Ungdomsfullmäktige

Till Kyrkslätts ungdomsfullmäktige valdes 13 ledamöter för perioden 2020-2021

Ungdomarna i Kyrkslätt födda åren 2001-2006 röstade 12.–16.11.2019 i ungdomsfullmäktigevalet. Röstberättigade var sammanlagt 3 424, av vilka 1 506 gick och röstade. Valdeltagandet var 44 %. De kandidater som valdes fick mycket röster, och mest fick Eelis Ojala (195 röster), Onni Virtanen (136 röster) och Emil Paajes (126 röster).

Ungdomsfullmäktiges ledamöter för mandatperioden 2020-2021 är: 

Kirkkoharjun koulu:

Xhafa, Albatrit, f. 2005, 54 röster

Salo, Aaro, f. 2006, 57 röster

Heinonen, Mette, f. 2005, 50 röster

Nissnikun koulu: 

Haapala, Reeta, f. 2006, 106 röster

Papinmäen koulu:

Höglund, Daniel, f. 2004, 31 röster

Veikkolan koulu:

Ojala, Eelis, f. 2004, 195 röster

Winellska skolan:

Levonius, Justus, f. 2004, 54 röster

Paajes, Emil, f. 2004, 126 röster

Gustafsson, Noel, f. 2005, 119 röster

Porkkalan lukio:

Hagelberg, Ville, f. 2003, 59 röster

Lehtonen, Vivi, f. 2003, 78 röster

Virtanen, Onni, f. 2003, 136 röster

Inte i en skola i Kyrkslätt:

Pikkarainen, Oskari, f. 2003, 30 röster

Vad är ungdomsfullmägtige?

I Kyrkslätts kommun finns ett ungdomsfullmäktige. Kyrkslätts ungdomsfullmäktige är partipolitiskt obundet, kommunalt påverkansorgan vars huvudsakliga uppgift är att lyfta fram ungdomarnas röst i det kommunala beslutsfattandet och representera ungdomar från Kyrkslätt i olika ställen. Ungdomsfullmäktige sammanträder varje månad, för fram ungdomarnas tankar för behandling av kommunala organ, deltar i olika arbetsgrupper och är med i att ordna olika evenemang för ungdomar. Ungdomsfullmäktiges verksamhetsperiod är två år.

Följ oss på

Kyrkslätts ungdomsfullmäktige 2017-2019, 13 ledamöter

Alppi Emma, f. 2002, Nissnikun koulu
Hiippala Saku, f. 2002, Nissnikun koulu
Jokinen Akseli, f. 2004, Veikkolan koulu
Kiviniemi Akseli, f. 2000, Omia Kirkkonummen toimipiste
Klippi Kaisa, f. 2002, Kirkkoharjun koulu 
Lehtonen Vivi, f. 2003, Winellska skolan
Leskinen Arttu, f. 2000, Porkkalan lukio
Lundell Rasmus, f. 2004, Winellska skolan
Nenonen Ville, f. 2002, Veikkolan koulu
Nerg Jami, f. 2004, Papinmäen koulu
Presnukhina Anna, Inte i skola i Kyrkslätt
Saranpää Aapo, f. 2003, Kirkkoharjun koulu
Virtanen Onni, f. 2003, Kirkkoharjun koulu

Kyrkslätts kommuns ungdomsfullmäktige är ett påverkansorgan som lyder under bildnings- och fritidsnämndens och vars syfte är att:

  • förbättra och utveckla ungdomarnas ställning i kommunen utan partipolitiska, religiösa och andra ideella bindningar
  • representera ungdomarna i kommunens beslutsfattande och föra fram ungdomarnas tankar för behandling av kommunala organ
  • vara i kontakt med kommunens ungdomar och instanser som arbetar med ungdomar
  • främja samarbetet mellan ungdomarna och kommunen
  • bereda förslag och initiativ till kommunala organ och andra instanser samt följa behandling av initiativ
  • få ungdomarna att bli intresserade av samhälleliga och lokala ärenden
  • skapa aktiverande verksamhet och möjligheter att påverka frågor som berör unga
  • vara i kontakt med andra ungdomsfullmäktige i Finland
  • vara ett tvåspråkigt påverkansorgan för unga i kommunen
  • på båda av kommunens officiella språk informera om frågor som gäller ungdomarna och vid behov och i mån av möjlighet ta ungdomar med främmande modersmål i beaktande.

Föredragninglistor och protokoll 25.5.2019 ->

Föredragninglistor och protokoll 31.10.2017 - 7.5.2019

Ytterligare information:

Ansvarig ungdomsledare Joni Laine

tfn 040 511 8172
e-post fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi