Anmälan till skolan

Anmälan till årskurs 1 9.1.-22.1.2023

Anmälan till årskurs 1 läsåret 2023- 2024 börjar måndag 9.1.2023. Till skolan anmäls barn födda 2016. Fullgörandet av läroplikten inom den nioåriga grundläggande utbildningen inleds i början av höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år.

Vårdnadshavarna anmäler sitt barn till skolan via Wilma

Vårdnadshavaren anmäler sitt barn till närskolan. Man söker till en annan skola än närskolan genom att i samband med anmälan anteckna den önskade skolan i blanketten. Läs mer om närskola och anvisande av närskola.

OBS! När anmäler ditt barn till första klassen, välj som skola Opetuspalvelut/Utbildningstjänster istället för daghem.

I samband med anmälan till skolan görs också eventuell ansökan om skolskjuts och anmälan om specialdiet

Om ditt barn är berättigat till skolskjuts, läs mer om skolskjuts

Elevernas specialdieter beaktas vid behov. Anmälan om specialdiet ska göras årligen. Bekanta dig med principerna kring specialdiet.

Fortlöpande anmälan till skolan

Nyinflyttade till kommunen kan vara i kontakt direkt med skolan eller Marina Morelli, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi. Fyll sedan i anmälän till skolan. 

Krisen i Ukraina – organisering av undervisning för barn och ungdomar från Ukraina

Barnen har rätt till undervisning och stöd enligt lagen om grundläggande utbildning. För att börja skolan måste barnet först registrera sig på polisstationen och ansöka om antingen tillfälligt skydd eller asyl. Efter registreringen kan barnet anmälas till skolan. Vårdnadshavaren/stödpersonen förser skolans rektor med ett intyg över uppehållstillstånd eller annat dokument som bevisar att man gjort en registreringsanmälan om eleven. Man utgår från att barnet börjar i förberedande undervisning.      

Mottagande skolor områdesvis:

Veikkola 

Vuorenmäen koulu
Veikkolan koulu

Centrum

Gesterbyn koulu
Jokirinteen koulu
Laajakallion koulu
Kantvikin koulu

Masaby

Nissnikun koulu
Masalan koulu

Anmälan till skolan görs till skolans rektor genom att fylla i följande word-dokument (på finska). Skolornas kontaktuppgifter hittar man på skolornas egna sidor.

Information for those arriving in Kirkkonummi from Ukraine - Ukrainian children and school enrollment

All school-aged children have the right to go to school. Before enrolling to school, children must apply for temporary protection or asylum at a police station. After registration at the police station, you can enroll to school by contacting the school principal. You need to present a document that shows that you have applied for temporary protection or asylum. Fill in the form “Ilmoitus uudesta oppilaasta” and submit it to the school principal. The form can be filled as a Word document and print it.

Pupils who do not yet know Finnish are offered a place in preparatory education for basic education. The aim is to learn the basics of Finnish and to get to know what school in Finland is like.