappade barn 
 • Motorisk utvecklingsstörning (diagnos F82) 
 • Vårdmodell för långtidsdeprimerade OBS! Bara utlåtande av sjukskötare.

Specialsimkort och användning av assistent:

Kunden kan enligt prövning beviljas rätt till assistentkort som berättigar till inträde till simhallen för en vuxen assistent. Ansökning genom elektronisk ansökan.

Assistentens engångssimkort ska hämtas skilt vid simhallens kassa vid varje besök. 
Assistenten ska vara med i simhallen alltid då specialsimkortet används. Assistenten hjälper kortinnehavaren med att röra sig i simhallsutrymmena samt med att klä av och på sig och tvätta sig. I de allmänna omklädningsutrymmena ska assistenten för barn i skolålder och äldre vara av samma kön som kortinnehavaren.

Assistentkort för en (1) + vuxen beviljas på följande grunder:

 • Utvecklingsstörning
 • CP-skada
 • Synskada
 • Epilepsi
 • Dysfasi
 • Handikappade barn
 • barn under 10 år som uppfyller grunderna för beviljande. Om barnet är t.ex. 8 år, har man rätt att använda assistentkort endast i två år.
 • någon annan grund beroende på prövning, om sjukdomen eller handikappet förutsätter det.

Ytterligare information om specialsimkortet

e-post nuorisojaliikunta(a)kirkkonummi.fi eller planerare inom fritidstjänster tfn 040-355 1455.

Seniormotionskort + 70 år

Ett gratis motionskort för Kyrkslättsbor som fyllt 70 år. Kortet berättigar till fri användning av Kyrkslätts simhall och gymmet en gång om dagen. Du löser ut kortet i simhallens kassa, legitimation behövs.

Specialsimningskort

Ansökningar som grundar sig på en medicinsk utredning skickas med elektronisk blankett till ungdoms- och idrottstjänsterna.

Elektronisk ansökan.

OBS! Specialsimkortsansökningar behandlas en gång i veckan.