Kontaktuppgifter och respons

Felanmälningar till Kyrkslätts Vatten 24/7  tel ,09-2967 2275 (lokalsamtalavfift), alltid per telefon. OBS! EJ TEXTMEDDELANDEN

 

Kyrkslätts Vatten, kontaktuppgifter

Ervastvägen 2 / PB 20, 02401 Kyrkslätt
Kundservice vesi@kirkkonummi.fi, fakturering vesimittari@kirkkonummi.fi
Kyrkslätts kommuns telefonväxel   09 29671, personliga email  fornamn.slaktnamn@kirkkonummi.fi

 

RESPONSFORM -
Respons, utvecklingsideer och reklamationer

Avgörande av meningsskiljaktigheter

ÖVRIGA FORMER -
Anslutningsärenden, ägarbyten,beställningar av tomtanslutningar och övriga arbeten


Övriga kontaktuppgifter

Vatten- och avloppsfakturering, anmälan om vattenmätarställningen)

Vattenförsörjningssekreterare Susann Hellström
telefontid må - fr. kl. 9.00 - 11.00 och 12.00 - 14.00
Tfn (09) 2967 2179

e-post  vesimittari@kirkkonummi.fi

Anslutningsärenden, ägarbyten, beställningar av tomtanslutningar och övriga arbeten

Kundservice
telefontid må - to. kl. 9.00 - 11.00 och 12.00 - 14.00
Tfn 040 126 9510
e-post vesi@kirkkonummi.fi

Vattnets kvalitet

Driftschef Maria Lehtinen
Tfn 040 126 9576

Underhåll av nätverk, felanmälningar under tjänstetid

Driftmästare Sami Forsman
Tfn 040 653 0619

Service och underhåll av vattentag

Servicemästare Tero Hoot
Tfn 040 126 9848

Förvaltning

Driftschef Maria Lehtinen
Tfn 040 126 9576

Planerandet och byggandet av nätverket

Nätverkschef  Eero Lehmusvaara
Tfn 040 126 9847

Byggherreingenjör Jari Hakala
Tfn 040 126 9886

Faktureringsadresser

Kyrkslätts Vattens faktureringsadresser