I en barnvänlig kommun möjliggörs direkt dialog mellan barnen och beslutsfattarna

08.04.2019 15:50

Kategori: Skolor Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Barn Unga Barnvänlig kommun

Kyrkslätt är En barnvänlig kommun

År 2017 beviljade UNICEF Kyrkslätt En barnvänlig kommun -utmärkelse som bara beviljas för två år åt gången. För att utmärkelsen skulle beviljas krävdes åtgärder och en verksamhetsplan för åren 2018–2020. Det första mötet för uppföljning av verksamhetsplanen hölls 13.3, och där deltog representanterna för sektorerna. Till koordinationsgruppen hör även fyra förtroendevalda och en representant för ungdomsfullmäktige. Målet är ett verksamhetssätt som omfattar verksamheter i kommunen och där barnen från början tas med i planeringen av tjänster/utrymmen. 

På uppföljningsmötet behandlades bl.a. olika pågående processer där barnen särskilt beaktas. Dessa är bl.a.

Frågestund för förtroendevalda och elevkårer

Frågestunden för förtroendevalda och elevkårer, som hålls onsdag 10.4 i kommunhuset kl. 9.00-11.30, möjliggör direkt dialog mellan de unga och beslutsförfattarna. Frågestunden ordnas nu för andra gången, och många elevkårer har anmält sig – det verkar som att denna typ av verksamhet intresserar de unga.

Även representanterna för alla fullmäktigegrupper har blivit kallade. Frågestundens tema är hobbymöjligheterna i kommunen. Som ordförande fungerar Linda Basilier, vice ordförande för koordineringsgruppen för En barnvänlig kommun.

Arbetsgruppen för En barnvänlig kommun önskar alla intresserade välkomna att följa frågestunden på plats. Dessutom streamas mötet.

Bild: Frågestund för förtroendevalda och elevkårer 11.4.2017

Frågestund för förtroendevalda och elevkårer 11.4.2017