Personer i arbetslivet

GRUPPER MED TERMINSAVGIFT (2.9.-15.12.2019 och 13.1.-10.5.2020)

HINNAT


VATTENGYMNASTIK: 55 € / höst- ochvårtermin eller  35 € /termin + + simhallens inträdesavgift.

SALVERKSAMHET: 45 € / höst- ochvårtermin eller 30 € / termin.

ANMÄLAN

www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi eller tfn. 040-126 9404

Måndag

12.30-13.15 TULES –VATTENGYMPA (302), nivå 3, terapi-bassängen, VIP-utrymme

Tisdag

10.00–10.45    UPPFRISKANDE VATTENMOTION FÖR VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING (351), terapibassängen, VIP-utrymmet

11.30–12.15    NEURO-VATTENGYMPA (303), nivå 4, terapibassängen, VIP-utrymmet

12.30–13.15    LÄTT VATTENGYMPA (304), nivå 2–3, terapibassängen

18.00–19.15    STARTGRUPP I GYM (150), (151), nivå 2–3, Masaby, LTS Center

18.30–19.15    KONDITIONSVATTENGYMPA (324), nivå 2–3, stora bassängen, grunda delen

Onsdag

10.15–11.00    VATTENGYMPA FÖR RÖRELSEHINDRADE (305), nivå 3–4, terapibassängen, VIP-utrymmet

12.00–12.45    LÄTT VATTENGYMPA (306), nivå 2–3, terapibassängen

14.00–14.45    LÄTT VATTENGYMPA (307), nivå 2–3, terapibassängen, VIP-utrymmet

17.15–18.00    TULES-VATTENGYMPA (309), nivå 3, terapibassängen

Torsdag

10.30–11.15    LÄTT VATTENGYMPA (308), nivå 2–3, terapibassängen, VIP-utrymmet

18.30–19.15    KONDITIONSVATTENGYMPA (325), nivå 2–3, stora bassängen, grunda delen

GRUPPER FÖR PERSONER I ARBETSFÖR ÅLDER MED VATTENMOTIONSKORT
Möjlighet att delta med engångsavgift, 4€!

Vattengymnastikkortet är ett seriekort (10, 16 eller 32 ggr), som du kan använda för att delta i grupper som nämns skilt i broschyren. Innan du deltar i gympan stämplar kassan ditt kort för och du får ett gympaarmband som instruktören samlar in efter gympan. Till grupper för personer med seriekort behövs ingen separat anmälan utom till vattentrampolingruppen. Då du deltar i vattengymnastikgrupperna ska du dessutom betala inträdesavgiften till simhallen. Du kan köpa kortet från simhallens kassa.

Tisdag

19.30-20.15     SUPERTRÄNING, nivå 1, stora bassängen, grunda delen

Torsdag

19.30–20.15    SUPERTRÄNING I DJUPT VATTEN, nivå 1, stora bassängen, djupa delen

Fredag

16.30-17.05     AQUAHIIT, nivå 1, stora bassängen, grunda delen

Lördag

10.30–11.15    SUPERTRÄNING, nivå 1, stora bassängen, grunda delen

11.30–12.05    VATTENTRAMPOLIN, nivå 1 (anmäl dig hos simövervakningen tfn 040 126 9415), stora bassängen, grunda delen 

Söndag

10.30–11.15      SUPERTRÄNING I DJUPA DELEN AV BASSÄNGEN, nivå 1, stora bassängen, djupa delen

11.30–12.05      VATTENTRAMPOLIN, nivå 1 (anmäl dig hos simövervakningen tfn 040 126 9415), stora bassängen, grunda delen

BESKRIVNING AV TIMMARNA FÖR PERSONER I ARBETSFÖR ÅLDER

VATTENGYMNASTIK

AQUAHIIT

Effektiv intervallvattengympa med tunga pulshöjande avsnitt och lätta återställande avsnitt. Nivå 1.

VATTENTRAMPOLIN

Effektiv och rolig gympa på undervattenstrampolin i vattnet. Inverkar särskilt på musklerna i nedre och mittersta delen av kroppen. Nivå 1.

SUPERTRÄNING

Effektiv och utmanande vattengympa som främjar kroppskontroll och stärker kroppen mångsidigt. Den effektiva vattengympan ordnas både i bassängens grunda och djupa del. Nivå 1.

KONDITIONVATTENGYMPA

Hurtig vattengympa som främjar kroppskontrollen och förbättrar balansen och musklernas uthållighet. I gruppen utförs rörelser som alla klarar av. Timmen lämpar sig bl.a. som stöd för viktkontroll och för dem som inleder aktivt motionerande. Nivå 2–3.

STARTGRUPP I VATTENGYMPA

Gruppen riktar sig till personer med övervikt och personer som är ovana att motionera. Timme som befrämjar muskelstyrka och balans. Nivå 1

UPPFRISKANDE VATTENMOTION FÖR VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING

Vattengympa 15-30min i början av timmen.Målet är att utveckla kroppens rörlighet och balans.Stödperson rekomenderas.Simkunniga simmar även i stora bassängen.

TULES -VATTENGYMPA

Vattengympa för personer med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen (t.ex. reumatism, fibromyalgi, artros, osteoporos). Gympan främjar balansen, muskelstyrkan och rörligheten. Nivå 3.

NEURO- VATTENGYMPA

För personer med muskelsjukdom eller neurologisk sjukdom (t.ex. MS, Parkinsons sjukdom, CP). Målet är att förbättra muskelstyrkan och balansen, öka rörligheten och ge avslappning.  Nivå 3–4.

VATTENGYMNASTIK FÖR RÖRELSEHINDRADE

Avsedd för personer med begränsad rörelseförmåga. Stödperson kan användas vid behov. Målet är att förbättra muskelstyrkan, öka rörligheten och ge avslappning och glädje. Nivå 3–4.

LÄTT VATTENGYMPA

Vattengympa som främjar balans och muskelstyrka. Gruppen är lämplig för dig som vill börja med motionsidrott eller som rehabiliteras efter skada/operation men kan röra dig på egen hand. Nivå 2–3.

SALVERKSAMHET

STARTGRUPP I GYM

Grupp för personer i arbetsför ålder som börjar motionera på gym. Instruktören handleder i användningen av träningsmaskinerna och visar hur man gör rörelserna rätt. Målet är självständig gymträning. Målgrupp är personer som rör sig för lite med tanke på hälsan eller som inte har motionerat regelbundet på länge. Nivå 2–3.

 

Nivåer

Välj den nivå som motsvarar din kondition just nu.

Nivå 1: Motion avsedd för dem med god kondition.

Nivå 2: För dem som motionerat i någon mån, lite lugnare motion än nivå 1.

Nivå 3: Försvagad funktionsförmåga, anpassad motion.

Nivå 4: Betydande begränsningar i funktionsförmågan. Timmen har långsamt tempo. Egen assistent i bassängen rekommenderas.

Om du behöver hjälp med att välja rätt gruppnivå, kan du vid behov ringa följande nummer.

 

Idrottsinstruktör Maria Musakka 040 126 9495

Hälsoidrottsinstruktör Susanna Malmström 040 561 2203

Idrottsinstruktör för specialgrupper Bea Söderholm 040 563 4317