Växthusgasutsläppen i kommunen

Växthusgasutsläppen i kommunen uppföljs årligen genom en CO2-rapport. Följande sektorer är med i beräkningen: konsumenternas och industrins elförbrukning, elvärme, jordvärme, fjärrvärme, separat uppvärmning, vägtrafik, jordbruk och avfallshantering.

Läs här Kyrkslätts senaste CO2-rapport.

Bekanta dig med de tidigare rapporterna (på finska).

 

Uppföljning av utsläpp varje vecka

I veckofönstret i CO2-rapporten kan du följa upp växthusgasutsläppssituationen i kommunen på varje vecka. Utsläppen har i veckofönstret uppgetts i CO2-ekvivalentton. Ett ekvivalentton anger växthusgasutsläppen som kommensurabla med koldioxidton. Tabellen har producerats av en extern aktör och för närvarande uppfyller inte tillgängligshetskraven. 

You must approve to our use of cookies to view this content.

Ytterligare information

HINKU-utsläppsberäkningar för kommunerna i Finland från Finlands miljöcentral (på finska)

Fördelning av växthusgasutsläpp i Kyrsklätt (2018)