Ungdom

Ungdomstjänsterna önskar elever i årskurs 4–17-åriga ungdomar välkomna i ungdomslokalerna.

Ungdomslokaler

På Kyrkslätts kommuns område finns fem ungdomsgårdar och en ungdomsteater.

I husen finns också olika slags idrottsredskap, bl.a. Kin-Ball har blivit väldigt populär. Sakkunniga ungdomsledare ger handledning och ger vid behov hjälp att sätta i gång spelen.

Avgiftsfria och öppna gymnastiksalsturer för juniorer och ungdomar ordnas i Gesterby på onsdagar och i Masaby på fredagar. I Veikkolas ungdomslokal ordnas en innebandyklubb för unga torsdagar kl. 16-17.

Kyrkslätts kommuns ungdomslokaler används av ungdomarna under vardagskvällar, och en del av utrymmena är öppna också på lördagar. Kolla de enskilda ungdomslokalernas exaktare öppettider på ungdomslokalernas egna sidor!

Dessutom är ungdomsledarna anträffbara i huvudbiblioteket måndagar kl. 14.30-15.30 och i Veikkolan koulu torsdagar under skoltid. 

Öppna ungdomskvällar ordnas i Lyan tillsammans med finska församlingen måndagar kl. 13.00-20.00 udda veckor. 

Klubbkort

De som deltar i verksamheten ska skaffa sig en klubbkort på 10 euro som omfattar en försäkring och berättigar till deltagande i ungdomskvällar och evenemang i alla ungdomslokaler i kommunen.

Reservera ungdomslokaler

Ungdomslokaler kan också reserveras för enskilda tillställningar, exempelvis för barnens födelsedagskalas, och evenemang. Du kan boka även bandturer. Ytterligare information om reserveringar av ungdomslokaler och enskilda användningsturer får du av lokalernas ungdomsledare. Mer information reservera ungdomslokaler.

Projektet Aktiva skolor och ungdomsgårdar

Ungdomstjänsterna deltar aktivt i utvecklingsprojektet för idrott för barn och unga, Kyrkslätts motionerande skola. Mer information Kyrkslätts motionerande skola

Aktuellt inom ungdomstjänsterna

Ungdomstjänsterna ordnar läger och klubbar under skolornas lovtider. Dessutom ordnar vi året om  bl.a. hantverksklubbar, bandläger, temakvällar, nattliga evenemang och konserter. Se ungdomstjänsternas aktuella evenemang här.

Ansvarig:
Kirkkonummen kunta/Kyrkslätts kommun Producers
De unga
Fritidstjänster
257
åldersgrupper / ungdomar

Kontaktuppgifter


Office Besöksadress:

Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt


Postadress

Kyrkslätt kommun, Ungdomstjänster
PL 20
02401 Kyrkslätt


Telefonnummer:

09 29671 / växel
040 126 9404 / office
Fax: 09 2767 044


Öppettider

måndag klo 8.30 - 17.00 och
tisdag - fredag klo 8.30 - 16.00