Kortkurser

VÅRPERIODEN 9.1 - 30.4.2023

PRIS

i salutrymmen 6–10 gånger: 23,10 €
i bassängutrymmen 6–10 gånger: 28,90 € + simhallens inträdesavgift 

ANMÄLAN

www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi 

         

Kroppskontroll & starka bålmuskler (103), nivå 1-2

Måndag kl 19.00 - 20.00                        9.1. - 27.2.2023 (inte 20.2), 7 ggr, pris 23,10 €

Kursen Kroppskontroll & core erbjuder dig lämpligt med utmaningar och nya perspektiv på vårdande och förebyggande träning. På lektionerna tränar du att stödja din kropp på rätt sätt både i vila och senare även i rörelse.  Träningarna på kursen innehåller effektiva och mångsidiga muskelkonditionsträningar för den mittersta delen av kroppen och balansträningar. Denna kurs utan redskap kräver koncentration och ihärdig träning, men passar för alla oavsett tidigare motionsbakgrund. Simhallen, nedre sal, nivå 1-2.

SUPERTÄNING (104), nivå 1-2           

Måndag kl 19.00 - 20.00                        6.3. - 24.4.2023 (inte 10.4), 7 ggr, pris 23,10 €

Superträning innehåller effektiva träningar för hela kroppen och den är lämplig för alla! Förbered dig för att förena bekanta rörelser och lära dig nytt. I och med övningarna utvecklar du muskelkonditionen och motoriken och effektiverar syretransporten. Simhallen, nedre sal, nivå 1-2.

 

 

Anmälning Nivåer

Välj den nivå som motsvarar din kondition just nu.

Nivå 1: Motion avsedd för dem med god kondition.

Nivå 2: För dem som motionerat i någon mån, lite lugnare motion än nivå 1.

Nivå 3: Försvagad funktionsförmåga, anpassad motion.

Nivå 4: Betydande begränsningar i funktionsförmågan. Timmen har långsamt tempo. Egen assistent i bassängen rekommenderas.