Kyrkslättsäventyr

Kyrkslättsäventyret är ett avgiftsfritt familjeinriktat äventyr som sammanställer information om utfärdsmål runt om i Kyrkslätt. Man har valt ut 19 objekt till kartan. Äventyrets inspirerande illustrering får ögonen att undersöka detaljerna, resmålsbeskrivningarna leker med ord som beskriver objekten och basuppgifterna berättar allt väsentligt om dem. 

Delta i Kyrkslättsäventyret genom att göra utflykter till resmålen eller genom att spela brädspelet Kyrkslättsäventyret. Anteckna ert namn i äventyrardiplomet och bekanta er med Kyrkslätts underbara utflykts- och kulturmål. Njut av att göra saker tillsammans!

Ledda Kyrkslättsäventyrutflykter 2022

I maj och juni 2022 ordnar vi flera Kyrkslättsäventyrsutflykter. På utflykterna utlovas ledda gemensamma aktiviteter och motionsglädje på tre språk.

Alla de ledda utflykterna är av non-stop typ, dvs. man du kan komma med på utflykten när det passar dig mellan tre och fem. Välkommen med!

Ledda Kyrkslättsäventyrutflykter - program

Kyrkslättsäventyret har genomförts inom Kyrkslätts småbarnspedagogiks projekt Rör på dig med mig!, som finansieras med ett lokalt utvecklingsunderstöd för en motionsinriktad livsstil. 
 
Yhdessä - Tillsammans! 

Se utflyktsanvisningarna

Skriv ut äventyrarens diplom

Anvisningar till brädspelet

Skriv ut kartan (A3)

Allemansrätten

The Kirkkonummi Adventure in English