Klimatarbete i Kyrkslätt

Mål

Kyrkslätt är en del av nätverket Kolneutrala kommuner (HINKU), varmed Kyrkslätt har förbundit sig att minska sina växthusgasutsläpp med 80 procent senast år 2030 jämfört med nivån år 2007.

Kyrkslätt är också med i energieffektivitetsavtalet för kommunsektorn, som sätter upp ett energibesparingsmål på 7,5 procent senast år 2025.

Kyrkslätts kommun har anslutit sig till Europeiska kommissionens borgmästaravtal för klimat och energi (Covenant of Mayors for Climate and Energy), varmed man har gjort upp en åtgärdsplan för hållbar energi och ett hållbart klimat (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP). I och med SECAP förbinder sig Kyrkslätt till 31 konkreta åtgärder för att nå utsläppsminskningsmålet senast år 2030.

Utsläppen i kommunen 

Kyrkslätts utsläpp minskar. Kommunens utsläpp minskade med 5 procent från 2018 till 2019.  Det är ändå långt kvar till målet att minska utsläppen med 80 procent år 2030, och för att uppnå det krävs konkreta klimatåtgärder under de kommande åren. 

Fördelning av utsläppen i Kyrkslätt år 2019. Källa: CO2-rapporten.

Mer information om utsläppen

Åtgärder

Kyrkslätts klimatarbete baserar sig på kommunstrategin, varmed man i kommunen gör lösningar och val som är rättvisa och hållbara med tanke på miljön, ekonomin och verksamheten. Målet med kommunens klimatarbete är att förverkliga utsläppsminskningarna på ett ekonomisk och socialt hållbart sätt. Med klimatarbetet strävar man efter att stävja klimatförändringen och att anpassa sig efter dess konsekvenser samtidigt som man stärker kommunens ekonomi och kommuninvånarnas välmående.

Kyrkslätts klimatarbete genomförs tvärs igenom kommunorganisationen. Klimatarbetet koordineras av Hinku-styrgruppen, som delaktiggör sektorerna, och klimatkoordinatorn.

Mer information om åtgärderna

Aktuellt

Skogstrategi enkät för kommuninvånarna

Klimatwebinar för företag 3.2.2022

Klimatjakt för företag

Klimatbrev 1/2022

Klimatbrev 1/2021

Klimatbrev till skolelever 1/2021 

Kontaktupgifter 

Klimatkoordinator
Vera Järvenreuna
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi
Tel. 044 767 3361