Vårt klimatarbete

I Kyrkslätt har man kartlagt de mest betydande utsläppskällorna och de mest effektiva åtgärderna i kommunen

På vägkartan för klimatåtgärder, som blev färdig våren 2019, har man kartlagt de mest betydande källorna för koldioxidutsläpp och de mest effektiva åtgärderna för att minska dessa utsläpp i Kyrkslätts kommun.

På bilden nedan exempel ett sammandrag av inverkan av exempelåtgärderna på utsläppen och kommunens möjligheter att påverka genomförandet av målen (på finska).

Handlingsplanen för hållbar energi och klimatet sätter upp konkreta mål för klimatarbetet

Vägkartan för Kyrkslätts klimatåtgärder visar riktlinjerna för klimatarbetet i kommunen. Man kompletterar vägkartan under år 2020 genom att göra upp en handlingsplan för hållbar energi och klimatet (sustainable energy and climate action plan, SECAP). I handlingsplanen fastställs dels konkreta åtgärder genom vilka kommunen strävar efter att minska utsläppen från sin egen verksamhet, dels åtgärder genom vilka kommunen kan skapa bättre förutsättningar för koldioxidsnål trafik och koldioxidsnålt boende samt för att ta i bruk förnybar energi.

Uppgörandet av handlingsplanen är en del av ett internationellt klimatavtal mellan stadsdirektörer (Covenant of Mayors). Kyrkslätts kommun undertecknade avtalet våren 2018. Klimatavtalet mellan stadsdirektörerna grundar sig helt på frivillighet. Kyrkslätt har ju som mål att vara bland pionjärkommunerna också i klimatarbetet.

 

Kyrkslätt har förbundit sig till energibesparingar genom energieffektivitetsavtalet för kommunsektorn

I Kyrkslätt strävar man efter att effektivera energianvändningen och minska energiförbrukningen på de fastigheter som ägs av kommunen och inom övrig verksamhet. För att främja dessa mål har Kyrkslätt förbundit sig till den nya perioden 2017–2025 för det riksomfattande energieffektivitetsavtalet för kommunsektorn.

I enlighet med energieffektivitetsavtalet strävar kommunen efter energibesparingar på 7,5 procent senast år 2025. Att effektivera energianvändningen och att minska förbrukningen är också betydande åtgärder för att minska växthusgasutsläppen i Kyrkslätt och därmed för att bromsa klimatförändringen.

Exempel på genomförda energieffektivitetsåtgärder (på finska):

Läs mer djupgående om Kyrkslätts energisprång på SYKEs energialoikka.fi-webbsidan (på finska):

Aurinkosähköä hoivakodin tarpeisiin Kirkkonummella (2019)

Kirkkonummen Volskodin energiaremontilla öljynkulutus laskuun (2019)

Vedenkulutus laskuun vedensäästötoimenpiteillä Kirkkonummen sosiaali- ja terveyskeskuksessa (2019)

 

I Kyrkslätt satsar man på miljöfostran

Sedan början av 2020 deltar alla daghem i Kyrkslätt i programmet Grön Flagg. Grön Flagg är ett program för hållbar utveckling för daghem, skolor, läroanstalter och fritidsaktörer. Grundprinciperna i programmet är engagemang av barn och unga, minskning av miljöbelastningen, fostran i hållbar utveckling som en del av vardagen, fortlöpande förbättring och samarbete med det omgivande samhället.

Småbarnspedagogiken och utbildningen i kommunen intar en nyckelställning när de främjar hållbar livsstil och miljömedvetenhet och -insikter hos barn och unga. Med hjälp av miljöfostran kan man lära ut levnadssätt som med tanke på klimatet och miljön är hållbara och ansvarsfulla och som direkt stöder kommunens åtgärder för att vromsa klimatförändringen. Hållbara vanor som man redan tidigt lär sig främjar ansvarsfullt förhållningssätt till miljön och naturen och därmed också förändring i riktning mot ett mer hållbart samhälle.