Mellersta Kyrkslätt

Delgeneralplanprojekt i planläggningsprogrammet

Förverklingskorg 2021-2022

Delgeneralplan för Kommuncentrum, etapp 2

Väntningskorg 2023-2025

Gesterby och Smedsby delgeneralplan, ändring och utvidning

Undre väntningskorg

Delgeneralplan för västra delen av kommuncentrum (Getberg och Pickalaviken)

Detaljplanprojekt i planläggningsprogrammet

Förverklingskorg 2021-2022

Väntningskorg 2023-2025

Undre väntningskorg

Gruvböle II
Pulkusdalen I