Inhibering av en motionskurs eller en handledd gång

Om det anmäler sig för få deltagare till en motionskurs har ungdoms- och idrottstjänsterna rätt att inhibera kursen. Vi meddelar kunden om att kursen har inhiberats per textmeddelande eller per e-post.

Om gruppen inhiberas på grund av att instruktören har blivit sjuk eller av orsaker som inte beror på ungdoms- och idrottstjänsterna (högtider, idrottstävlingar etc.) meddelar vi om det på verksamhetsplatsen och om möjligt med ett textmeddelande till kunden. Enskilda inhiberingar ersätts inte.

Vi ordnar ersättande motionsdagar 16.12.2019 och 11.5.2020, då vi ordnar ersättande gånger för eventuella inhiberade timmar. Idrottsinstruktörerna meddelar gruppmedlemmarna separat om en ersättande gång.