Anmälan till skolan

Anmälan till första klass

Anmälan till årskurs 1 läsåret 2020-2021 sker 13-26.1.2020 via Wilma.

Vårdnadshavarna kan fr.o.m. 13.1.2020 skapa egna Wilma-användarnamn som behövs på https://kirkkonummi.inschool.fi/connect.

Wilma-anvisningar 

Att skapa Wilma-användarnamn kräver stark autentisering. Vårdnadshavarens identitet styrks genom mobil ID eller bankkoder. Samtidigt som vårdnadshavarna skapar användarnamn befullmäktigas de att sköta sina barns ärenden i Wilma (suomi.fi-fullmakt). 

När du har skapat dig användarnamn kan du logga in dig på Wilma i Kyrkslätt i webbläsaren på adressen kirkkonummi.inschool.fi .

Till redan befintliga Wilma-användarnamn kan du förena uppgifterna om barnet som anmäls till skolan genom att lägga till en roll.

Du kan skapa användarnamn och göra anmälningen fr.o.m. 13.1.2020.

Fullgörandet av läroplikten inom den nioåriga grundläggande utbildningen inleds i början av höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Läroplikten för ett barn med förlängd läroplikt (särskild orsak) inleds i början av höstterminen det år då barnet fyller sex år och räcker 11 år.

Vårdnadshavaren anmäler sitt barn till närskolan. Läs mer om närskola och anvisande av närskola.

Vid behov beviljas eleven skolskjuts, som vårdnadshavarna ska ansöka om separat.

Man söker till en annan skola än närskolan genom att i samband med anmälan anteckna den önskade skolan i blanketten.

 

Fortlöpande anmälan till skolan 

Nyinflyttade till kommunen kan vara i kontakt direkt med skolan eller tarja.tallgren@kirkkonummi.fi

Anmälän till skolan