Södra Kyrkslätt

Delgeneralplanprojekt i planläggningsprogrammet

Förverklinsgkorg 2019-2020

Kantviks delgeneralplan

Detaljplanprojekt i planläggningsprogrammet

Förverklingskorg 2019-2020

Pickalaviken
Briggstranden

Väntningskorg 2021-2023

Jollstranden

Undre väntningskorg                    

Kantviksstranden