Kortkurser

Kortkurser

KURS I KROPPSVÅRD (391), nivå 2–3

Fredagar kl. 12.00–13.00 17.1–13.3.2020 (Obs! INTE 21.2.2020)

Detta är en kurs för dig som vill öka din rörlighet och vårda din kropp. Lätt uppvärmning, mångsidiga kroppsvårdsövningar och muskelstyrke- och rörlighetsövningar med olika teman. Som avslutning tänjer vi omsorgsfullt. Rörelserna utförs både stående och på golvnivå. Simhallens nedre sal. Kursen omfattar 8 gånger, pris 20 €.

KURS I VATTENJOGGNING (392) nivå 1, AVGIFTSFRI! OBS! Simhallens inträdesavgift!             

Fredag kl. 12.00-12.45 (20.3.-3.4.2020)

På kursen lär du dig vattenlöpningsteknik. Syftet är att hitta nya idéer för olika sätt att skapa variation i vattenlöpningen. Kursen är lämplig för nybörjare. Simhallen, stora bassängen. Kursen omfattar 3 gånger och är gratis. Obs! Simhallens inträdesavgift ska betalas separat för varje besök.

 

 

Anmälning

Nivåer

Välj den nivå som motsvarar din kondition just nu.

Nivå 1: Motion avsedd för dem med god kondition.

Nivå 2: För dem som motionerat i någon mån, lite lugnare motion än nivå 1.

Nivå 3: Försvagad funktionsförmåga, anpassad motion.

Nivå 4: Betydande begränsningar i funktionsförmågan. Timmen har långsamt tempo. Egen assistent i bassängen rekommenderas.