Östra Kyrkslätt

Delgeneralplanprojekt i planläggningsprogrammet

Förverklingskorg 2019-2020

Masaby delgeneralplan
Bobäck delgeneralplan

Väntningskorg 2021-2023

Sundsberg och Sarvvik delgeneralplan

Detaljplanprojekt i planläggningsprogrammet

Förverklingskorg 2019-2020

Bjönsbacken
Ingvalsporten
Jorvastriangeln
Jorvaskvarn II
Jorvaskvarn III
Kvis
Masaby stationsområde
Masaby västra bostadsområden
Masabyporten
Norra Jorvas
Sarvviksstranden
Solbacka och Majvik

Väntningskorg 2021-2023

Hommasbacken
Sarvviksängen

Undre väntningskorg

Aavaranta
Högsäters
Skogstorpet
Danskarby
Veklax och Svartvik