Anmälan till skolan

Anmälan till första klass

Fullgörandet av läroplikten inom den nioåriga grundläggande utbildningen inleds i början av höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Läroplikten för ett barn med förlängd läroplikt (särskild orsak) inleds i början av höstterminen det år då barnet fyller sex år och räcker 11 år.

Vårdnadshavaren anmäler sitt barn till närskolan. Läs mer om närskola och anvisande av närskola.

Anmälan till första klass sker 4.2–17.2.2019. Anmälan görs via elevhanteringsprogrammet Wilma och de blivande förstaklassarnas vårdnadshavare inloggningsuppgifterna per post. Brevet har skickats i början av vecka 5. Om ni inte har fått brevet senast 1.2.2019 vänligen e-posta tarja.tallgren@kirkkonummi.fi

Om vårdnadshavaren för sitt barn ansöker om rätt att gå i skola i en annan skola än den egna närskolan, ska man ansöka om det genom att fylla i de punkter som krävs i den elektroniska anmälningsblanketten. 

Fortlöpande anmälan till skolan 

Nyinflyttade till kommunen kan vara i kontakt direkt med skolan.