Kyrkslätts Vattens kontaktuppgifter

Meddela om fel

Kundservice 

Vi betjänar främst per e-post, per telefon, eller via e-former.

Om du måste komma på besök kontakta i förväg för att komma överens om tidpunkt.

Besöksadress: Ervastvägen 2, 02401 Kyrkslätt
Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt
Tfn. 09 29671

e-post  fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi eller 

Vatten- och avloppsfakturering, anmälan om vattenmätarställningen)

Vattenförsörjningssekreterare Susann Hellström
telefontid må - fr. kl. 9.00 - 11.00 och 12.00 - 14.00
Tfn (09) 2967 2179

e-post  vesimittari@kirkkonummi.fi

Anslutningsärenden, ägarbyten, beställningar av tomtanslutningar och övriga arbeten

Kundservice
telefontid må - to. kl. 9.00 - 11.00 och 12.00 - 14.00
Tfn 040 126 9510
e-post vesi@kirkkonummi.fi

Vattnets kvalitet

Driftschef Maria Lehtinen
Tfn 040 126 9576

Underhåll av nätverk, felanmälningar under tjänstetid

Driftmästare Sami Forsman
Tfn 040 653 0619

Service och underhåll av vattentag

Servicemästare Tero Hoot
Tfn 040 126 9848

Förvaltning

Vattenförsörjningschef Anna Arosilta-Gurvits 
Tfn 040 504 8457

Planerandet och byggandet av nätverket

Nätverkschef  Eero Lehmusvaara
Tfn 040 126 9847

Byggherreingenjör Jari Hakala
Tfn 040 126 9886

Faktuerinsadresser

Kyrkslätts Vattens faktureringsadresser