Kontaktuppgifter och respons

Felanmälningar till Kyrkslätts Vatten alltid per telefon  09-2967 2275  endast samtal (24/7)

Arbetsbeställningar, beställningar av anslutningar samt utlåtande om anslutningspunkt endast med e-blanketter

Övriga kontakuppgifter

Ervastvägen 2 / PB 20, 02401 Kyrkslätt. Personliga besök endast enligt överenskommelse.  

KUNDTJÄNST

Telefonservicetid  må–to  kl 9.00–11.00 och 12.00–14.00
tel. 09 2967 2179

- Vatten- och avloppsfakturering, anmälan om vattenmätarställningen - e-post vesimittari(at)kirkkonummi.fi
- Förfrågningar om anslutningsärenden och arbeten- e-post vesi(at)kirkkonummi.fi
- Anslutningspunkter, geodata - e-post vesi(at)kirkkonummi.fi
- Vattnets kvalitet

NÄTVERK OCH FELANMÄLNINGAR

Underhåll av nätverk, felanmälningar under tjänstetid
Nätverksmästare
Tfn 040 741 7376
RING - skicka inte textmeddelanden eller foton 

Nätverkschef tel . 040 126 9847

Planerandet och byggandet av nätverket

Byggherrechef  Tfn 040 126 9886


DRIFTER OCH VATTENS KVALITET

Vattentag och vattnets kvalitet Driftschef  Tfn 040 126 9849
Driftsmästare  Tfn 040 126 9848

FÖRVALTNING

Direktör för affärsverket Antti Levänen
Tfn 040 5048 457


Respons

Respons, utvecklingsideer och reklamationer
Avgörande av meningsskiljaktigheter


Faktureringsadresser

Kyrkslätts Vattens faktureringsadresser