Frågestunden för elevkårer och förtroendevalda

I arbetet enligt modellen En barnvänlig kommun ingår ordnande av regelbunden dialog mellan förtroendevalda och skolelever i form av s.k. frågestunder. Till teman på frågestunderna väljs teman som intresserar barn och unga.