Södra Kyrkslätt

Delgeneralplanprojekt i planläggningsprogrammet

Förverklinsgkorg 2021-2022

Kantviks delgeneralplan

Detaljplanprojekt i planläggningsprogrammet

Förverklingskorg 2021-2022

Pickalaviken

Väntningskorg 2023-2025

Jollstranden

Undre väntningskorg                    

Kantviksstranden