Utmärkelsen En barnvänlig kommun för andra gången till Kyrkslätt

18.06.2020 13:00

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Barn Unga Barnvänlig kommun

Finlands UNICEF beviljar Kyrkslätts kommun utmärkelsen En barnvänlig kommun för andra gången. Den första utmärkelsen beviljades i november 2017.  

I sin bedömning tackar UNICEF Kyrkslätt för ett engagerat arbete för barns rättigheter som siktar på strukturella ändringar. Arbetet enligt modellen En barnvänlig kommun har inletts år 2016. Då utbildades i kommunen bl.a. utbildare inom barnens rättigheter inom varje sektor och i koncernförvaltningen i samarbete med UNICEF. 

Tack vare UNICEFs modell har hela kommunens gemensamma förståelse för barnens rättigheters betydelse avsevärt ökat i Kyrkslätt under de senaste åren. Inom sektorerna och i koncernförvaltningen beaktas barnen och de hörs vid beredningen av olika projekt och verksamheten.

I sin egen bedömning lyfter UNICEF fram som ett bra exempel på utvecklingsarbete bland annat att barnvänligheten i Kyrkslätt systematiskt har främjats ända från kommunens strategi. Det konkreta utvecklingsarbetet har synts till exempel som barnens delaktighet i planeringen av offentliga lokaler och i införande av modellen En rättighetsbaserad skola. I pilotskedet av modellen har man gjort banbrytande arbete i Vuorenmäen koulu och skolorna i Masaby. Hela personalen har förbundit sig i arbetet. I nästa skede förankras modellen En rättighetsbaserad skola till alla skolor i kommunen.  Läs mer om erfarenheterna av modellen i Kyrkslätt >>

- Barnens rättigheter syns i bästa fall i såväl barnens vardag som i de vuxnas tänkesätt. Ett fint exempel i Kyrkslätt är att barnen i sårbar situation har beaktats till exempel vid genomförande av avgiftsfria och tillgängliga fritidstjänster, säger sakkunnig i barnvänlig förvaltning Johanna Laaja från UNICEF. 

När UNICEF beviljar utmärkelse bedömer UNICEF både utvecklingsprocessen och de uppnådda resultaten. En utmärkelse betyder inte att arbetet är färdigt, utan att kommunen förbinder sig att fortsätta utvecklingen av barnvänligheten. Utmärkelsen är i kraft i fyra år.  

Läs mer om arbetet En barnvänlig kommun i Kyrkslätt >>

Barnvänlig kommun