Kortkurser

VÅRPERIODEN 28.8 - 4.12.2023

PRIS

i salutrymmen 6–10 gånger: 23,10 €
i bassängutrymmen 6–10 gånger: 28,90 € + simhallens inträdesavgift 

ANMÄLAN

www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi 

         

Kroppskontroll & starka bålmuskler (103), nivå 1-2

Måndag kl 17.30 - 18.30       28.8. - 9.10.2023, 7 ggr, pris 23,10 €

Kursen Kroppskontroll & core erbjuder dig lämpligt med utmaningar och nya perspektiv på vårdande och förebyggande träning. På lektionerna tränar du att stödja din kropp på rätt sätt både i vila och senare även i rörelse.  Träningarna på kursen innehåller effektiva och mångsidiga muskelkonditionsträningar för den mittersta delen av kroppen och balansträningar. Denna kurs utan redskap kräver koncentration och ihärdig träning, men passar för alla oavsett tidigare motionsbakgrund. Simhallen, nedre sal, nivå 1-2.

 

SUPERTÄNING (104), nivå 1-2           

Måndag kl 17.30 - 18.30       23.10. - 4.12.2023, 7 ggr, pris 23,10 €

Superträning innehåller effektiva träningar för hela kroppen och den är lämplig för alla! Förbered dig för att förena bekanta rörelser och lära dig nytt. I och med övningarna utvecklar du muskelkonditionen och motoriken och effektiverar syretransporten. Simhallen, nedre sal, nivå 1-2.

 

KOM IGÅNG! - smågruppskurs med låg tröskel (125), nivå 2–4

Onsdagar     23.10–4.12.2023, 6 ggr, pris 23,10 € + träningsprogram 26,6 €

Kursen erbjuder en möjlighet att röra på sig utan förväntningar på kunden. Vi börjar tillsammans bygga upp en grund för trygg träning. Smågruppsverksamheten förenar på ett trevligt sätt individuell handledning och gruppträning. Vid träffarna tränar vi tillsammans och lär oss mångsidigt olika motionsformer. Varje vecka har ett eget tema, vilket gör det möjligt att hitta en passlig motionsform. För smågruppen konstrueras ett individuellt träningsprogram, som man kan fortsätta med på egen hand efter kursen. På kursen finns det plats för 6 deltagare.

Teman för smågruppen Rör på er:

1-    Konditionssal – vecka 35 kl. 17-18 konditionssalen

2-    Vattengympa – vecka 36 kl. 18-19 stora bassängen

3-    Uppvärmning – vecka 37 kl. 18-19 nedre salen

4-    Kroppsvård & rörlighet – vecka 38 kl. 18-19 nedre salen

5-    Funktionell träning – vecka 39 kl. 18-19 nedre salen

6-    Önskemål – vecka 40 kl. 18-19 nedre salen

 

 

Anmälning Nivåer

Välj den nivå som motsvarar din kondition just nu.

Nivå 1: Motion avsedd för dem med god kondition.

Nivå 2: För dem som motionerat i någon mån, lite lugnare motion än nivå 1.

Nivå 3: Försvagad funktionsförmåga, anpassad motion.

Nivå 4: Betydande begränsningar i funktionsförmågan. Timmen har långsamt tempo. Egen assistent i bassängen rekommenderas.