Planläggningsprogram 2023-2027


Kyrkslätts planläggningsprogram för åren 2023 - 2027 godkänt Kommunfullmäktige Protokoll 24.10.2022/Paragraf 78

Programmet har uppgjorts för åren 2023-2027. Projekten 2023-2024 är bindande och projekten 2025-2027 riktgivande. Programmet uppdateras 2024.

Planläggningsinitiativen behandlas i anslutning till planläggningsprogrammet

Planläggningsinitiativen till nästa planläggningsprogram ska lämnas in till kommunen före utgången av januari 2024. 

Mera information om planläggningsinitiativen hittar du på: Delta i planläggningen

You must approve to our use of cookies to view this content.