Övergivna fordon

Kyrkslätts kommun sköter om flyttning av fordon som övergetts eller stör underhållet från gator och allmänna parkeringsområden.

Övergivna fordon

  • En flyttningsuppmaning fästs på det fordon som anses övergivet och skickas till fordonets ägare/innehavare om han eller hon är känd. Ett oregistrerat och obesiktat fordon kan omedelbart flyttas utan flyttningsuppmaning.
  • Fordonets ägare/innehavare har en vecka tid att flytta fordonet.
  • Om flyttningsuppmaningen inte följs fattas ett flyttningsbeslut och fordonet flyttas till lagerområdet.
  • Flyttningsbeslutet och fakturan på flyttningskostnaderna skickas till fordonets ägare/innehavare om han eller hon är känd.
  • Övergivna fordon förvaras en månad. Inom denna tid kan ägaren avhämta fordonet efter att ha betalat de kostnader som förorsakats kommunen. Efter en månad blir det övergivna fordonet kommunens egendom.
  • Fordon som stör underhållet flyttas som närflyttning till närmaste plats som är lämplig för ändamålet.

Skrotfordon

  • Skrotfordonen blir omedelbart kommunens egendom.

Fordon som stör trafiken flyttas av polisen

På privata områden har markägaren eller områdets innehavare/representant ansvaret att ordna flyttning.

  • Du kan beställa en avgiftsbelagd flyttning av ett övergivet fordon på den bifogade blanketten
  • Den som beställer flyttning förbinder sig att betala för flyttningen av bilen eller bilarna till Kyrkslätts kommun enligtt prislistan.

Flyttade fordon kungörs på kommunens webbplats.

Medborgare
Trafik - Parkering
icke-levande objekt / karosserier, skrot / uttjänta fordon, trafik / fordonstrafik