Personer i arbetslivet

GRUPPER MED TERMINSAVGIFT 9.1–30.4.2023

PRIS

VATTENGYMNASTIK: vårtermin 40,40 € / termin + simhallens inträdesavgift 

ANMÄLAN

www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi 

Måndag

13.00 - 13.45   TULES-VATTENGYMPA (181), nivå 3, terapibassängen, VIP-utrymmet

Tisdag

07.30 - 08.15    MORGON HÅLLIGÅNG (105), nivå 1-2, stora bassängen, grunda delen

11.00 - 11.45    UPPFRISKANDE VATTENMOTION MED UTVECKLINGSSTÖRNING (185), nivå 2-3, terapibassängen, VIP-utrymmet     

12.00 - 12.45    LÄTT VATTENGYMPA (153), nivå 2-3, terapibassängen

18.30 - 19.15    KONDITIONSVATTENGYMPA (108), nivå 2-3, stora bassängen, grunda delen

19.30 - 20.15    SUPERTRÄNING GRUNDA DEL (109), nivå 1, stora bassängen, grunda delen

Onsdag

11.15 - 12.00 VATTENGYMPA FÖR RÖRELSEHINDRADE (188), nivå 3-4, terapibassängen, VIP-utrymmet

17.15 - 18.00 TULES-VATTENGYMPA (159), nivå 3, terapibassängen, VIP-utrymmet

Torsdag

07.30 - 08.15    MORGON HÅLLIGÅNG (112), nivå 1-2, stora bassängen, grunda delen

12.30 - 13.15   NEURO-VATTENGYMPA (189), nivå 3-4, terapibassängen, VIP-utrymmet

14.00 - 15.00   HÅLLIGÅNG FÖR VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING (190), nvå 3-4, simhallen, nedre salen / utomhus

19.00 - 19.45   KONDITIONSVATTENGYMPA (115), nivå 2-3, stora bassängen, grunda delen

Fredag

07.30 - 08.15    MORGON HÅLLIGÅNG (158), nivå 1-2, stora bassängen, djupa delen

Lördag

10.30 - 11.15    SUPERTRÄNING GRUNDA DEL (118), nivå 1, stora bassängen, grunda delen

11.30 - 12.05    VATTENTRAMPOLIN (119), nivå 1, stora bassängen, grunda delen

Söndag

10.30 - 11.15    SUPERTRÄNING DJUPA DEL (120), nivå 1, stora bassängen, djupa delen

11.30 - 12.05    AQUAHIIT (121), nivå 1, stora bassängen, grunda delen

Nivåer

Välj den nivå som motsvarar din kondition just nu.

Nivå 1: Motion avsedd för dem med god kondition.

Nivå 2: För dem som motionerat i någon mån, lite lugnare motion än nivå 1.

Nivå 3: Försvagad funktionsförmåga, anpassad motion.

Nivå 4: Betydande begränsningar i funktionsförmågan. Timmen har långsamt tempo. Egen assistent i bassängen rekommenderas.

Om du behöver hjälp med att välja rätt gruppnivå, kan du vid behov ringa följande nummer.

 

Hälsoidrottsinstruktör  040 561 2203

Idrottsinstruktör för specialgrupper Bea Söderholm 040 563 4317