Kontaktuppgifter och respons

Felanmälningar till Kyrkslätts Vatten alltid per telefon  09-2967 2275  endast samtal (24/7)

Arbetsbeställningar, beställningar av anslutningar samt utlåtande om anslutningspunkt endast med e-blanketter

Övriga kontakuppgifter

Ervastvägen 2 / PB 20, 02401 Kyrkslätt. Personliga besök endast enligt överenskommelse.  
Telefonväxel   09 29671, personliga email  fornamn.slaktnamn@kirkkonummi.fi

Kundtjänsten är stängd 23.12. Under veckor 52/2021 -1/2022 har vi begränsad service.

KUNDTJÄNST

Vatten- och avloppsfakturering, anmälan om vattenmätarställningen
Vattenförsörjningssekreterare
telefontid må - fr. kl. 9.00 - 11.00 och 12.00 - 14.00
Tfn (09) 2967 2179
e-post  vesimittari@kirkkonummi.fi

Förfrågningar om anslutningsärenden och arbeten
Kundservice
telefontid må - to. kl. 9.00 - 11.00 och 12.00 - 14.00
Tfn 040 126 9510
e-post vesi@kirkkonummi.fi


Anslutningspunkter, geodata

Geodataingenjör Jussi Uusihonko
Tfn 0400 - 611 459

NÄTVERK OCH FELANMÄLNINGAR

Underhåll av nätverk, felanmälningar under tjänstetid
Nätverksmästare Sami Forsman
Tfn 040 653 0619
RING - skicka inte textmeddelanden eller foton 

Planerandet och byggandet av nätverket

Nätverkschef  Eero Lehmusvaara  Tfn 040 126 9847
Byggherrechef Atte Heiskanen Tfn 040 126 9886


DRIFTER OCH VATTENS KVALITET

Vattentag och vattnets kvalitet Driftschef Maria Lehtinen Tfn 040 126 9576
Driftsmästare Tero Hoot Tfn 040 126 9848

FÖRVALTNING

Direktör för affärsverket Antti Levänen
Tfn 040 5048 457


Respons

Respons, utvecklingsideer och reklamationer
Avgörande av meningsskiljaktigheter


Faktureringsadresser

Kyrkslätts Vattens faktureringsadresser