Kontaktuppgifter och respons

Kyrkslätts Vatten, kontaktuppgifter

Felanmälningar till Kyrkslätts Vatten 24/7  tel ,09-2967 2275 (lokalsamtalavfift), alltid per telefon. OBS! EJ TEXTMEDDELANDEN

Arbetsbeställningar, beställningar av anslutningar samt utlåtande om anslutningspunkt endast med e-blanketter


Övriga kontakuppgifter

Ervastvägen 2 / PB 20, 02401 Kyrkslätt. Personliga besök endast enligt överenskommelse.  
Telefonväxel   09 29671, personliga email  fornamn.slaktnamn@kirkkonummi.fi

Vatten- och avloppsfakturering, anmälan om vattenmätarställningen

Vattenförsörjningssekreterare 
telefontid må - fr. kl. 9.00 - 11.00 och 12.00 - 14.00
Tfn (09) 2967 2179

e-post  vesimittari@kirkkonummi.fi

Förfrågningar om anslutningsärenden och arbeten

Kundservice
telefontid må - to. kl. 9.00 - 11.00 och 12.00 - 14.00
Tfn 040 126 9510
e-post vesi@kirkkonummi.fi


Anslutningspunkter, geodata

Geodataingenjör Jussi Uusihonko
Tfn 0400 - 611 459


Vattentag och vattnets kvalitet

Driftschef Maria Lehtinen
Tfn 040 126 9576

Underhåll av nätverk, felanmälningar under tjänstetid

Nätverksmästare Sami Forsman
Tfn 040 653 0619
RING - skicka inte textmeddelanden eller foton 

Service och underhåll av vattentag

Driftsmästare Tero Hoot
Tfn 040 126 9848

Förvaltning

Vattenförsörjningschef Antti Levänen
Tfn 040 5048 457

Planerandet och byggandet av nätverket

Nätverkschef  Eero Lehmusvaara
Tfn 040 126 9847


Respons

Respons, utvecklingsideer och reklamationer
Avgörande av meningsskiljaktigheter


Faktureringsadresser

Kyrkslätts Vattens faktureringsadresser