Namnplanering

Ortnamnen är en del av historien och vardagslivet. Märk ut på kartan och meddela på blanketten

- ett nytt namnförslag för platsen eller objektet, motivering
- anmälan om felaktigt namn på kartan, motivering
- anmälan om felaktigt namn på en skylt eller liknande, motivering
- information om ett nytt eller gammalt namn som använts för en plats, historia eller referensuppgift

Ytterligare information om namnplaneringen i Kyrkslätt

Om namnhistoria i Kyrkslätt

Ortnamnen på webben till allas förfogande: Institutet för de inhemska språken, Namnarkivet