Mellersta Kyrkslätt

Delgeneralplanprojekt i planläggningsprogrammet

Förverklingskorg 2019-2020

Delgeneralplan för Kommuncentrum, etapp 2

Väntningskorg 2021-2023

Gesterby och Smedsby delgeneralplan, ändring och utvidning

Undre väntningskorg

Delgeneralplan för västra delen av kommuncentrum (Getberg och Pickalaviken)

Detaljplanprojekt i planläggningsprogrammet

Förverklingskorg 2019-2020

Gesterby
Åängen
Idrottsparken i centrum
Centrum, kvarter 108
Kyrkdalens affärscentrum
Munkullaparken
Munkulla, kv. 203
Stallbacken
Tollsträsket
Villa Haga parken

Väntningskorg 2021-2023

Ervastskvären
Älvornas dal
Gillobacka
Kyrkdalen kv. 196
Kyrkängen
Gruvböle I
Kvarntorpet
Pulkusdalen I

Undre väntningskorg

Älvornas park
Kusasängen
Lindal
Gruvböle II
Pulkusdalen II