Kommunens servicekontor

Kyrkslätts kommun servicekontoret

Servicekontoret ger råd i anslutning till kommunala ärenden i allmänhet och hänvisar kunderna vid behov till sakkunnigtjänster. På servicekontoret får du kommunens blanketter och broschyrer. Du kan också lämna in handlingar till kommunen via oss. Vi tar emot kommunens räkningar, såsom hälsocentral- och tandvårdsavgifter. På infotavlorna i aulan finns information om tidtabeller och aktuella händelser.

Ta kontakt med servicekontoret om du vill

  • köpa polletter till Linlo bom
  • köpa en nyckel till vinterbadplatsen i Djupström eller Veikkola
  • reservera en torgplats i centrum eller Veikkola
  • reservera mötesrum på kommunhusets första våning

  • reservera sommarkolonin Nedergård för eget bruk
  • reservera Navala lada för eget bruk
  • få en förpackning för att ta vattenprov (på finska) (hushållsvattenbrunnar på finska) 
  • få resekortstjänster av HRT. HRT:s verksamhetsställe finns på kommunens servicekontor och följer kommunhusets öppettider.


Fiskelov löses ut på adressen kalakortti.com.
 
Kontaktuppgifter:
 
Vi betjänar på adressen Ervastvägen 2, Kyrkslätt, 1 vån.
tfn 09 2967 2220 eller 09 29671 eller per e-post palvelupiste@kirkkonummi.fi

Medborgare, De äldre, Barn och barnfamiljer, De unga, Utlandsfinländare, Företag och samfund, Föreningar och organisationer, Myndigheter
Generella informations- ja förvaltningstjänster,Kultur - Arkiv
biblioteksservice / informationstjänst

Servicekontoret:
Ervastvägen 2
02400 Kyrkslätt (Karta)

palvelupiste@kirkkonummi.fi
tfn 09 2967 2220

Kommunhusets normala öppettider är:
måndag kl. 8.30 - 17
tisdag - fredag kl. 8.30 - 16

Dagarna före helg 8.30 - 15.00.

Växel: tfn 09 29671
mån - fre kl. 8.30 - 15.30