Ungdom

Ungdomstjänsterna önskar elever i årskurs 3–17-åriga ungdomar välkomna i ungdomslokalerna.

Aktuellt inom ungdoms- och idrottstjänsterna

Ungdoms- och idrottstjänsternas evenemang


Ungdomslokaler

På Kyrkslätts kommuns område finns fem ungdomsgårdar och en ungdomsteater.

I husen finns också olika slags idrottsredskap, bl.a. Kin-Ball har blivit väldigt populär. Sakkunniga ungdomsledare ger handledning och ger vid behov hjälp att sätta i gång spelen.

Kyrkslätts kommuns ungdomslokaler används av ungdomarna under vardagskvällar, och en del av utrymmena är öppna också på lördagar. Kolla de enskilda ungdomslokalernas exaktare öppettider på ungdomslokalernas egna sidor!

Dessutom är ungdomsledarna anträffbara i Kirkkoharjun koulu, i Nissnikun koulu och i Veikkolan koulu torsdagar under skoltid. 

Klubbkort

De som deltar i verksamheten ska skaffa sig en klubbkort på 10 euro som omfattar en försäkring och berättigar till deltagande i ungdomskvällar och evenemang i alla ungdomslokaler i kommunen. Klubbkortsblanketter fås i ungdomslokalerna. De undertecknade blanketterna återlämnas till ungdomslokalen.

Klubbkortet är avsett för juniorer i åk 3-6 för juniorklubbar och för ungdomar i åk 7-17 år för ungdomskvällar. De som använder Masabys skatepark ska också skaffa sig ett klubbkort (gäller även myndiga). Klubbkortet är i kraft ett kalenderår.

Fakturan skickas per post då en förälder med sin underskrift samtyckt till att den unga kan delta i verksamhet som ordnas i kommunens ungdomstjänsters ungdomslokaler. 

Reservera ungdomslokaler

Ungdomslokaler kan också reserveras för enskilda tillställningar, exempelvis för barnens födelsedagskalas, och evenemang. Du kan boka även bandturer. Ytterligare information om reserveringar av ungdomslokaler och enskilda användningsturer får du av lokalernas ungdomsledare. Mer information reservera ungdomslokaler.

Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktiges verksamhet inleds hösten 2017.Kyrkslätts ungdomsfullmäktige är partipolitiskt obundet, kommunalt påverkansorgan vars huvudsakliga uppgift är att lyfta fram ungdomarnas röst i det kommunala beslutsfattandet och representera ungdomar från Kyrkslätt i olika ställen. Ungdomsfullmäktige sammanträder varje månad, för fram ungdomarnas tankar för behandling av kommunala organ, deltar i olika arbetsgrupper och är med i att ordna olika evenemang för ungdomar. Mer information ungdomsfullmäktige.

Medborgare, De unga
Fritidstjänster
åldersgrupper / ungdomar

Kontaktuppgifter


Besöksadress:

Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt


Postadress

Kyrkslätts kommun, Ungdomstjänster
PL 20
02401 Kyrkslätt


Telefonnummer:

09 29671 / växel
040 126 9404 / office
Fax: 09 2767 044


Öppettider

måndag klo 8.30 - 17.00 och
tisdag - fredag klo 8.30 - 16.00

Kontaktuppgifter för personalen

Följ med i some

@kirkkonummennuorisojaliikuntapalvelut

@kirkkonumminuorisojaliikunta