Namnplanering

Ortnamnen är en del av historien och vardagslivet. Märk ut på kartan och meddela på blanketten

- ett nytt namnförslag för platsen eller objektet, motivering
- anmälan om felaktigt namn på kartan, motivering
- anmälan om felaktigt namn på en skylt eller liknande, motivering
- information om ett nytt eller gammalt namn som använts för en plats, historia eller referensuppgift

Användningen av responssystemet gällande namnplanering testas genom att samla in förslag till namn på rastplatserna längs friluftslederna som anläggs på Porkala udds friluftsområde.

På Porkala udds friluftsområde har färdigt märkts ut 9 ruttpunkter vid platser där man kan göra upp eld och andra ruttpunkter. Förslag till namn på dessa objekt längs Porkalas friluftsled samlas in 15.12.2017 - 15.1.2018.

Ytterligare information om namnplaneringen i Kyrkslätt

Om namnhistoria i Kyrkslätt

Ortnamnen på webben till allas förfogande: Institutet för de inhemska språken, Namnarkivet

You must approve to our use of cookies to view this content.