Personer i arbetslivet

Avgifter

4 €/gång eller gympakort + simhallens inträdesavgift då man deltar i vattengympa. Ingen anmälan behövs.

Gympakortpriser, köpa egen från simahallen:

10 gånger, 35 €
16 gånger, 51 €
32 gånger, 85 €

GRUPPER MED TERMINSAVGIFT (3.9.2018 -19.5.2019)

Måndag

12.30-13.15     TULES –VATTENGYMPA (302), nivå 3, terapi-bassängen, VIP-utrymme

Tisdag

10.00-10.45     UPPFRISKANDE VATTENMOTION FÖR VUXNA UTVECKLINGSSTÖRDA (351), terapi-bassängen, VIP-utrymme

11.30-12.15     NEURO-VATTENGYMPA (303), nivå 4, terapi-bassängen, VIP-utrymme

12.30-13.15     LÄTT VATTENGYMPA (304), nivå 3, terapi-bassängen

18.00-19.15     STARTGRUPP I KONDITIONSAL (150), (151) nivå 2-3, Masaby, LTS Center

18.30-19.15     KONDITIONSVATTENGYMPA (324), nivå 2, stora bassängen, grunda delen

Onsdag

10.15-11.00      VATTENGYMPA FÖR RÖRELSEHÄMMADE (305),nivå 4, terapi-bassängen, VIP-utrymme  

12.00-12.45      LÄTT VATTENGYMPA (306), nivå3, terapi-bassängen         

14.00-14.45      STARTGRUPP I VATTENGYMPA (307), nivå 2-3, terapi-bassängen, VIP-utrymme

17.15-18.00      TULES- VATTENGYMPA FÖR PERSONER I ARBETSLIVET (309), nivå 2-3, terapi-bassängen

Torsdag

10.30-11.15     SOLSKEN I VARDAGEN-VATTENGYMPA (308), nivå 2-3, terapi-bassängen, VIP-utrymme

18.30-19.15     KONDITIONSVATTENGYMPA (325), nivå 2-3, stora bassängen, grunda delen

GRUPPER MED MOTIONSKORT
Möjlighet att delta med engångsavgift, 4€!

Måndag

16.15-17.00     SUPERTRÄNING, nivå 1, stora bassängen, grunda delen

18.45-19.45     STYRKA, nivå 2, simhallen, nedre salen

Tisdag

19.30-20.15     SUPERTRÄNING, nivå 1, stora bassängen, grunda delen

Onsdag

18.45-19.45     KONDITIONSBATTERI, nivå 2, simhallen, nedre salen

Torsdag

19.30-20.15     SUPERTRÄNING I DJUPA DELEN AV BASSÄNGEN ,nivå 1, stora bassängen, djupa delen

Fredag

16.30-17.05     AQUAHIIT, nivå 1, stora bassängen, grunda delen

Lördag

10.30-11.15     SUPERTRÄNING, nivå 1, stora bassängen, grunda delen

11.30-12.05     VATTENTRAMPOLIN, nivå 1 (anmälning till sim-övervakarna), stora bassängen, grunda delen

Söndag

10.30-11.15     SUPERTRÄNING I DJUPA DELEN AV BASSÄNGEN, nivå 1, stora bassängen, djupa delen

11.30-12.05     VATTENTRAMPOLIN, nivå 1 (anmälning till sim-övervakarna), stora bassängen, grunda delen

TIMBESKRIVNING FÖR PERSONER I ARBETSLIVET

VATTENMOTION

AQUAHIIT

Effektiv intervallvattengympa med tunga pulshöjande pass och lättare återställande pass. Nivå 1

AQUAPOWER - VATTNET GER KRAFT! NY!!

Effektiv träning i bassängen turvist med pulshöjande och turvist med mångsidiga muskelkondionsavsnitt. Nivå 1.

VATTENTRAMPOLIN

Effektiv och rolig gympa på trampolin i vattnet. Inverkar särskilt på musklerna i nedre och mittersta delen av kroppen. Nivå 1.

SUPERTRÄNING

Effektiv och utmanade vattengympa som främjar kroppskontroll och stärker kroppen mångsidigt. Den effektiva vattengympan ordnas både i bassängens grunda och djupa del. Nivå 1.

TEHOMIX - EFFEKTIV VATTENJUMPA

Mångsidig och effektiv vattengympa som tränar kroppskontroll, balans, muskelkondition och uthållighet. Gruppen hålls under jämna veckor i grunt vatten och under udda veckor i djupt vatten. Nivå 1

KONDITIONVATTENGYMPA

Hurtig vattengympa som främjar kroppskontrollen och förbättrar balansen och muskelstyrka. I gruppen utförs rörelser som alla klarar av. Timmen lämpar sig bl.a. som stöd för viktkontroll och för dem som börjar med aktiv motion. Nivå 2-3

STARTGRUPP I VATTENGYMPA

Gruppen riktar sig till personer med övervikt och personer som är ovana att motionera. Timme som befrämjar muskelstyrka och balans. Nivå 1

UPPFRISKANDE VATTENMOTION FÖR VUXNA UTVECKLINGSSTÖRDA

Vattengympa 15-30min i början av timmen.Målet är att utveckla kroppens rörlighet och balans.Stödperson rekomenderas.Simkunniga simmar även i stora bassängen.

TULES -VATTENGYMPA

Vattengympa för personer med sjukdomar i rörelseorganen (t.ex. reuma, fibro, artros, osteoporos osv.) Gympan främjar balansen, muskelstyrkan och rörligheten. Nivå 2-3

NEURO- VATTENGYMPA

För personer med muskel- eller neurologiska sjukdomar. (tex. MS, Parkinson, CP m.m) Målet är att förbättra muskelstyrkan, balansen, öka rörligheten samt ge avslappning. Nivå 4.

VATTENGYMNASTIK FÖR RÖRELSEHÄMMADE

För personer med begränsad rörelseförmåga. Stödperson i vattnet rekommenderas. Målet är att förbättra muskelstyrkan, öka rörligheten och ge avslappning och glädje. Nivå 4.

SOLSKEN I VARDAGEN-VATTENGYMPA

Målgruppen är rehabiliteringsklienter inom mentalvården. Mångsidig rörelseträning för både muskler och balans. Nivå 2-3.

LÄTT VATTENGYMPA

Vattengympa som främjar balans och muskelstyrka. Passar dig som vill börja med motionsidrott eller om du haft någon skada eller sjukdom och inte kunnat öva motion på en tid. Nivå 3.

SALVERKSAMHET

KONDITIONSBATTERI 

En timme med kombinerad träning av muskelstyrka och pulshöjning! Timmen omfattar uppvärmning, olika rörelsebatterier och nedvärmning. Rörelerna kan utföras i egen takt. Ett rörelsebatteri omfattar tre muskelkonditionsrörelser och pulshöjande övning. Instruktören ger alternativ till rörelserna, så att alla hittar det som passar dem bäst. Nivå 2.

STYRKA

Muskelkonditionsträning utan stegserier! Omfattar uppvärmning, mångsidig och effektiv styrketräning för hela kroppen samt avslutande tänjning. Passar bra för nybörjare och till att höja grundkonditionen utöver annan motion. Nivå 2.

MOTIONSTART

Målgruppen är för personer som vill öka på motionsmängden och höja sin kondition i en ledd grupp. Kursen passar dig som har haft en längre paus från aktiv motionerande eller för dig som behöver inspiration till regelbunden motion. Målet är att finna motionsglädje och öka funktionsförmågan. Under timmarna bekantar vi oss med olika motionsformer både inom- och utomhus. Du får du tips och stöd om hur du rör på dig självständigt. I kursen ingår personlig motionsrådgivning. Den första timmens tema är kroppskontroll. Träff i simhallens nedre sal. Nivå 2-3

STARTGRUPP I KONDITIONSSAL

Målgruppen är personer i arbetslivet som med tanke på sin hälsa rör på sig för litet eller som inte på en tid utövat någon form av motion. Instruktören visar och handleder den rätta tekniken. Målet är att kunna träna självständigt i konditionssal. Nivå 2-3.

 

PERIODER

3.9.-16.12.2018 och 7.1.-19.5.2019.

Ingen ledd verksamhet: 15.- 19.10.2018, 18.–22.2.2019, 25.2.2019

AVGIFTER

VATTENMOTION

Grupper med kursnummer 55€/ år eller 35€/ termin + simhallens inträdesavgift

SALVERSAMHET

Grupper med kursnummer 45€/år eller 30€/termin

GYMPAKORT FÖR PERSONER I ARBETSLIVET

Engångsavgift 4€

10 ggr 35€

16 ggr 51€

32 ggr 85€

+ simhallens inträdesavgift då man deltar i vattengympa

Nivåer

Välj nivå enligt din nuvarande kondition.

nivå 1: För personer med god kondition.  

nivå 2: För personer som inte utövar motion regelbundet. Aningen lugnare tempo än nivå 1.

nivå 3: Funktionsförmågan är försvagad. Anpassad vattengympa.

nivå 4: Betydande begränsningar i funktionsförmågan. Långsamt tempo. Egen assistent i bassängen rekommenderas.