Timbeskrivningar

Nedan finns timbeskrivningar för ungdoms- och idrottstjänsternas ledda motionsverksamhet.
Det ordnas motion för personer i alla åldrar, och kursernas innehåll framgår närmare av timbeskrivningarna.

TIMBESKRIVNING VATTENGYMNASTIK

SENIORHÅLLIGÅNG

Vattengympa för seniorer i gott skick. Gympan främjar kroppskontrollen och balansen och stärker muskelstyrkan. Seniorhålligång ordnas i stora bassängens grunda och djupa del och i terapibassängen. Nivå 1–2.

 

LÄTT VATTENGYMPA

Vattengympa som främjar balans och muskelstyrka. Gruppen är lämplig för dig som vill börja med motionsidrott eller som rehabiliteras efter skada/operation men kan röra dig på egen hand. Nivå 2–3.

 

KONDITIONSVATTENGYMPA

Hurtig vattengympa som främjar kroppskontrollen och förbättrar balansen och musklernas uthållighet. I gruppen utförs rörelser som alla klarar av. Timmen lämpar sig bl.a. som stöd för viktkontroll och för dem som inleder aktivt motionerande. Nivå 2–3.

 

MORGON HÅLLIGÅNG

Väck din kropp och ditt sinne med på vattengymnastiklektionen som utvecklar din balans, koordination och muskelkondition. På lektionerna utnyttjar vi den egna kroppens motstånd och ibland också olika redskap. Gympan för morgonpigga ordnas både i grunt och djupt vatten. Nivå 1–2.

SUPERTRÄNING GRUNDADEL

Effektiv och utmanande vattengympa som främjar kroppskontroll och stärker kroppen mångsidigt. Nivå 1.

 

SUPERTRÄNING DJUPADEL

Effektiv och utmanande vattengympa som främjar kroppskontroll och stärker kroppen mångsidigt. I gympan på djupt vatten använder vi vattenlöpningsbälte. Nivå 1.

 

VATTENTRAMPOLIN

Effektiv och rolig gympa på undervattenstrampolin i vattnet. Inverkar särskilt på musklerna i nedre och mittersta delen av kroppen. Nivå 1.

 

AQUAHIIT

Effektiv intervallvattengympa med tunga pulshöjande avsnitt och lätta återställande avsnitt. Nivå 1.

TULES-VATTENGYMPA

Vattengympa för personer med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen (t.ex. reumatism, fibromyalgi, artros, osteoporos). Målet är att förbättra balansen och muskelstyrkan och att öka rörligheten. Nivå 3.

 

NEURO-VATTENGYMPA

För personer med muskelsjukdom eller neurologisk sjukdom (t.ex. MS, Parkinsons sjukdom, CP). Målet är att förbättra muskelstyrkan och balansen, öka rörligheten och ge avslappning. Nivå 3–4.

 

VATTENGYMPA FÖR RÖRELSEHINDRADE

Avsedd för personer med begränsad rörelseförmåga. Stödperson kan användas vid behov. Målet är att förbättra muskelstyrkan, öka rörligheten och ge avslappning och glädje. Nivå 3–4.

 

VUPPFRISKANDE VATTENMOTION FÖR VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING

Vattengympa 15–30 minuter i början av timmen. Målet är att öka kroppens rörlighet och balans. Stödperson rekommenderas. Simkunniga simmar även i stora bassängen. Nivå 3-4.

TIMBESKRIVNING SALVERKSAMHET

SENIORGYMPA

Fartfylld konditionsgympa med muskelvårdsrörelser som upprätthåller funktionsförmågan, balansövningar och tänjningar som främjar rörligheten. Nivå 1.

GYMTRÄNING FÖR SENIORER

Avsedd för personer som kan träna självständigt. Målet är att upprätthålla och öka muskelstyrkan. Ledd uppvärmning och sluttänjning. En del av övningarna görs på golvnivå. Nivå 2-3

PIGGA GRABBAR

Konditionsgymnastik för män. Styrke-, balans- och koordinationsövningar med olika redskap. Styrketräning och tänjning görs i huvudsak på golvnivå. Nivå 2–3.  

LADYGYMPA

Konditionsgymnastik för damer. Vi tränar muskelkonditionen och balansen och gör enkla stegkombinationer som tränar koordinationsförmågan. Styrketräning och tänjning görs i huvudsak på golvnivå. Nivå 2–3.

STOLGYMPA

Timmen är avsedd för seniorer, rörelsehämmade eller personer som inte har motionerat på länge. Alla rörelser utförs sittande på stolen. Rollator eller rullstol är inget hinder. Nivå 3-4.

DANSGYMPA – STARKA BÅLMUSKLER

Du behöver varken tidigare danskunskaper eller danspartner. Timmens struktur: ca 30 min. dans (bl.a. vals, humpa, jenka, tango, jive, rock, polka, salsa, cha-cha, line dance), ca 20 min. träning av bålen, ca 10 min. tänjning eller avslappning. Nivå 2–3.

 

STYRKA OCH KROPPSKONTROLL

Hurtig golvgympa där vi gör muskelkonditionsrörelser som belastar hela kroppen med hjälp av kroppsvikten. På golvet i övre salen finns en mjuk brottningsmatta. Att gympa på mjukt underlag utvecklar bra balansen och kroppskontrollen. Rörelsen utförs på såväl golvnivå som stående. Nivå 1–2.

TIMBESKRIVNING PÅ GRUPPER FÖR BARN OCH UNGA


NYBÖRJAR- OCH FORTSÄTTNINGSSIMSKOLA FÖR BARN MED SÄRSKILDA BEHOV
Avsedd för barn fr.o.m 5 år i behov av särskilt stöd som inte kan simma eller simmar självständigt max 10 m. Barnet behöver en stödperson i vattnet. Målet är att bli van i vattnet samt lära sig grunderna i simning och att stärka de individuella simfärdigheterna. Timmen innehåller individuell simundervisning med respekt för barnets färdighetsnivå. I simskolan har du möjlighet att prestera ett simmärke.FORTSÄTTNINGSSIMSKOLA FÖR BARN OCH UNGA MED SÄRSKILDA BEHOV


Avsedd för barn och unga som behöver särskilt stöd och som kan simma minst 25 meter i stora bassängen och vågar sätta ansiktet i vattnet. Individuell övning tillsammans med stödpersonen. Det rekommenderas att barnet har en stödperson med sig åtminstone de första gångerna. Under terminen kan man diskutera med simläraren om stödpersonen behövs.

 

Nivåer
Välj den nivå som motsvarar din kondition just nu.

Nivå 1: Motion avsedd för dem med god kondition.

Nivå 2: För dem som motionerat i någon mån, lite lugnare motion än nivå 1.

Nivå 3: Försvagad funktionsförmåga, anpassad motion.

Nivå 4: Betydande begränsningar i funktionsförmågan. Timmen har långsamt tempo. Egen assistent i bassängen rekommenderas.