Vinnaren bland förslagen på frågestunden har valts!

03.12.2021 11:35

Kategori: Utbildning Skolor Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Barn Unga Barnvänlig kommun

I arbetet enligt modellen En barnvänlig kommun ingår ordnande av regelbunden dialog mellan förtroendevalda samt skolelever och studerande i form av s.k. frågestund för elevkårer och förtroendevalda. Årets frågestund ordnades på veckan för barnets rättigheter 16.11 och dess tema var likabehandling och jämställdhet i skolvardagen. I mötet deltog nästan alla skolor i Kyrkslätt samt representanterna för nästan alla fullmäktigegrupper.

På frågestunden framställde representanterna för elev- och studerandekårerna sina förslag till främjande av likabehandling och jämställdhet i skolorna för de förtroendevalda. Efter mötet införde elev- och studerandekårerna sina förslag till påverkanstjänsten Ungasideer.fi, där man kunde understöda dem ända till 30.11. Dessutom hade en liten budget reserverats för genomförandet av det förslag som vann mest understöd.

I år fick Gesterbyn koulus förslag mest understöd, sammanlagt 85 understöd och positiva kommentarer:

Erilaisuus on vahvuus! -kampanja / Olikheter är en styrka! -kampanjen

”Var och en får tryggt vara sig själv och uttrycka sig fritt. Vi klappar inte om någon råkar ut för en olycka.”  

Vi alla elever och anställda i Gesterbyn koulu är olika. Trots olikheter har var och en lika rättigheter till skolgång, jämställdhet, lärande och vänligt möte under skoldagarna.  

Gesterbyn koulus idé om främjande av jämställdhet och likabehandling i skolan: Elevkårsstyrelsen ordnar kampanjen Olikheter är styrka!, där temat lyfts fram under en vecka, bl.a. med morgonsamlingar, diskussioner och tematimmar. I kampanjen får eleverna ett tillfälle att fundera på olikheter, egna styrkor och hur vi dagligen skulle kunna möta varandra jämlikt och vänligt.

Näst mest understöd fick Porkkalan lukios förslag Brädspel till skolorna för att främja jämställdheten och likabehandlingen, som understöddes med 17 tummar upp.

På tredje plats hamnade Kantvikin koulus förslag Kultur för barn och unga i Kyrkslätt, som fick 10 tummar upp.

Alla elev- och studerandekårers idéer var utmärkta och praktiska, på frågestunden lade de förtroendevalda och de ledande tjänsteinnehavarna dessa förslag bakom örat med tanke på kommande verksamhetsplaner.

Tack till alla deltagare, och vi fortsätter dialogen på tjänsten nuortenideat.fi och på de kommande frågestunderna!

 

på barnens sida