Kommunhusets mötesutrymmen

Föreningar i Kyrkslätt kan boka kommunhusets utrymmen, Kyrkslättssalen och sammanträdesrummet Ervast, under tjänstetid kl. 9-16.

Gör utrymmesreserveringen och skicka den på blanketten. (på finska)

Förfrågningar om utrymmena per e-post till palvelupiste@kirkkonummi.fi eller under tjänstetid tfn 09 2967 2220