Kyrkslätts Vattens kontaktuppgifter

Meddela om fel

När du kommer på besök kontakta i förväg för att komma överens om tidpunkt.

Besöksadress: Ervastvägen 2, 02401 Kyrkslätt
Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt
Tfn. 09 29671

email: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Kyrkslätts Vattens faktureringsadresser

Vatten- och avloppsfakturering

Sakärende angående vattenmätarens ställnings anmälan.

Kanslisekreterare Susann Hellström
telefontid må - fr kl. 9.00 - 11.00 och 12.00 - 14.00
Tfn (09) 2967 2179

Beställningar av tomtanslutningsarbeten och vattenmätarinstallationer, ägarbyten

Kanslisekreterare Susann Hellström
telefontid må - fr kl. 9.00 - 11.00 och 12.00 - 14.00
Tfn (09) 2967 2179

Anslutningsärenden

Kundservice ingenjör Martti Santasalo
Tfn 040 126 9849 

Vattnets kvalitet

Driftschef Maria Lehtinen
Tfn 040 126 9576

Underhåll av nätverk, felanmälningar under tjänstetid

Driftmästare Sami Forsman
Tfn 040 653 0619

Service och underhåll av vattentag

Servicemästare Tero Hoot
Tfn 040 126 9848

Förvaltning


Vattenförsörjningschef Anna Arosilta-Gurvits 
Tfn 040 504 8457

Planerandet och byggandet av nätverket

Nätverkschef  Eero Lehmusvaara
Tfn 040 126 9847

Byggherreingenjör Jari Hakala
Tfn 040 126 9886