Be om hjälp-servicekanalen

Den elektroniska servicekanalen med låg tröskel för barnfamiljer.

I kommunens nättjänst har öppnats be om hjälp -knappen från och med 1.4.2019. Genom att trycka på knappen kan barnfamiljer fråga om råd eller be om service, be om att bli kontaktad eller fråga någonting – när som helst, var som helst. Vi kontaktar dig per telefon inom 1–3 vardagar. Tyvärr kan vi inte sköta ditt ärende per e-post av dataskyddsskäl. Vi ringer dig tillbaka.

Be om hjälp -blanketten är bara avsedd för Kyrkslättsbor.

De uppgifter som du skickar via blanketten behandlas av yrkeskunniga inom familjetjänsterna. Vid behov för de din fråga vidare till den rätta instansen som svarar dig inom 1–3 vardagar. De uppgifter som du sparat raderas från blanketten efter att en yrkeskunnig har kontaktat dig per telefon. De nödvändiga uppgifterna om klientrelationen med socialvården införs i socialvårdens kundregister.

Vänligen var i kontakt direkt med din egen hälsostation eller med Jourhjälpen tfn 116117 i hälso- och sjukvårdsfrågor.

Ytterligare information om funktionen ges av chefen för socialtarbete Sirkku Pekkarinen-Keto, tfn 040-7561411 och ledande socialarbetare inom familjetjänsterna Veronica Lundqvist, tfn 040 -7591149.

Service är bara avsedd för Kyrkslättsbor

Medborgare
Socialtjänster - Socialtjänsternas rådgivnings- och handledningstjänster
tjänster (service) / social service, tjänster (service) / rådgivningstjänster