Övergivna fordon

Kommunen sköter om flyttning av fordon som övergetts eller stör underhållet bara från kommunens gator och allmänna parkeringsområden.

  • På statens vägar sköts flyttningen av Trafikverket.
  • På husbolagens områden är det husbolagets/disponentens uppgift att ordna flyttning av fordonen.
  • Fordon som stör trafiken flyttas av polisen.

Du kan också bifoga ett foto till responsen.

You must approve to our use of cookies to view this content.