Ungdom

Ungdomstjänsterna önskar elever i årskurs 3–17-åriga ungdomar välkomna i ungdomslokalerna.

Aktuellt inom ungdoms- och idrottstjänsterna 

Ungdoms- och idrottstjänsternas evenemang


Ungdomslokaler

På Kyrkslätts kommuns område finns tre ungdomsgårdar och en ungdomsteater.

I husen finns också olika slags idrottsredskap, bl.a. Kin-Ball har blivit väldigt populär. Sakkunniga ungdomsledare ger handledning och ger vid behov hjälp att sätta i gång spelen.

Kyrkslätts kommuns ungdomslokaler används av ungdomarna under vardagskvällar, och en del av utrymmena är öppna också på lördagar. Kolla de enskilda ungdomslokalernas exaktare öppettider på ungdomslokalernas egna sidor!

Därtill finns skolungdomsarbetarna på de olika skolorna i Kyrkslätt.

Reservera ungdomslokaler

Ungdomslokaler kan också reserveras för enskilda tillställningar, exempelvis för barnens födelsedagskalas, och evenemang. Du kan boka även bandturer. Ytterligare information om reserveringar av ungdomslokaler och enskilda användningsturer får du av lokalernas ungdomsledare. Mer information reservera ungdomslokaler.

Ohjaamo Kirkkonummi

Vad handlar det egentligen om?

Är du utan bostad, studieplats, jobb, kompisar eller hobbyer? Känner du ångest för någonting, undrar du över någonting eller skulle du helt enkelt vilja prata med en pålitlig vuxen? Oavsett din situation lönar det sig alltid att besöka Navigatorn!
Navigatorerna ligger i olika delar av Finland, och där får alla under 30-åringar gratis hjälp och stöd för många slags ärenden, t.ex. för att söka studieplats eller jobb. Du är välkommen till Navigatorn oavsett om du kommer ensam, tillsammans med dina föräldrar eller din kompis, med eller utan tidsbokning.

När du kommer till Navigatorn behöver du inte veta vilken som är den rätta instansen som sköter dina ärenden eller av hurdan yrkesperson du får hjälp för dina problem. Det räcker med att du hittar den närmaste Navigatorn och stiger in. De yrkeskunniga på Navigatorn kan säkert hjälpa dig framåt.

Navigatorn Kyrkslätt

Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktiges verksamhet inleds hösten 2017.Kyrkslätts ungdomsfullmäktige är partipolitiskt obundet, kommunalt påverkansorgan vars huvudsakliga uppgift är att lyfta fram ungdomarnas röst i det kommunala beslutsfattandet och representera ungdomar från Kyrkslätt i olika ställen. Ungdomsfullmäktige sammanträder varje månad, för fram ungdomarnas tankar för behandling av kommunala organ, deltar i olika arbetsgrupper och är med i att ordna olika evenemang för ungdomar. Mer information ungdomsfullmäktige.

Medborgare, De unga
Kultur - Fritidstjänster
åldersgrupper / ungdomar

Kontaktuppgifter


Besöksadress:

Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt


Postadress

Kyrkslätts kommun, Ungdomstjänster
PL 20
02401 Kyrkslätt


Telefonnummer:

09 29671 / växel
040 126 9404 / office
Fax: 09 2767 044


Kommunhusets öppettider

servicekontoret

Kontaktuppgifter för personalen

Följ med i some

facebook logo

@kirkkonummennuorisojaliikuntapalvelut

instagram logo

@kirkkonumminuorisojaliikunta