Kommunens mötes- och festlokaler som hyrs ut

Eriksgård

Eriksgård, som ägs av kommunen, ligger i norra Kyrkslätt, invid Haapajärvis strand nära Veikkola.

Eriksgårds huvudbyggnad erbjuder stämningsfulla fest- och mötesutrymmen för familjefester, sammanträden, seminarier och mindre evenemang. I salen på nedre våningen ryms ca 40 personer kring kaffeborden. I kammaren i övre våningen finns ytterligare 10 sittplatser. I lokalen finns kaffeservis för ca 50 personer och vit duk. Gården har inga inkvarteringsmöjligheter och ingen bastu. Utrymmena hyrs för användning på egen hand. Reserveringar mottas för högst ett år framåt.

 Adress: Eriksgårdsvägen 164, 02880 Veikkola

Bokningar och förfrågningar: Hannu Laukkanen tfn 040 841 5453 eller per e-post eerikinkartano.juhlatila@gmail.com
Eriksgårds festlokal är ur bruk under perioden 1.5–31.12.2023 på grund av reparationsåtgärder. Under denna period tar vi inte emot reserveringar av festlokalen.

Användningsavgift (inklusive moms 24 %)

veckoslut (fredag kl. 12.00 – söndag kl. 12.00) 340,00 €

Dygn 170,00 € (kl. 12.00 – 12.00)

Max. 6 h 75,00 €

Av hyresgästen uppbärs en städavgift på minst 200 euro + eventuella andra kostnader som medförts av städningen, om hyresgästen lämnar området ostädat efter evenemanget.

En beviljad användningstur skall annulleras skriftligen 14 dygn före användningsdagen. En oanvänd tur som annullerats senare faktureras bokaren till fullt belopp.

Användaren sköter om följande saker:

- städar utrymmena efter användningen
- sätter tillbaka kärl och annat lösöre på sina rätta platser
- tömmer skräp- och avfallskärlen
- släcker belysningen och låser dörrarna
- användaren ska i samband med bokningen namnge personen som är ansvarig för användningen av utrymmena
- rökning är förbjuden i utrymmena
- störande musik eller annat buller är förbjudet
- evenemangen ska avslutas senast kl. 01.00
- det är inte tillåtet att bränna ljus
- agerande som skadar fastigheten, lösöre eller gårdsområden är förbjudet, så som också uppgörande av öppen eld närmare än 5 meter från byggnaderna. 

Avtal för användning av Eriksgårds huvudbyggnad och användningsregler

Interiörbilder från Eriksgårds lokaler 

Navala lada och park

Dansladan och parken, som ligger vid Haapajärvis strand ca 500 m från Eriksgård, kan också reserveras för festbruk sommartid. Reserveringar mottas för högst ett år framåt.

Adress: Navalavägen 30, 02880 Veikkola

Reserveringar och förfrågningar Kyrkslätts kommuns servicekontor tfn 09 2967 2220 eller e-post palvelupiste@kirkkonummi.fi

Nycklarna kan också hämtas på servicekontoret eller Veikkola bibliotek på basis av reserveringarna. Bibliotekets personal tar inte emot några reserveringar.

Reserveringen ska alltid bekräftas skriftligen med användningsavtalet.

 

Användningsavgift (inklusive moms 24%)

150 €/dygn

20,00 €/h (max 6h) 

Av hyresgästen uppbärs en städavgift på minst 200 euro + eventuella andra kostnader som medförts av städningen, om hyresgästen lämnar området ostädat efter evenemanget.

En beviljad användningstur ska annulleras skriftligen 14 dygn före användningsdagen. En oanvänd tur som annullerats senare faktureras till fullt belopp av den som bokat.

Användaren sköter om följande saker: 

- det är förbjudet att grilla i ladan och i gårdskiosken.
- tystnad börjar kl. 24.00.
- efter användningen ska du städa utrymmena och föra bort soporna. Det finns inga städredskap i ladan.
- efter användning ska bord och stolar flyttas till sidan och golvet lämnas tomt.
- ta för säkerhets skull med eget toalettpapper till dasset.
- kranvattnet är drickbart.
- i ladan finns 1 högt kyl-svalskåp.
- rökning är förbjuden i utrymmena.
- golvytan är ca 166 m2 och scenen 3,2 x 4,7 m.
- användarantalet har fastställts till 80 personer. 

Användningsavtal för navalas lada  

  

Sommarkolonin Nedergård

Sommarkolonin ligger i Porkala och den hyrs ut till grupper. Det finns övernattningsmöjligheter för max 44 personer. Reserveringar mottas för högst ett år framåt.

Adress: Porkalavägen 1613 B, 02480 Kyrkslätt

Bokningar och förfrågningar av Kyrkslätts kommuns servicekontor, tfn 09 2967 2220 eller per e-post palvelupiste@kirkkonummi.fi

Servicekontoret sköter också nycklarna.

Reserveringen ska alltid bekräftas skriftligen med användningsavtalet.

 

Användningsavgift (inklusive moms 24 %)

Servicebyggnad 150,00 €/dag 

Servicebyggnad +  strandbastu 170,00 €/dag 

Servicebyggnad + strandbastu (max 6 h) 20,00 €/h 

Servicebyggnad + 1 inkvarteringsbyggnad 220,00 €/dygn

Servicebyggnad + 2 inkvarteringsbyggnader 320,00 €/dygn

 

Av hyresgästen uppbärs en städavgift på minst 200 euro + eventuella andra kostnader som medförts av städningen, om hyresgästen lämnar området ostädat efter evenemanget.

En beviljad användningstur skall annulleras skriftligen 14 dygn före användningsdagen. En oanvänd tur som annullerats senare faktureras till fullt belopp av den som bokat.

Användaren sköter om följande saker: 

- städar utrymmena och för bort soporna efter användningen 
- flyttar borden och stolarna till sina egna platser efter användningen
- släcker belysningen och låser dörrarna
- kranvattnet är drickbart.
- rökning är förbjuden i utrymmena.
- hundar får inte vara inomhus
- störande musik eller annat buller är förbjudet
- tystnad börjar kl. 24.00.

 Bokning av sommarkolonin

 Anvisningar för användare av sommarkolonin

Ytterligare information

Bilder
Karta
Planritning
Förteckning över utrustning (på finska)

Vi önskar gamla och nya användare välkomna till sommarkolonin och till den underbara omgivande naturen på läger, sammanträden, fester, kvällssitsar mm.

Avgifter som tas ut av föreningar, organisationer och frivilliga brandkårer i Kyrkslätt

Enligt kommunstyrelsens beslut 9.12.2019 § 424 tar man från och med 1.1.2020 inte ut någon ersättning för användning av gymnastiksalar och andra rum i skolor och ungdomslokaler av kultur-, idrotts-, ungdoms-, hälso-, handikapp-, veteran-, pensionärs-, by- och Hem och skola-organisationer, ideella föreningar och frivilliga brandkårer som är registrerade i Kyrkslätt, då användningen inte anknyter till kommersiell verksamhet. Av andra aktörer tar man ut avgifter enligt ersättning som uppbärs för användning av kommunens verksamhetslokaler. 

Undantaget till avgiftsfriheten är mötes- och festlokaler som förvaltas av nämnden för serviceproduktion. För dem tar vi ut en avgift i enlighet med användningsersättningarna som fastställts av  kommunstyrelsen 9.12.2019 § 424. Ersättningar för användning av kommunens lokaler (pdf, på finska).