Gesterbyn koulus elevkårs idé vann idétävlingen

20.11.2020 15:16

Kategori: Skolor Barnvänlig kommun Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

I arbetet enligt modellen En barnvänlig kommun ingår ordnande av regelbunden dialog mellan förtroendevalda och skolelever i form av s.k. frågestund för elevkårer och förtroendevalda. Årets frågestund ordnades 28.10 och teman var hållbar utveckling, som i hög grad också intresserar barn, och klimatgärningar.

På frågestunden framförde representanterna för elevkårerna sina idéer för de förtroendevalda, och efter mötet fördes alla idéer till påverkanstjänsten Ungasideer.fi, där man kunde understöda dem ända till 18.11. Klart mest understöd fick Gesterbyn koulus förslag, sammanlagt 69 understöd och ett stort antal positiva kommentarer:

Klimatgrupp av elever och miljöutmaning för hemmen

Goda miljöval kan dock bli bortglömda i vardagen även om vi är medvetna om dem. Som barn kan vi påverka och ta med oss miljökunskap till hemmen.

Tillsammans når vi ett stort antal kommuninvånare. Just detta gav upphov till vår elevkårs idé i anslutning till temat på frågestunden. Det finns många skolelever som bor i Kyrkslätt. Elevernas familjer utgör ett stort antal kommuninvånare.

Elevkårsstyrelsen i Gesterbyn koulu sammanställer en klimatgrupp av elever som planerar och bereder anvisningarna och materialet till miljöutmaningen. Allas husfolk utmanas till en frivillig vecka med miljötema. I utmaningen ägnar man uppmärksamhet åt vatten- och elkonsumtionen, avfallssorteringen, användningen av kollektivtrafiken eller matsvinnet på det sätt som familjen valt. Tillsammans kan vi påverka stort!

Elevkårsstyrelsen i Gesterbyn koulu föreslår tillsättande av en klimatgrupp av elever där man planerar genomförandet av miljöutmaningen och materialet till den. Klimatgruppen skulle bestå av medlemmar i elevkårsstyrelserna i olika skolor.

Idén har planerats av elevkårsstyrelsen i Gesterbyn koulu.

Elevkåren i Gesterbyn koulu och de lärare som handleder den är entusiastiska över sitt förslags framgång. – Det är en helt fantastiskt att det finns en möjlighet till ett sådant här arbete! gläder sig Petra Dobrev, en av lärarna som handleder elevkåren. Medlemmarna i elevkårsstyrelsen kommer att vinna biobiljetter och ett anslag som reserverats för genomförandet av idén.

Sedan börjar elevkåren i Gesterbyn koulu sammanställa elevkårernas klimatgrupp och de planerar klimatgruppens åtgärder och kampanj – vi hör mer om detta när arbetet sätter igång ordentligt!

Näst mest understöd fick Vuorenmäen koulus idé: På skolans tak skulle man kunna installera solpaneler. Med dem skulle vi kunna utnyttja solenergi i skolans verksamheter. Denna idé fick 17 understöd.

Tredje mest populärt var Kantvikin koulus förslag: I Kyrkslätt borde man bygga flera frisbeegolfbanor för att man inte ska behöva åka så mycket till nästa bana. I naturen skulle man kunna bygga motionsplatser utan att förstöra den och med iakttagande av hälsosamma levnadsvanor. Denna idé fick 7 understöd.

Allt som allt har elevkårernas idéer varit mycket goda och man tar med tjänsteinnehavarna del av dem alla.

Tack till alla som deltog och vi fortsätter dialogen igen på nästa frågestund nästa år!

frågestund