Växthusgasutsläppen i kommunen

Växthusgasutsläppen i kommunen uppföljs årligen genom en CO2-rapport. Följande sektorer är med i beräkningen: konsumenternas och industrins elförbrukning, elvärme, jordvärme, fjärrvärme, separat uppvärmning, vägtrafik, jordbruk och avfallshantering.

Läs här Kyrkslätts senaste CO2-rapport.

Bekanta dig med de tidigare rapporterna (på finska).

 

Uppföljning av utsläpp varje vecka

I veckofönstret i CO2-rapporten kan du följa upp växthusgasutsläppssituationen i kommunen på varje vecka. Utsläppen har i veckofönstret uppgetts i CO2-ekvivalentton. Ett ekvivalentton anger växthusgasutsläppen som kommensurabla med koldioxidton. Tabellen har producerats av en extern aktör och för närvarande uppfyller inte tillgängligshetskraven. 

Ytterligare information

HINKU-utsläppsberäkningar för kommunerna i Finland från Finlands miljöcentral (på finska)

Fördelning av växthusgasutsläpp i Kyrsklätt (2018)