Kortkurser

VÅRPERIODEN 10.1 - 1.5.2022

PRIS

i salutrymmen 6–10 gånger: 23,10 €
i bassängutrymmen 6–10 gånger: 28,90 € + simhallens inträdesavgift 

ANMÄLAN

www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi 

         

HELKROPPSSTYRKA (103), nivå 1-2

Måndag kl 18.45 - 19.45                        10.1. - 28.2.2022 (OBS! Inte 21.2.) 7 ggr, pris 23,10 €

Under den här effektiva lektionen får du utmana musklerna i hela kroppen med hjälp av skivstång. Var och en kan välja sitt eget motstånd. Lektionen passar motionärer med god kondition. Simhallens nedre sal.

 

SUPERTÄNING (104), nivå 1-2           

Måndag kl 18.45 - 19.45                        7.3. - 25.4.2022 (OBS! Inte 18.4.) 7 ggr, pris 23,10 €

Superträning innehåller effektiva träningar för hela kroppen och den är lämplig för alla! Förbered dig för att förena bekanta rörelser och lära dig nytt. I och med övningarna utvecklar du muskelkonditionen och motoriken och effektiverar syretransporten. Simhallen, nedre sal.

 

VATTENLÖPNINGSTEKNIK 1 (158)

Onsdag kl 14.30 - 15.15                        12.1. - 16.2.2022 6 ggr, pris 28,90 €

På kursen lär du dig vattenlöpningsteknik. Syftet är att hitta nya idéer för olika sätt att skapa variation i vattenlöpningen. Kursen är lämplig för nybörjare. Simhallen, stora bassängen. Obs! Simhallens inträdesavgift ska betalas separat för varje besök.

 

VATTENLÖPNINGSTEKNIK 2 (159)

Onsdag kl 14.30 - 15.15                        2.3. - 6.4.2022 6 ggr, pris 28,90 €

På kursen lär du dig vattenlöpningsteknik. Syftet är att hitta nya idéer för olika sätt att skapa variation i vattenlöpningen. Kursen är lämplig för nybörjare. Simhallen, stora bassängen. Obs! Simhallens inträdesavgift ska betalas separat för varje besök.

 

 

Anmälning

Nivåer

Välj den nivå som motsvarar din kondition just nu.

Nivå 1: Motion avsedd för dem med god kondition.

Nivå 2: För dem som motionerat i någon mån, lite lugnare motion än nivå 1.

Nivå 3: Försvagad funktionsförmåga, anpassad motion.

Nivå 4: Betydande begränsningar i funktionsförmågan. Timmen har långsamt tempo. Egen assistent i bassängen rekommenderas.