Anmälan till skolan

Anmälan till första klass aktuell 10.1-23.1.2022 

Anmälan till årskurs 1 läsåret 2022- 2023 börjar måndag 10.1.2022. Till skolan anmäls barn födda 2015. Fullgörandet av läroplikten inom den nioåriga grundläggande utbildningen inleds i början av höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år.

Vårdnadshavarna anmäler sitt barn till skolan via Wilma

Vårdnadshavaren anmäler sitt barn till närskolan. Man söker till en annan skola än närskolan genom att i samband med anmälan anteckna den önskade skolan i blanketten. Läs mer om närskola och anvisande av närskola.

I samband med anmälan till skolan görs också eventuell ansökan om skolskjuts och anmälan om specialdiet

Om ditt barn är berättigat till skolskjuts, läs mer om skolskjuts

Elevernas specialdieter beaktas vid behov. Anmälan om specialdiet ska göras årligen. Bekanta dig med principerna kring specialdiet.

 

Fortlöpande anmälan till skolan

Nyinflyttade till kommunen kan vara i kontakt direkt med skolan eller Marina Morelli, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi. Fyll sedan i anmälän till skolan.