MotionsINFO

MotionsINFO

Önskar du rekreation i din vardag? Bättre kondition och hälsa? Har du övervägt att börja motionera? Kom och diskutera med hälsoidrottsinstruktören. Servicen är avgiftsfri.

Målet är att ge information om rekommendationer för hälsofrämjande motion, motionens inverkan och informera om olika instansers motionsutbud. Boka besökstid per telefon 040 561 2203 på vardagar. Om samtalet inte besvaras, lämna ett meddelande i svararen. Mottagning i simhallen.