Sjökulla skola

Grundskola årskurserna 1-6

Sjökulla skola är en 7-lärarskola med klasserna 1-6. Vårt distrikt omfattar de nordliga och västra delarna av Kyrkslätt, dvs. Veikkola, Haapajärvi, Kylmälä, Oitbacka, Lappböle och Evitskog. Skolan ligger i Kylmälä by invid Tampaja sjö. Skolans anor går tillbaka till början av förra seklet, närmare bestämt till år 1902, då veksamheten inleddes på Anttila (nuvarande Tampaja) gård. På 1920-talet byggdes det nyvarande skolhuset efter att konsul Feodor Kiseleff donerat skoltomt. 1984 fick vi en tillbyggnad, som inrymmer bl.a. gymnastiksal, musiksal och slöjdsalar. 2018 öppnade även nybyggnaden som inrymmer både skolan och daghemmet. Dessutom förfogar medborgarinstitutet över en keramikverkstad i skolans utrymmen. Skolans elevantal är ungefär 100 . Emedan en stor del av våra elever kommer från tvåspråkiga hem, läggs särskild vikt vid att stärka elevernas modersmål med betoning på den finlandssvenska kulturen.

Skolans läge, mitt i det sjörika norra Kyrkslätt, skapar goda förutsättningar att idka mångsidigt friluftsliv och naturnära studier. Den omväxlande skolgården ger eleverna möjlighet till fantasifulla lekar under rasterna. Skolan har egen simstrand, bollplan och tillgång till tennisplan.

I skolans utrymmen fungerar även Eftis för elever i åk 1-2 varje dag mellan kl 12.30-17.00.

 

You must approve to our use of cookies to view this content.
Kontaktperson
Willman Johanna
tfn. 040 126 9350
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

rektor

Annica Bäckman
tfn. 040 5743951
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Skolsekreterare

Sjökullavägen 285 02540 KYLMÄLÄ
tfn. 040 126 9350
rektor Johanna Willman

skolsekreterare Annica Bäckman
040 5743951

Sjökulla skola

Öppettid

måndag-fredag
08:00 - 16:00