Barnvänlig kommun

Kyrkslätt är officiellt En barnvänlig kommun. Finlands UNICEF gav utmärkelsen En barnvänlig kommun till Kyrkslätt i december 2017. Som grund för arbetet är FN:s konvention om barnets rättigheter. 

I kommunen har utbildats utbildare inom barnens rättigheter inom varje sektor och i koncernförvaltningen i samarbete med UNICEF.

Avsikten med verksamhetsmodellen En barnvänlig kommun är att befrämja barnens välmående och förverkligandet av barnens rättigheter i kommunen. I praktiken innebär detta t.ex. att

 • barn behandlas jämlikt som kommuninvånare
 • barnen tas med i planering, bedömning och utveckling av tjänsterna
 • varje barn tillförsäkras lika möjligheter att delta
 • i beslutsfattandet använder man sig av barns och ungas kännedom om sin egen vardag
 • barnets rätt till tillräcklig andel av samhällets resurser syns i kommunens budget.


  Ytterligare information om verksamhetsmodellen En barnvänlig kommun finns på UNICEF:s webbplats.

Under år 2018 bedömer vi tillsammans med UNICEF på nytt hur barnens rättigheter förverkligas i vår kommun och upprättar en utvecklingsplan för följande år. Styrningsgruppen En barnvänlig kommun ansvarar för utvecklingsarbetet i kommunen. Till gruppen hör representanter från kommunens alla sektorer, från koncernförvaltningen och från ungdomsfullmäktige samt förtroendevalda. Vid behov kallar vi också representanter från föreningar och organisationer till sammanträden.

Vad vi har gjort i vår kommun under utvecklingsåren i anslutning till En barnvänlig kommun:

 

 • Som kommun deltog vi i kampanjerna under veckan för barnets rättigheter (vecka 47): Flagga för barnet och Barn med på jobbet -dagen.

  https://www.lapsenoikeudet.fi/lapsen-oikeuksien-paiva-ja-viikko/

 • Vuorenmäen koulu och Masalan koulu utvecklade och utvecklar fortfarande en skolmodell som baserar sig på barnets rättigheter tillsammans med UNICEF.

 • 13 utbildare inom barnens rättigheter inom sektorerna och i koncernförvaltningen utbildade sammanlagt 150 personer i 12 olika verkstäder i anslutning till barnets rättigheter.

 • I april 2017 ordnade vi i Kyrkslättssalen en frågestund där skolornas elevkår fick ställa frågor till förtroendevalda.

 • För familjer i behov av särskilt stöd publicerades en handbok på finska.

  Miten kasvatat lapsestasi ja nuorestasi vahvan? Asiantuntijoiden muistilista vanhemmille -broschyr
   
 • Områdets barn och skolelever fick delta aktivt i planeringen av Kantviks näridrottsplats.
   

Medlemmarna i koordineringsarbetsgruppen för verksamhetsmodellen en barnvänlig kommun:

De förtroendevaldas representanter:

arbetsgruppens ordförande Erkki Majanen, ersättare Riikka Purra

vice ordförande Linda Basilier, ersättare Marjut Frantsi-Lankia

Emmi Wehka-Aho, ersättare Rita Holopainen

Johanna Fleming, ersättare Elina Kinnunen och Pekka M. Sinisalo

Ungdomsfullmäktiges representant: Onni Virtanen, ersättare Alexandra Obrey

Representanter för sektorerna:

Bildnings- och fritidssektorn: Päivi Sorvari, ersättare Johanna Lindeman

Vård- och omsorgsväsendet: Sirkku Pekkarinen-Keto, ersättare Tuula Malmi-Suominen

Koncernförvaltningen: beredare / sekreterare Susanna Järvenpää, ersättare Johanna Andelmin-Inkinen

Kommunaltekniska sektorn: Joakim Åsten, ersättare Merja Puromies

Ytterligare information:

Susanna Järvenpää, närings- och marknadsföringskoordinator/ Barnvänling kommun -koordinator, p. 050 414 3524, fornamn.efternamn(a)kirkkonummi.fi
Erkki Majanen, ordförande för koordineringsarbetsgruppen, fornamn.efternamn(a)kirkkonummi.fi

Barnvänlig kommun - koordineringsgruppens sammanträdesprotokoll

22.5.2018 (pdf) på finska

9.10.2018 (pdf) på finska

13.3.2019 (pdf) på finska

9.5.2019 (pdf) på finska

5.9.2019 (pdf) på finska

Handlingsplan 2018-2020 (pdf) på finska