Personer i arbetslivet

GRUPPER MED TERMINSAVGIFT 29.8–18.12.2022

PRIS

VATTENGYMNASTIK: vårtermin 40,40 € / termin + simhallens inträdesavgift 

ANMÄLAN

www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi 

Måndag

13.00 - 13.45   TULES-VATTENGYMPA (181), nivå 3, terapibassängen, VIP-utrymmet

Tisdag

07.30 - 08.15    MORGON HÅLLIGÅNG (105), nivå 1-2, stora bassängen, grunda delen

11.00 - 11.45    UPPFRISKANDE VATTENMOTION MED UTVECKLINGSSTÖRNING (186), nivå 2-3, terapibassängen, VIP-utrymmet     

12.00 - 12.45    LÄTT VATTENGYMPA (154), nivå 2-3, terapibassängen

18.30 - 19.15    KONDITIONSVATTENGYMPA (108), nivå 2-3, stora bassängen, grunda delen

19.30 - 20.15    SUPERTRÄNING GRUNDA DEL (109), nivå 1, stora bassängen, grunda delen

Onsdag

10.30 - 11.15 VATTENGYMPA FÖR RÖRELSEHINDRADE (188), nivå 3-4, terapibassängen, VIP-utrymmet

17.15 - 18.00 TULES-VATTENGYMPA (159), nivå 3, terapibassängen, VIP-utrymmet

Torsdag

07.30 - 08.15    MORGON HÅLLIGÅNG (112), nivå 1-2, stora bassängen, grunda delen

12.45 - 13.30   NEURO-VATTENGYMPA (190), nivå 3-4, terapibassängen, VIP-utrymmet

19.00 - 19.45   KONDITIONSVATTENGYMPA (115), nivå 2-3, stora bassängen, grunda delen

Fredag

07.30 - 08.15    MORGON HÅLLIGÅNG (116), nivå 1-2, stora bassängen, djupa delen

Lördag

10.30 - 11.15    SUPERTRÄNING GRUNDA DEL (119), nivå 1, stora bassängen, grunda delen

11.30 - 12.05    VATTENTRAMPOLIN (120), nivå 1, stora bassängen, grunda delen

Söndag

10.30 - 11.15    SUPERTRÄNING DJUPA DEL (121), nivå 1, stora bassängen, djupa delen

11.30 - 12.05    AQUAHIIT (122), nivå 1, stora bassängen, grunda delen

BESKRIVNING AV TIMMARNA FÖR PERSONER I ARBETSFÖR ÅLDER

VATTENGYMNASTIK

KONDITIONSVATTENGYMPA

Hurtig vattengympa som främjar kroppskontrollen och förbättrar balansen och musklernas uthållighet. I gruppen utförs rörelser som alla klarar av. Timmen lämpar sig bl.a. som stöd för viktkontroll och för dem som inleder aktivt motionerande. Nivå 2–3.

LÄTT VATTENGYMPA

Vattengympa som främjar balans och muskelstyrka. Gruppen är lämplig för dig som vill börja med motionsidrott eller som rehabiliteras efter skada/operation men kan röra dig på egen hand. Nivå 2–3.

TULES-VATTENGYMPA

Vattengympa för personer med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen (t.ex. reumatism, fibromyalgi, artros, osteoporos). Målet är att förbättra balansen och muskelstyrkan och att öka rörligheten. Nivå 3.

NEURO-VATTENGYMPA

För personer med muskelsjukdom eller neurologisk sjukdom (t.ex. MS, Parkinsons sjukdom, CP). Målet är att förbättra muskelstyrkan och balansen, öka rörligheten och ge avslappning. Nivå 3–4.

VATTENGYMPA FÖR RÖRELSEHINDRADE

Avsedd för personer med begränsad rörelseförmåga. Stödperson kan användas vid behov. Målet är att förbättra muskelstyrkan, öka rörligheten och ge avslappning och glädje. Nivå 3–4.

UPPFRISKANDE VATTENMOTION FÖR VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING

Under timmen vattengympar vi 15–30 min. Målet är att främja rörligheten och balansen. Det rekommenderas att en stödperson är närvarande i vattnet. Mer avancerade simmare simmar även i stora bassängen. Nivå 3-4.

MORGON HÅLLIGÅNG

Väck din kropp och ditt sinne med på vattengymnastiklektionen som utvecklar din balans, koordination och muskelkondition. På lektionerna utnyttjar vi den egna kroppens motstånd och ibland också olika redskap. Gympan för morgonpigga ordnas både i grunt och djupt vatten. Nivå 1–2.

SUPERTRÄNING GRUNDADEL

Effektiv och utmanande vattengympa som främjar kroppskontroll och stärker kroppen mångsidigt. Nivå 1.

SUPERTRÄNING DJUPADEL

Effektiv och utmanande vattengympa som främjar kroppskontroll och stärker kroppen mångsidigt. I gympan på djupt vatten använder vi vattenlöpningsbälte. Nivå 1.

VATTENTRAMPOLIN

Effektiv och rolig gympa på undervattenstrampolin i vattnet. Inverkar särskilt på musklerna i nedre och mittersta delen av kroppen. Nivå 1.

AQUAHIIT

Effektiv intervallvattengympa med tunga pulshöjande avsnitt och lätta återställande avsnitt. Nivå 1.

Nivåer

Välj den nivå som motsvarar din kondition just nu.

Nivå 1: Motion avsedd för dem med god kondition.

Nivå 2: För dem som motionerat i någon mån, lite lugnare motion än nivå 1.

Nivå 3: Försvagad funktionsförmåga, anpassad motion.

Nivå 4: Betydande begränsningar i funktionsförmågan. Timmen har långsamt tempo. Egen assistent i bassängen rekommenderas.

Om du behöver hjälp med att välja rätt gruppnivå, kan du vid behov ringa följande nummer.

 

Hälsoidrottsinstruktör  040 561 2203

Idrottsinstruktör för specialgrupper Bea Söderholm 040 563 4317