Barnvänlig kommun

Kyrkslätt är officiellt En barnvänlig kommun

Finlands UNICEF gav den första utmärkelsen En barnvänlig kommun till Kyrkslätt i december 2017. Som grund för arbetet är FN:s konvention om barnets rättigheter

För andra gången Finlands UNICEF beviljade Kyrkslätts kommun utmärkelsen En barnvänlig kommun i juni 2020. Tack vare UNICEFs modell har hela kommunens gemensamma förståelse för barnens rättigheters betydelse avsevärt ökat i Kyrkslätt under de senaste åren. Inom sektorerna och i koncernförvaltningen beaktas barnen och de hörs vid beredningen av olika projekt och verksamheten.

Avsikten med verksamhetsmodellen En barnvänlig kommun är att befrämja barnens välmående och förverkligandet av barnens rättigheter i kommunen. I praktiken innebär detta t.ex. att

  • barn behandlas jämlikt som kommuninvånare
  • barnen tas med i planering, bedömning och utveckling av tjänsterna
  • varje barn tillförsäkras lika möjligheter att delta
  • i beslutsfattandet använder man sig av barns och ungas kännedom om sin egen vardag
  • barnets rätt till tillräcklig andel av samhällets resurser syns i kommunens budget.

Ytterligare information om verksamhetsmodellen En barnvänlig kommun finns på UNICEF:s webbplats.

Koordineringsgruppen En barnvänlig kommun ansvarar för utvecklingsarbetet i kommunen. Till gruppen hör representanter från kommunens alla sektorer, från koncernförvaltningen och från ungdomsfullmäktige samt förtroendevalda. Vid behov kallar vi också representanter från föreningar och organisationer till sammanträden.

Kommunens sektorer och koncernförvaltningen har utbildare i barnets rättigheter som deltagit i Finlands UNICEFs utbildningar och som har ordnat flera utbildningar med anknytning till förverkligandet av barnets rättigheter i Kyrkslätt för kommunens personal.

Projekt enligt modellen En barnvänlig kommun i Kyrkslätt:

Ytterligare information:
Barnvänlig kommun -koordinatorer: lapsiystavallinenkunta@kirkkonummi.fi
Susanna Järvenpää, närings- och marknadsföringskoordinator, tfn 050 414 3524
Joakim Åsten, projektchef, tfn 040 126 9762

Ordförande för koordineringsgruppen
Erkki Majanen

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi.

Koordineringsgruppens medlemmarna >>

Koordinationsstrukturen i Kyrkslätts kommun

Barnvänlig kommun - koordineringsgruppens sammanträdesantekning

22.5.2018 (på finska)
9.10.2018 (på finska)

13.3.2019 (på finska)
9.5.2019 (på finska)
5.9.2019 (på finska)

24.9.2020 (på finska)
11.11.2020 (på finska)

8.4.2021 (på finska)

Uppskattningsmöterna
(Finlands UNICEF) 

2.11.2017 (på finska) - I utmärkelse

29.4.2020  (på finska) - II utmärkelse