Kortkurser

HÖSTPERIODEN 30.8 - 12.12.2021

PRIS

i salutrymmen 6–10 gånger: 23,10 €
i bassängutrymmen 6–10 gånger: 28,90 € + simhallens inträdesavgift 

ANMÄLAN

www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi 

         

SUPERTRÄNING, nivå 1                                                 

Effektiv och utmanande vattengympa som främjar kroppskontroll och stärker kroppen mångsidigt. Den effektiva vattengympan ordnas både i bassängens grunda och djupa del. Nivå 1

Tisdagar kl. 19.30–20.15

1) 31.8. - 12.10.2021 (101)    7 ggr, pris 28,90€ + simhallens inträdesavgift

2) 26.10. - 7.12.2021 (102)    7 ggr, pris 28,90€ + simhallens inträdesavgift

Stora bassängen, grunda delen

Lördagar kl. 10.30–11.15

1) 4.9. - 16.10.2021 (103)      7 ggr, pris 28,90€ + simhallens inträdesavgift                    

2) 30.10. - 11.12.2021 (104)  7 ggr, pris 28,90€ + simhallens inträdesavgift

Stora bassängen, grunda delen

 

VATTENTRAMPOLIN, nivå 1

Effektiv och rolig gympa på undervattenstrampolin i vattnet. Inverkar särskilt på musklerna i nedre och mittersta delen av kroppen. Nivå 1.

Lördagar kl. 11.30–12.05

1) 4.9. - 16.10.2021 (105)      7 ggr, pris 28,90€ + simhallens inträdesavgift                    

2) 30.10. - 11.12.2021 (106)  7 ggr, pris 28,90€ + simhallens inträdesavgift

Stora bassängen, grunda delen

 

SUPERTRÄNING I DJUPT VATTEN, nivå 1

Effektiv och utmanande vattengympa som främjar kroppskontroll och stärker kroppen mångsidigt. Den effektiva vattengympan ordnas både i bassängens grunda och djupa del. Nivå 1.

Söndagar kl. 10.30–11.15

1) 5.9. - 17.10.2021 (107)      7 ggr, pris 28,90€ + simhallens inträdesavgift                    

2) 31.10. - 12.12.2021 (108)  7 ggr, pris 28,90€ + simhallens inträdesavgift      

 

AQUAHIIT, nivå 1

Effektiv intervallvattengympa med tunga pulshöjande avsnitt och lätta återställande avsnitt. Nivå 1

Söndagar kl. 11.30–12.05, nivå 1

1) 5.9. - 17.10.2021 (109)      7 ggr, pris 28,90€ + simhallens inträdesavgift                    

2) 31.10. - 12.12.2021 (110) 7 ggr, pris 28,90€+ simhallens inträdesavgift

 

KONDITIONSKLUBB FÖR SENIORER MASABY (393), nivå 2-3

måndag kl 15.00 - 16.00          30.8. - 8.11.2021 10 ggr, pris 23,10€            

Under kursen lär vi oss den rätta tekniken i stavgång, gympar och balanserar samt lär oss att mångsidigt använda utekonditionssalens anläggingar.

Frami

 

LÅR-MAGE-BAK (398), nivå 1-2

måndag kl 18.45 - 19.45          30.8. - 11.10.2021, 7 ggr, pris 23,10 €

Vill du ha kraft i låren och baken? Drömmer du om starka magmuskler som hjälper dig att bära kroppen stadigt?     Lår-mage-bak är en effektiv jumpa för varje tjej och varje kille. Man koncentrerar sig på att stärka de stora musklerna i den nedre delen av kroppen samt stödmusklerna i mittersta delen av kroppen. Dessa muskler är ytterst viktiga i vardagen och upprätthåller effektivt verksamhetsförmågan också senare i livet. Under timmen utförs effektiva och trygga rörelsevariationer, för varje deltagare, oavsett konditionsnivån.                                                                     

Simhallen, nedre sal

 

SUPERTRÄNING (397), nivå 1-2               

måndag kl 18.45 - 19.45          18.10. - 29.11.2021, 7 ggr, pris 23,10 €

Superträning innehåller effektiva träningar för hela kroppen och den är lämplig för alla! Förbered dig för att förena bekanta rörelser och lära dig nytt. I och med övningarna utvecklar du muskelkonditionen och motoriken och effektiverar syretransporten. 

Simhallen, nedre sal

 

KURS I KROPPSVÅRD (396), nivå 1-2      

onsdag kl 17.30 - 18.30          1.9. - 13.10.2021, 7 ggr, pris 23,10 €

På denna kurs öppnar, vårdar och rör vi milt på kroppen genom dynamiska och statiska tänjningar samt via lätta yoga-liknande rörelser. Tyngdpunkten på kroppsvårdskurserna är särskilt områdena runt baklåren, ryggslutet samt bröstkorgen och skulderbladen. Deltagarnas önskemål beaktas. Kursen passar för alla motionärer oavsett konditionsnivå.  

Simhallen, nedre sal

 

KROPPSKONTROLL & STARKA BÅLMUSKLER 395, nivå 1- 2                                                                                   

onsdag kl 17.30 - 18.30          20.10. - 1.12.2021, 7 ggr, pris 23,10 €                         

Denna kurs erbjuder dig lämpligt med utmaningar och nya perspektiv på vårdande och förebyggande träning. Timmarna innehåller effektiva och mångsidiga muskelkonditionsövningar för bålen samt balansträning. Denna kurs kräver koncentration och ihärdig träning, men passar för alla oavsett tidigare motionsbakgrund. På kursen används inga redskap.

Simhallen, nedre sal

 

KURS I KROPPSVÅRD 1 (390), nivå 2-3

onsdag kl 14.30 - 15.30          1.9. - 13.10.2021, 7 ggr, pris 23,10 €

Detta är en kurs för dig som vill öka din rörlighet och vårda din kropp. Lätt uppvärmning, mångsidiga kroppsvårdsövningar samt muskelstyrke- och rörlighetsövningar med olika teman. Som avslutning tänjer vi omsorgsfullt. Rörelserna utförs både stående och på golvnivå. Simhallens nedre sal.

Simhallen, nedre sal

 

KURS I SÄKRARE BALANS (391), nivå 2-3                     

onsdag kl 14.30 - 15.30          27.10. - 8.12.2021, 7 ggr, pris 23,10 €

På kursen tränar vi balans samt ben- och bålmuskler. Målet är att deltagarna självständigt lär sig att stärka och upprätthålla balansen för att minska risken för att falla. Muskelträningen görs stående och på golvnivå. Kursen passar för personer med något försämrad balans. Inte för personer som behöver hjälpmedel.

Simhallen, nedre sal

 

 

 

Anmälning

Nivåer

Välj den nivå som motsvarar din kondition just nu.

Nivå 1: Motion avsedd för dem med god kondition.

Nivå 2: För dem som motionerat i någon mån, lite lugnare motion än nivå 1.

Nivå 3: Försvagad funktionsförmåga, anpassad motion.

Nivå 4: Betydande begränsningar i funktionsförmågan. Timmen har långsamt tempo. Egen assistent i bassängen rekommenderas.